De Algemene voorwaarden van MOTOROLA MOBILE SERVICES en de Privacyverklaring van MOTOROLA MOBILE SERVICES (gezamenlijk de Overeenkomst) vormen een bindend contract tussen u en Motorola Mobility, Inc., een onderneming uit Delaware, met het hoofdkantoor op 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, Verenigde Staten, (Motorola). Alle gedefinieerde begrippen in de Overeenkomst hebben dezelfde betekenis als die er in de Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring aan is toegekend. Door gebruik te maken van de MOTOROLA MOBILE SERVICES-software en -diensten (MOTOROLA MOBILE SERVICES) gaat u zonder wijziging akkoord met de bepalingen van de Overeenkomst. Indien u niet met de bepalingen van de Overeenkomst akkoord gaat, mag u geen gebruikmaken van MOTOROLA MOBILE SERVICES.PRIVACYVERKLARINGDeze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de software en diensten in eigendom en beheer van Motorola (MOTOROLA MOBILE SERVICES), tenzij anders bepaald in het welkomstbericht dat u per e-mail hebt ontvangen na registratie van uw account bij MOTOROLA MOBILE SERVICES. Deze verklaring is niet van toepassing op informatie die Motorola kan verzamelen op enige andere wijze, waaronder andere websites dan die van MOTOROLA MOBILE SERVICES, door middel van door u verzonden e-mailberichten aan bevoegde Motorola-vertegenwoordigers, of op enige andere wijze, of op enige door derde partijen verzamelde informatie zoals een mobiele aanbieder of externe softwareontwikkelaar.Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de gegevens die u aan Motorola verstrekt accuraat en volledig zijn en om deze gegevens waar nodig te actualiseren of te corrigeren.Motorola kan deze Privacyverklaring actualiseren, naar aanleiding van een gewijzigde manier waarop MOTOROLA MOBILE SERVICES gegevens van uw apparaat verzamelt of gebruikt. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te controleren op de meest recente informatie over de wijze waarop MOTOROLA MOBILE SERVICES informatie verzamelt en gebruikt.1. HOE VERZAMELT EN GEBRUIKT MOTOROLA INFORMATIE VAN MIJN APPARAAT?Voor het beheer van MOTOROLA MOBILE SERVICES verzamelt en gebruikt Motorola bepaalde informatie over u en uw mobiele apparaat.A. Informatie over de prestaties van uw mobiele apparaat, zoals (1) het unieke serienummer; (2) de mobiele aanbieder en het netwerktype; (3) de nabijheid tot mobiele zendmasten; (4) het model en de softwareversie van uw apparaat; (5) vastlopen van de software van uw apparaat; (6) prestaties van de batterij, en (7) statistische informatie, zoals processor- en geheugenactiviteit, de mate waarin het apparaat verbinding kan maken met netwerken en historische gegevens over het heropstarten van het apparaat. Motorola gebruikt deze informatie om uw apparaat verbinding te kunnen laten maken met mobiele netwerken; een betere diagnose te kunnen stellen van uw mobiele apparaat; gepersonaliseerde diensten te kunnen uitvoeren zoals systeemherstel, reservekopieën, software-updates, diagnose op afstand, probleemoplossing en wissen op afstand.B. Informatie over de wijze waarop u uw mobiele apparaat gebruikt, zoals (1) gebruik van hardwarefuncties zoals de accelerometer, GPS, draadloze antennes en het aanraakscherm; (2) informatie over de draadloze aanbieder en het netwerk; (3) gebruik van accessoires zoals headsets en telefoonhouders; (4) gegevensgebruik en (5) anonieme informatie over het gebruik van bepaalde softwarefuncties, zoals Instellingen en Verbonden mediatoepassingen. Deze informatie kan ook betrekking hebben op prestatiegerelateerde gegevens die Motorola samenvoegt met vergelijkbare gegevens, verzameld van andere gebruikers na verwijdering van naar personen herleidbare informatie. Motorola gebruikt deze informatie voor het volgende: (1) ontwikkelen van verbeteringen aan MOTOROLA MOBILE SERVICES en andere producten en diensten van Motorola; (2) verder verbeteren van de technische ondersteuningscapaciteit en (3) voor u mogelijk interessante, gepersonaliseerde informatie en aanbevelingen bieden met betrekking tot producten en diensten van Motorola of van derden.C. Persoonlijke gegevens zoals: (1) de accountgegevens van uw e-mail en sociale netwerken; (2) gebruikersinstellingen en -voorkeuren; (3) uw contactpersonen uit e-mail en sociale netwerken; (4) uw mobiele telefoonnummer en (5) de prestaties van op uw apparaat geïnstalleerde toepassingen. Motorola gebruikt uw persoonlijke gegevens voor het volgende: (1) u toegang verschaffen tot uw accounts voor e-mail en sociale netwerken, berichten ontvangen en verzenden, communiceren met uw contactpersonen; (2) Motorola helpen met probleemoplossing en prestatie-optimalisatie van uw mobiele apparaat; (3) MOTOROLA MOBILE SERVICES en andere producten en diensten van Motorola verbeteren en (4) met u communiceren over Motorola-producten en -diensten. MOTOROLA MOBILE SERVICES verzamelt nooit specifieke inhoud van uw communicatie of exemplaren van uw bestanden.D. U kunt er ook voor kiezen een MotoCast-id te maken. Uw MotoCast-id is gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer; evenals technische metadata over uw mobiele toestel, zoals het model en het serienummer. Motorola verzamelt gegevens en gebruikt uw MotoCast-id zodat u kunt synchroniseren en inhoud van uw computer naar uw mobiele apparaten kunt streamen, uw mobiele apparaten kunt configureren voor het automatisch uploaden van foto's naar uw computer, back-ups kunt maken van e-mail en accounts en wachtwoorden voor sociale netwerken en deze vervolgens kunt herstellen naar andere apparaten met behulp van uw MotoCast-id, uw MotoCast-id kunt gebruiken voor het aanmelden bij andere websites en services van Motorola, en om te bepalen welke software-updates beschikbaar zijn voor installatie op uw mobiele apparaten. Motorola kan deze informatie ook gebruiken om u e-mails te sturen met informatie die mogelijk interessant is voor u, zoals enquêtes, aanbevelingen en speciale aanbiedingen.Motorola verzamelt en gebruikt informatie om wettelijke redenen, zoals beschreven in de Algemene voorwaarden van MOTOROLA MOBILE SERVICES, voor het oplossen van geschillen, het innen van vorderingen en het voldoen aan relevante wetgeving. Motorola kan ook informatie verzamelen en gebruiken voor andere dan de hier beschreven doeleinden. Voordat Motorola hiertoe overgaat, zal Motorola het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens beschrijven en u indien toepasselijk informeren over uw opties hieromtrent.2. HOE DEELT MOTOROLA MIJN GEGEVENS MET DERDEN?Motorola deelt van uw mobiele apparaat verzamelde informatie uitsluitend op de wijze als beschreven in deze Privacyverklaring en uitsluitend om u in staat te stellen gebruik te maken van de dienstverlening van MOTOROLA MOBILE SERVICES. Motorola deelt uw informatie niet met derde marketingbedrijven of advertentienetwerken.Motorola deelt de van uw mobiele apparaat verzamelde informatie met: (a) de aan Motorola gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van Motorola; (b) derden die diensten verlenen aan Motorola en namens Motorola aan eindgebruikers, zoals klantenservice, garantie en reparatie, gegevensanalyse en klantbeheer; (c) sociale netwerken, mobiele aanbieders en andere derden met wie u een bestaande relatie hebt en (d) derden die direct aan u producten verkopen of diensten verlenen. Op alle gegevens die met een derde partij worden gedeeld, is het eigen privacybeleid van de desbetreffende derde partij van toepassing.Motorola zal uw gegevens daarnaast uitwisselen met derden als dit naar haar mening wettelijk of contractueel verplicht is, als haar bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een derde of om iemand te identificeren, te contacteren of te vervolgen die mogelijk de MOTOROLA MOBILE SERVICES-overeenkomst of de rechten van Motorola of anderen schendt, letsel veroorzaakt of inbreuk maakt op het eigendom van Motorola of anderen. Tenzij uitdrukkelijk in deze paragraaf daartoe bevoegd gesteld, zal Motorola geen informatie met derden delen over uw locatie, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met de toepassingen die in deze Privacyverklaring zijn beschreven.3. WAT ZIJN MIJN KEUZEMOGELIJKHEDEN?Motorola neemt de bescherming van uw privacy serieus. Hieronder staat een aantal manieren waarop u controle kunt uitoefenen over de informatie die MOTOROLA MOBILE SERVICES verzamelt en gebruikt:


A. Marketingcommunicatie Indien u geen marketingcommunicatie van Motorola meer wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven op http://optout.motorola.com of de instructies in de e-mail volgen om uw naam uit onze mailinglijst(en) te laten verwijderen. Indien u weigert persoonlijke informatie te verschaffen of uw toestemming voor het gebruik van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring intrekt, kunt u mogelijk niet meer deelnemen aan bepaalde, door Motorola gesponsorde programma's of activiteiten.


