Vilkårene for MOTOBLUR OG personvernerklæringen for MOTOBLUR (samlet kalt Avtalen) danner en bindende kontrakt mellom deg og Motorola Mobility, Inc., et selskap registrert i Delaware med hovedkontor i 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, USA, (Motorola). Alle termer som defineres i Avtalen, har samme betydning som i både vilkårene og personvernerklæringen. Hvis du bruker MOTOBLUR-programvaren og -tjenestene (MOTOBLUR), betyr dette at du godtar vilkårene i Avtalen uten endringer. Hvis du ikke godtar vilkårene i Avtalen, kan du ikke bruke MOTOBLUR.


PERSONVERNERKLÆRING


Personvernerklæringen gjelder din bruk av MOTOBLUR-programvaren og -tjenestene (MOTOBLUR) med mindre noe annet legges frem i velkomstmeldingen du mottok på e-post da du registrerte MOTOBLUR-kontoen din. Denne erklæringen gjelder ikke informasjon som Motorola samler inn på andre måter, inkludert på webområdene som ikke er relatert til MOTOBLUR, via e-postmeldinger du sender til autoriserte Motorola-representanter, eller andre måter.


HVILKEN INFORMASJON SAMLER MOTOROLA INN?


Motorola samler inn flere typer informasjon fra deg og mobilenheten din, inkludert


* informasjon om deg, for eksempel navn, adresse, telefonnumre, fødselsdato, kontakter, kalender, påloggingsinformasjon for konto, brukerinnstillinger og -preferanser, informasjon om betalingskort, brukernavn og passord, kjøpspreferanser og påloggingsinformasjon for sosiale nettverk som du har lagret på mobilenheten


* informasjon om mobilenheten, for eksempel trådløst telefonnummer, typen enhet og mobilnett du bruker, enhetens IMEI-nummer eller SIM-kort-ID, enhetens plassering (enten denne er fastsatt av trådløse nettverk, triangulering fra mobiltårn eller GPS)


* informasjon om hvordan du bruker mobilenheten, for eksempel installeringen og bruken av applikasjoner på enheten, statusen for batteriet i enheten, diagnostisk informasjon, bruken av tilbehør og aktivering av maskinvarefunksjoner


HVORDAN BRUKER MOTOROLA INFORMASJONEN MIN?


Generelt brukes informasjonen som Motorola samler inn fra din enhet


* til å drive MOTOBLUR, deriblant å gjøre det mulig å kommunisere med tredjepartstjenester som webområder og sosiale nettverket og finne enheten hvis den mistes eller blir stjålet


* til å støtte MOTOBLUR, deriblant å tilby informasjon om Motorola, MOTOBLUR og MOTOBLUR-kontoen din, utføre systemgjenopprettinger, oppdateringer, sikkerhetskopieringer, fjerndiagnostikk, feilsøking, fjernsletting og alle andre tjenester som utføres, tilbys eller aktiveres av eller gjennom MOTOBLUR


* til å levere informasjon som kan være av interesse for deg, for eksempel informasjon om produkter og tjenester relatert til MOTOBLUR eller enheten din, enten den leveres av Motorola eller en tredjepart


* til å hjelpe Motorola med å tilpasse og/eller forbedre MOTOBLUR


* slik det ellers beskrives på det tidspunktet slik informasjon samles inn


* til juridiske formål, for eksempel slik det beskrives i vilkårene for MOTOBLUR, til å løse tvister og samle inn utestående avgifter og overholde gjeldende lover


HVORDAN DELER MOTOROLA INFORMASJONEN MIN MED TREDJEPARTER?


Motorola deler informasjonen som samles inn fra deg, med: a) Motorola, tilknyttede selskaper og datterselskaper, b) Motorola-leverandører, tjenesteleverandør eller andre tredjeparter som Motorola har et forretningsmessig forhold til, c) sosiale nettverk, mobilleverandører og andre tredjeparter som du har et eksisterende forhold til, d) tredjeparter som du kjøper ekstra produkter og/eller tjenester fra, gjennom MOTOBLUR-programvaren eller -tjenestene. All informasjon som deles med en tredjepart, er underlagt tredjepartens egne retningslinjer for personvern. Motorola kan også dele informasjon med tredjeparter som tilbyr produkter og tjenester direkte til deg.


