De Algemene voorwaarden van MOTOBLUR en de Privacyverklaring van MOTOBLUR (gezamenlijk de Overeenkomst) vormen een bindend contract tussen u en Motorola Mobility, Inc., een onderneming uit Delaware, met het hoofdkantoor op 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, Verenigde Staten, (Motorola). Alle gedefinieerde begrippen in de Overeenkomst hebben dezelfde betekenis als die er in de Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring aan is toegekend. Door gebruik te maken van de MOTOBLUR-software en -services (MOTOBLUR) gaat u zonder wijziging of voorbehoud akkoord met de bepalingen van de Overeenkomst. Indien u niet met de bepalingen van de Overeenkomst akkoord gaat, mag u geen gebruikmaken van MOTOBLUR.


PRIVACYVERKLARING


Deze Privacyverklaring is van toepassing op uw gebruik van de MOTOBLUR-software en -services (MOTOBLUR), tenzij anders uiteengezet in de welkomst-e-mail die u bij registratie van uw MOTOBLUR-account hebt ontvangen Deze verklaring is niet van toepassing op gegevens die Motorola op enige andere wijze verzamelt, waaronder via haar niet-MOTOBLUR-websites, via e-mailberichten die u mogelijk naar gemachtigde vertegenwoordigers van Motorola verzendt, of op andere wijze.


WAT VOOR GEGEVENS VERZAMELT MOTOROLA?


Motorola verzamelt allerlei gegevens van u en uw mobiele apparaat, waaronder:


* Informatie over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummers, geboortedatum, uw contacten, agenda, accountgegevens, gebruikersinstellingen en-voorkeuren, betaalkaartgegevens, uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw aankoopvoorkeuren en gegevens van sociale netwerken die u op uw mobiele apparaat hebt opgeslagen


* Informatie over uw mobiele apparaat, zoals uw mobiele telefoonnummer, het type apparaat en mobiele netwerk dat u gebruikt, het IMEI-nummer van uw apparaat of uw simkaart-ID, de locatie van uw apparaat (via draadloze netwerken, driehoeksmeting van zendmasten en via gps), en


* Informatie over hoe u uw mobiele apparaat gebruikt, zoals door u geïnstalleerde toepassingen en uw gebruik hiervan, de status van de accu van uw apparaat, diagnostische informatie, uw gebruik van accessoires, en de activering van hardwarevoorzieningen


HOE GEBRUIKT MOTOROLA MIJN GEGEVENS?


Over het algemeen gebruikt Motorola de informatie die het van uw apparaat verzamelt voor het volgende:


* De levering van MOTOBLUR, waaronder het mogelijk maken dat uw apparaat met services van derden zoals websites en sociale netwerken kan communiceren en voor het lokaliseren van uw apparaat als u het verliest of als het gestolen is


* Ondersteuning van MOTOBLUR, waaronder het verstrekken van informatie over Motorola, MOTOBLUR en uw MOTOBLUR-account; het uitvoeren van systeemherstel, updates, back-ups, diagnose op afstand, probleemoplossing, wissen op afstand; en alle overige services die door of via MOTOBLUR worden uitgevoerd, geleverd, of mogelijk gemaakt


* Het verstrekken van informatie die u interessant zou kunnen vinden, zoals informatie over producten en services met betrekking tot MOTOBLUR of uw apparaat, hetzij door Motorola, hetzij door derden


* Motorola helpen MOTOBLUR aan te passen en/of te verbeteren


* Om andere redenen, zoals wordt vermeld op het moment dat dergelijke gegevens worden verzameld, en


* Vanwege juridische redenen, zoals de beschreven gebruiksmogelijkheden in de Algemene voorwaarden van MOTOBLUR, om geschillen op te lossen en uitstaande betalingen te innen, en om aan toepasselijke wetten te voldoen


HOE DEELT MOTOROLA MIJN GEGEVENS MET DERDEN?


Motorola deelt de gegevens die het van u verzamelt met: a) Motorola, aan Motorola gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van Motorola; b) leveranciers en serviceproviders van Motorola en andere derden met wie Motorola een zakelijke relatie heeft; c) sociale netwerken, mobiele-telefonieaanbieders en andere derden met wie u een bestaande relatie hebt; d) derden van wie u besluit aanvullende producten en/of services te kopen via de MOTOBLUR-software of -services. Op alle gegevens die met een derde partij worden gedeeld, is het eigen privacybeleid van de desbetreffende derde partij van toepassing. Motorola kan tevens gegevens delen met derden die producten of services rechtstreeks aan u leveren.