B. Persoonlijke gegevens MOTOROLA MOBILE SERVICES verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens, profielgegevens van sociale netwerken en informatie over websites die u bezoekt, indien u een MotoCast-id maakt, gebruikmaakt van de vooraf geïnstalleerde webbrowser en/of de toepassingen en minitoepassingen (widgets) van MOTOROLA MOBILE SERVICES zoals Berichten, Galerij, Muziekspeler, Sociale netwerken of Sociale status. Indien u applicaties van anderen dan Motorola gebruikt voor e-mail, sociale netwerken, het delen van inhoud met vrienden of internetgebruik, dan zal MOTOROLA MOBILE SERVICES deze informatie niet verzamelen. Ook als u geen gebruik maakt van de vooraf geïnstalleerde browser of de toepassingen en minitoepassingen van MOTOROLA MOBILE SERVICES, zal uw apparaat toch informatie verzamelen over de prestaties van uw mobiele apparaat en hoe u van uw mobiele apparaat gebruik maakt, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt.C. Locatie-informatie MOTOROLA MOBILE SERVICES verzamelt uitsluitend informatie over de locatie van uw mobiele apparaat als u een of meer op locatie gebaseerde diensten hebt ingeschakeld, zoals de GPS-antenne van uw apparaat, Google Location Services of een lokalisatiedienst van een mobiele dienstverlener. Indien u deze functies uitschakelt via de instellingen van uw mobiele apparaat, zal MOTOROLA MOBILE SERVICES de locatie van uw mobiele apparaat niet vastleggen. Indien u probeert om de locatieafhankelijke functies van MOTOROLA MOBILE SERVICES in te schakelen zonder dat er een lokalisatiefunctie is ingeschakeld, zal het systeem u vragen een dergelijke functie in te schakelen via de instellingen van uw apparaat. Indien u gebruik maakt van de locatieafhankelijke functies van MOTOROLA MOBILE SERVICES, zal Motorola informatie over de locatie van uw mobiele apparaat beschikbaar stellen aan verstrekkers van kaartinformatie, zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Voor een goede werking van deze functies moet de lokalisatiedienst namelijk goed functioneren.D. Afzien van informatiedeling. U kunt er altijd voor kiezen om geen informatie met Motorola te delen. Als u dat wilt, neem dan contact met ons op via privacy@motorola.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken. Als u ervoor kiest geen gegevens over de prestaties en het gebruik van uw mobiele apparaat te laten verzamelen, kan de kwaliteit van uw gebruikerservaring mogelijk verminderen doordat Motorola in dat geval niet over de informatie beschikt waarmee prestatiegerelateerde problemen kunnen worden gediagnosticeerd en verholpen.Indien u vragen hebt over hoe MOTOROLA MOBILE SERVICES informatie verzamelt en gebruikt, neem dan contact op met het Motorola-programma voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy compliance program). Motorola kan het verzamelen van gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring op uw verzoek uitschakelen. Indien dit gebeurt, bent u echter mogelijk minder goed in staat om de meest doeltreffende technische ondersteuning te vangen. Ook kan een aantal andere aspecten van uw gebruikerservaring negatief worden beïnvloed.4. WAAR IS MOTOROLA GEVESTIGD EN HOE NEEM IK CONTACT OP?Voor andere vragen of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw informatie kunt u contact opnemen met het Motorola-programma voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy compliance program), per e-mail via privacy@motorola.com of per post via:Motorola Mobility, Inc.