Motorola deler også informasjonen din med tredjeparter hvis Motorola mener at det er påkrevd ved lov eller kontrakt å gjøre dette, hvis hele eller deler av firmaet kjøpes opp av tredjepart, eller for å identifisere, kontakte eller foreta søksmål mot noen som bryter MOTOBLUR-avtalen eller krenker rettighetene til Motorola eller andre eller forårsaker skade på eller forstyrrer Motorolas eller andre eiendom. Med mindre noe annet er spesifikt autorisert i dette avsnittet, deler ikke Motorola informasjon om din plassering med tredjeparter med mindre dette er nødvendig i forbindelse med bruken som beskrives i denne personvernerklæringen.


HVA SLAGS VALG HAR JEG, HVORDAN KONTAKTER JEG MOTOROLA, OG HVOR ER MOTOROLA?


Du kan be om tilgang til den personlige informasjonen som finnes på MOTOROLA MOBILE-kontoen din ved å kontakte Motorola på privacy@motorola.com. Du er selv ansvarlig for å sørge for at informasjonen du oppgir til Motorola, er nøyaktig og fullstendig, og for å oppdatere eller korrigere slik informasjon når det er nødvendig.


Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra Motorola, kan du gå til http://optout.motorola.com eller følge instruksjonene i e-postmeldingen for å fjerne navnet ditt fra distribusjonslisten(e). Vær oppmerksom på at du kanskje ikke kan delta i bestemte programmer eller aktiviteter som er sponset av Motorola, hvis du nekter å oppgi personlig informasjon eller nekter eller tilbakekaller samtykke til å bruke personlig informasjon slik det beskrives i denne personvernerklæringen.


Hvis du har andre spørsmål eller forespørsler om bruken av informasjonen din, inkludert forespørsler om å avslutte innsamlingen eller bruken av bestemte typer informasjon, kan du kontakte Motorola via e-post på privacy@motorola.com eller via post på:


Motorola Mobility, Inc.


Attention: Privacy Compliance Program


600 North U.S. Highway 45


Mailstop: W4-35M


Libertyville, Illinois 60048


USA


Informasjonen din blir overført til Motorola, et firma i Illinois, USA. Hvis du bor utenfor USA, samtykker du herved spesielt i overføring av informasjonen din, inkludert, men ikke begrenset til, personlig identifiserbare informasjon og all informasjon som beskrives i denne avtalen, til USA for behandling og lagring hos Motorola. Du forstår at USA kanskje ikke har lovverk som tilbyr samme beskyttelsesnivå som lovverket i hjemlandet ditt.


HVILKE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER GJØR MOTOROLA?


Motorola bruker standard tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetsforanstaltninger der det er nødvendig, for å beskytte den personlig identifiserbare informasjonen Motorola samler inn og oppbevarer. Ingen data som overføres over et trådløst eller interaktivt nettverk, er riktignok 100 % sikre, og mye av kommunikasjonen du gjør ved hjelp av MOTOBLUR, vil være tilgjengelig for tredjeparter. Du bør derfor være forsiktig når du sender inn personlig identifiserbar informasjon ved hjelp av MOTOBLUR, og du forstår at du bruker MOTOBLUR på eget ansvar.


Som et globalt firma har Motorola internasjonale områder og brukere over hele verden. Den personlige informasjonen du oppgir, kan overføres, brukes, lagres og på annen måte behandles utenfor landet du sendte informasjonen i, inkludert jurisdiksjoner som kanskje ikke har lover for beskyttelse av data som gir tilsvarende beskyttelse som tilsvarende lover i hjemlandet ditt.


HVA MED PERSONVERNET TIL BARNET MITT?


Motorola tilbyr bruk av MOTOBLUR til personer fra 16 år og oppover. Motorola ønsker ikke å samle inn informasjon om barn under 16 år. Barn under 16 år skal ikke sende inn informasjon til Motorola. Motorola sletter informasjon som samles inn fra barn under 16 år, umiddelbart når det oppdages, og bruker ikke informasjonen til noe formål. Motorola oppfordrer foreldre til å delta aktivt i barnas bruk av interaktive tjenester eller enheter og informere dem om potensielle farer ved å oppgi informasjon om dem selv via Internett.


Denne personvernerklæringen gjelder fra 1. mars 2011 og kan endres uten varsel.