Motorola zal uw gegevens bovendien uitwisselen met derden als dit naar mening van Motorola wettelijk of contractueel verplicht is, als Motorola geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een derde of om iemand te identificeren, contact met iemand op te nemen of iemand te vervolgen die mogelijk de MOTOBLUR-overeenkomst schendt, mogelijk de rechten van Motorola of anderen schendt, mogelijk letsel veroorzaakt of inbreuk maakt op het eigendom van Motorola of van anderen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze paragraaf, zal Motorola geen informatie over uw locatie met derden delen, behalve waar dit nodig is in verband met de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn beschreven.


WAT ZIJN MIJN KEUZES, HOE KAN IK CONTACT OPNEMEN MET MOTOROLA EN WAAR IS MOTOROLA?


U kunt verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens in uw MOTOROLA MOBILE-account door contact met Motorola op te nemen via privacy@motorola.com. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de gegevens die u aan Motorola verstrekt accuraat en volledig zijn en om deze gegevens waar nodig te actualiseren of te corrigeren.


Indien u geen marketingcommunicatie van Motorola meer wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven op http://optout.motorola.com of de instructies in de e-mail volgen om uw naam uit onze mailinglijst(en) te laten verwijderen. Wij wijzen u erop dat indien u weigert persoonlijke gegevens te verstrekken of indien u uw toestemming om persoonlijke gegevens voor de in deze Privacyverklaring vastgestelde doeleinden te gebruiken intrekt, u mogelijk niet aan bepaalde door Motorola gesteunde programma's of activiteiten kunt deelnemen.


Voor overige vragen of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw gegevens, inclusief verzoeken om bepaalde soorten gegevens over u niet te verzamelen of gebruiken, kunt u per e-mail contact met Motorola opnemen via privacy@motorola.com, of via de post per het volgende adres:


Motorola Mobility, Inc.


Attention: Privacy Compliance Program


600 North U.S. Highway 45


Mailstop: W4-35M


Libertyville, Illinois 60048


VS


Uw gegevens worden overgebracht aan Motorola, een onderneming die is gevestigd in Illinois, VS. Indien u buiten de Verenigde Staten verblijft, geeft u hierbij specifiek toestemming tot de overdracht van uw gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden achterhaald en alle gegevens die hierin worden omschreven, naar de VS voor verwerking en opslag door Motorola. U begrijpt dat de VS mogelijk geen wetten heeft die hetzelfde niveau van bescherming bieden als de wetten in uw eigen land.


WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN NEEMT MOTOROLA?


Motorola gebruikt waar nodig standaard technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de verzamelde en beheerde gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden achterhaald, te beschermen. Informatie die over een draadloos of interactief netwerk wordt verzonden, is echter nooit voor 100% te beveiligen en veel van de communicatie die u via MOTOBLUR uitvoert, zal voor derden toegankelijk zijn. U dient daarom voorzichtig te zijn wanneer u persoonlijke gegevens via MOTOBLUR verstuurt en u begrijpt dat u MOTOBLUR op eigen risico gebruikt.


Motorola is een wereldwijd opererend bedrijf en heeft als zodanig internationale vestigingen en gebruikers over de hele wereld. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen worden verzonden, gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt buiten het land waarin u die gegevens hebt verstrekt, met inbegrip van rechtsgebieden die mogelijk geen privacywetten voor gegevens hebben die een gelijkwaardige bescherming bieden als wetten in uw eigen land.


HOE ZIT HET MET DE PRIVACY VAN MIJN KIND?


Motorola biedt MOTOBLUR aan voor gebruik door personen van 16 jaar en ouder. Motorola heeft niet het oogmerk gegevens te verzamelen over kinderen jonger dan 16 jaar. Kinderen jonger dan 16 jaar zouden geen gegevens naar Motorola moeten verzenden. Wanneer Motorola ontdekt dat het gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar heeft ontvangen, zal het deze gegevens onmiddellijk verwijderen en voor geen enkel doel gebruiken. Motorola moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij het gebruik van interactieve services of apparaten door hun kinderen en om hen te waarschuwen voor de potentiële gevaren van het verstrekken van informatie over zichzelf via internet.


Deze Privacyverklaring gaat in op 1 maart 2011 en is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.