Attention: Privacy Compliance Program
600 North U.S. Highway 45
Mailstop: W4-35M
Libertyville, Illinois 60048
VSMotorola verwerkt en bewaart van uw mobiele apparaat verzamelde informatie op in de staat Illinois in de VS geplaatste servers. Indien u buiten de Verenigde Staten woont, geeft u door middel van het gebruik van MOTOROLA MOBILE SERVICES uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van uw informatie naar de Verenigde Staten voor verwerking en opslag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens waaraan uw identiteit kan worden ontleend en alle informatie in deze Privacyverklaring. U erkent daarnaast dat Amerikaanse wetgeving mogelijk niet dezelfde mate van bescherming van verzamelde informatie biedt als de wetgeving in het land waarin u woont.5. HOE BEWAART EN BEVEILIGT MOTOROLA MIJN GEGEVENS?Motorola bewaart de informatie die van u wordt verzameld zo lang als uw mobiele apparaat actief is of zo lang als nodig is om u toegang te verlenen tot MOTOROLA MOBILE SERVICES en aanverwante dienstverlening. Indien u uw account wilt opheffen of indien u wenst dat Motorola niet meer uw informatie gebruikt voor dienstverlening, neem dan contact met ons op via privacy@motorola.com.De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor Motorola. Wanneer MOTOROLA MOBILE SERVICES informatie van uw mobiele apparaat naar Motorola verzendt, versleutelt MOTOROLA MOBILE SERVICES de verzending van die informatie door middel van de zogenaamde secure socket layer-technologie (SSL). Motorola maakt ook gebruik van standaard technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de informatie op uw mobiele apparaat en op Motorola-systemen. Gegevens op een mobiel apparaat of die via een draadloos of interactief netwerk worden verzonden kunnen echter nooit 100 procent veilig zijn. Veel communicatie die u voert met behulp van MOTOROLA MOBILE SERVICES zal toegankelijk zijn voor derden. U dient daarom voorzichtig te zijn wanneer u persoonlijke gegevens via MOTOROLA MOBILE SERVICES verstuurt en u begrijpt dat u MOTOROLA MOBILE SERVICES op eigen risico gebruikt.Motorola is een wereldwijd opererend bedrijf en heeft als zodanig internationale vestigingen en gebruikers over de hele wereld. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen worden verzonden, gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt buiten het land waarin u die gegevens hebt verstrekt, met inbegrip van rechtsgebieden die mogelijk geen privacywetten voor gegevens hebben die een gelijkwaardige bescherming bieden als wetten in uw eigen land.6. HOE ZIT HET MET DE PRIVACY VAN MIJN KIND?Motorola biedt MOTOROLA MOBILE SERVICES aan voor gebruik door personen van 16 jaar en ouder. Motorola heeft niet het oogmerk gegevens te verzamelen over kinderen jonger dan 16 jaar. Kinderen jonger dan 16 jaar zouden geen gegevens naar Motorola moeten verzenden. Wanneer Motorola ontdekt dat het gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar heeft ontvangen, zal het deze gegevens onmiddellijk verwijderen en voor geen enkel doel gebruiken. Motorola moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij het gebruik van interactieve services of apparaten door hun kinderen en om hen te waarschuwen voor de potentiële gevaren van het verstrekken van informatie over zichzelf via internet.ALGEMENE VOORWAARDEN1. AANVAARDING VAN VOORWAARDENU erkent dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en geaccepteerd. U zegt toe zich te zullen houden aan alle relevante wetten, regelgeving en regels met betrekking tot het gebruik van MOTOROLA MOBILE SERVICES, actualisaties van MOTOROLA MOBILE SERVICES die Motorola op uw mobiele apparaat kan installeren (MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates), en enige andere dienst die Motorola verzorgt op grond van de Overeenkomst (Services). U verklaart dat u wettelijk bevoegd bent om uzelf of een partij die u vertegenwoordigt aan deze Overeenkomst te binden. Indien u ervoor kiest om deel te nemen aan een promotieactiviteit of andere door Motorola gesponsorde activiteit (Activiteit), zegt u eveneens toe zich te zullen houden aan enige regelgeving met betrekking tot die Activiteit.2. EIGENDOM EN LICENTIEMotorola heeft bepaalde merkgerelateerde termen in eigendom of in licentie, waaronder namen, logo's, slogans, aanduidingen en andere eigen kenmerken (gezamenlijk: Handelsmerken) die bij de Services wordt gebruikt. Door deze Handelsmerken beschikbaar te maken via deze Services, verleent Motorola u geen licentie om deze op enigerlei wijze te gebruiken. Uw toegang tot deze Services verleent u geen enkele licentie met betrekking tot Handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Motorola of derden, behalve waar dit specifiek in de MOTOROLA MOBILE SERVICES-overeenkomst wordt bepaald. U mag geen Handelsmerken van Motorola gebruiken als gebruikersnaam, pictogram, kenmerk, hyperlink of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorola. MOTOROLA, het gestiliseerde "M"-logo en de logo's van MOTOROLA MOBILE SERVICES zijn geregistreerde handelsmerken van Motorola of haar licentiehouders, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle andere product- en servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.


MOTOROLA MOBILE SERVICES, Services, en alle informatie, communicatie, scripts, foto's, tekst, video, grafische weergaven, muziek, geluiden, afbeeldingen en andere materialen die u via MOTOROLA MOBILE SERVICES beschikbaar worden gesteld (gezamenlijk "Inhoud") zijn het exclusieve eigendom van Motorola (� 2009-2011 Motorola Mobility, Inc., alle rechten voorbehouden) of van hun respectieve licentiegevers. MOTOROLA MOBILE SERVICES, Services en Inhoud kunnen in de VS en andere landen worden beschermd door diverse wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, copyrightwetten en verdragsbepalingen, wetten op handelsmerken, patentwetten en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendom en eigendomsrechten (gezamenlijk "Intellectuele eigendomsrechten").


Naast de Intellectuele eigendomsrechten van Motorola op afzonderlijke elementen van de Inhoud, bezitten Motorola of haar licentiegevers tevens copyright op de selectie, coördinatie en ordening van de Inhoud. U krijgt hierbij toestemming om de Inhoud te gebruiken, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik in de zin van raadpleging van en zoeken in de Services. Deze beperking is echter niet van toepassing op enige informatie of ander materiaal dat u naar uw Apparaat overbrengt (Gebruikersinhoud).


Motorola verleent u licentie voor het gebruik van MOTOROLA MOBILE SERVICES en MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates (waaronder software, code, bestanden, afbeeldingen, aanwezig in of gegenereerd door de software, begeleidende gegevens, opstart-ROM-code en andere ingebedde software), documentatie en eventuele begeleidende lettertypes, hetzij in uitleesgeheugen (ROM), hetzij in een andere vorm, onder de voorwaarden van de Overeenkomst. In zijn geheel slaat de term MOTOROLA MOBILE SERVICES op de software en diensten van MOTOROLA MOBILE SERVICES en alle actualisaties (Updates) van MOTOROLA MOBILE SERVICES. Deze licentie verleent u geen eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten. MOTOROLA MOBILE SERVICES blijft het exclusieve eigendom van Motorola, dat de volledige eigendomsrechten behoudt. Motorola behoudt zich alle rechten voor die u niet expliciet zijn verleend op grond van deze Overeenkomst. Deze licentie is niet-overdraagbaar en blijft beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot MOTOROLA MOBILE SERVICES. De licentie is niet van toepassing op andere octrooien of intellectuele eigendomsrechten. U bent eigenaar van het apparaat waarop de MOTOROLA MOBILE SERVICES zijn opgeslagen, maar Motorola en/of haar licentiehouders blijven eigenaar van de MOTOROLA MOBILE SERVICES zelf.3. TOEGESTAAN GEBRUIK EN RESTRICTIESU mag MOTOROLA MOBILE SERVICES gebruiken voor de volgende zaken: (1) e-mailaccounts en sociale-netwerkaccounts koppelen aan MOTOROLA MOBILE SERVICES door uw accountgegevens te verstrekken; (2) communicatie verzenden en ontvangen via gekoppelde e-mail- en sociale-netwerkaccounts; (3) Gebruikersinhoud delen via gekoppelde e-mail- en sociale-netwerkaccounts; (4) reservekopieën maken van gegevens op servers in eigendom van Motorola, en deze herstellen; (5) een verloren of gestolen Apparaat zoeken en/of wissen (6) diagnose op afstand en MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates verkrijgen. U mag MOTOROLA MOBILE SERVICES op één enkel Apparaat gebruiken. Bij gebruik van MOTOROLA MOBILE SERVICES kan het nodig zijn dat u bepaalde informatie geeft, zoals de accountgegevens (Registratiegegevens) van uw e-mail- en sociale-netwerkaccounts. U zegt toe actuele, volledige en juiste Registratiegegevens te geven en deze meteen te zullen bijwerken indien deze veranderen.U mag uw MotoCast-id gebruiken om: (1) u aan te melden bij en gebruik te maken van websites en services van Motorola, waarbij u te allen tijde onderhevig bent aan eventueel van toepassing zijnde regels met betrekking tot het privacybeleid en de servicevoorwaarden; (2) back-ups van uw e-mail en sociale-netwerkaccounts te maken en herstellen naar meerdere apparaten met gebruikmaking van uw MotoCast-id en (3) software-updates naar uw Motorola-apparaten te downloaden en installeren, waarbij u gebonden bent aan lokale wet- en regelgeving met betrekking tot dergelijke activiteiten.Tenzij anderszins wettelijk of op grond van open source-licenties bij MOTOROLA MOBILE SERVICES toegestaan, mag u MOTOROLA MOBILE SERVICES niet kopiëren, decompileren, aan reverse-engineering onderwerpen of ontleden, proberen de broncode van MOTOROLA MOBILE SERVICES vast te stellen of te wijzigen, of afgeleide werken van MOTOROLA MOBILE SERVICES of een deel daarvan tot stand brengen. Indien u dit doet, maakt u inbreuk op de rechten van Motorola en haar licentieverleners, hetgeen kan leiden tot gerechtelijke vervolging en eisen tot schadevergoeding.


U mag MOTOROLA MOBILE SERVICES niet beschikbaar maken voor meer dan een Apparaat tegelijk of deze via een netwerk beschikbaar maken, waar de Services gebruikt kunnen worden door meerdere Apparaten tegelijk. U mag derden geen toegang verlenen tot uw MOTOROLA MOBILE SERVICES-account, behalve door het aanmaken van een Gekoppelde account onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Deze Licentie verleent u geen rechten om interfaces in eigendom van Motorola en andere intellectuele eigendom te gebruiken in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de vergunningverlening of de distributie van apparaten en accessoires van derden voor gebruik met de MOTOROLA MOBILE SERVICES.De volgende zaken zijn niet toegestaan: (1) reproduceren, wijzigen, herpubliceren, herdistribueren, publiek vertonen of uitvoeren van Inhoud of Services die behoren bij MOTOROLA MOBILE SERVICES; (2) deze Inhoud of Services in een nieuw product, nieuwe dienst of een ander werk opnemen, geheel of gedeeltelijk; (3) De Services of Inhoud behorende bij MOTOROLA MOBILE SERVICES op enige andere wijze exploiteren, geheel of gedeeltelijk, anders dan uitdrukkelijk toegestaan door de Overeenkomst; (4) betrokken zijn bij, faciliteren van of anderszins bevorderen van onrechtmatige, onwettige of ongeoorloofde handelingen, met inbegrip van het plaatsen van ongepaste, blasfemische, lasterlijke, inbreukmakende, obscene of onbetamelijke materialen via of met behulp van MOTOROLA MOBILE SERVICES, of gedragscodes, gebruiksvoorwaarden of licentieovereenkomsten schenden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services of een deel daarvan; (5) schade toebrengen aan Motorola, aan Motorola gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen of enige derde partij, met inbegrip van klanten, mobiele aanbieders, adverteerders, wederverkopers, distributeurs, leveranciers, dienstverleners en/of personen, door middel van onder meer laster, misbruik, treiteren, stalken, bedreigen of op andere wijze de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen schenden (zoals intellectuele-eigendomsrechten of recht op privacy of publiciteit) of u uitgeven voor een natuurlijke of rechtspersoon of valselijk verklaren, impliceren of de indruk wekken dat u bent gelieerd aan een andere natuurlijke of rechtspersoon; (6) ongevraagde bulkberichten of ongevraagde berichten (spam) verzenden, ontvangen of doorgeven, met inbegrip van het uitvoeren van ongevraagde enquêtes, ongeoorloofde wedstrijden of piramideschema's of het verzenden van kettingbrieven of dubbele berichten; (7) MOTOROLA MOBILE SERVICES gebruiken om informatie over anderen te verkrijgen of te verzamelen (zoals e-mailadressen of mobiele telefoonnummers) zonder hun voorafgaande toestemming; (8) een geautomatiseerd proces of geautomatiseerde service gebruiken om toegang te verkrijgen tot en/of gebruik te maken van de MOTOROLA MOBILE SERVICES (zoals een 'BOT', een 'spider', periodieke cacheopslag van informatie die wordt opgeslagen door Motorola of 'metazoekacties'), of een valse identiteit aanmaken bij uw gebruik van de MOTOROLA MOBILE SERVICES of bij communicatie met anderen tijdens uw gebruik van de Services; (9) met ongeoorloofde middelen de MOTOROLA MOBILE SERVICES wijzigen of omleiden of daartoe pogingen te ondernemen of (10) de MOTOROLA MOBILE SERVICES (of netwerken die zijn verbonden met de MOTOROLA MOBILE SERVICES) beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten of verzwakken, met inbegrip van het uploaden of verzenden van virussen, malware of bestanden die zijn ontworpen om de functionaliteit van de MOTOROLA MOBILE SERVICES te onderbreken, vernietigen of beperken, of het gebruik van en de beschikking over de Services door anderen te belemmeren; de MOTOROLA MOBILE SERVICES geheel of gedeeltelijk door te verkopen of opnieuw te distribueren.Motorola levert u MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates, en Services onder de voorwaarden van de Overeenkomst. MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates, Inhoud, Services, en enige andere dienstverlening die MOTOROLA MOBILE SERVICES of MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates uitvoert, levert of beschikbaar stelt, is bedoeld voor rechtmatig gebruik door geregistreerde gebruikers ouder dan 16 jaar van MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates en Services. U verklaart en garandeert het volgende: (1) u maakt uitsluitend gebruik van MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates, Services en Inhoud zoals toegestaan door deze Overeenkomst en relevante wetgeving; (2) u bent ouder dan 16 jaar; (3) alle informatie die u opgeeft is correct en komt overeen met de voorwaarden van de Overeenkomst en (4) u brengt Motorola direct op de hoogte als uw contactinformatie wijzigt, waaronder uw mobiele telefoonnummer.DE MOTOROLA MOBILE SERVICES EN MOTOROLA MOBILE SERVICES-UPDATES ZIJN NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN OF TIJDENS DE BENUTTING VAN NUCLEAIRE FACILITEITEN, LUCHTNAVIGATIE- OF COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSCONTROLESYSTEMEN, LEVENSINSTANDHOUDINGSSYSTEMEN OF ANDERE APPARATUUR WAARBIJ STORINGEN VAN DE MOTOROLA MOBILE SERVICES OF MOTOROLA MOBILE SERVICES-UPDATES DE DOOD, LICHAMELIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE SCHADE OF MILIEUSCHADE TOT GEVOLG KUNNEN HEBBEN.4. SOFTWARE-UPDATES/EXPORTCONTROLESMotorola kan de MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates beschikbaar stellen voor downloaden, voor actualisatie, verbetering of verdere ontwikkeling van de MOTOROLA MOBILE SERVICES. U mag de MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates downloaden en gebruiken om de MOTOROLA MOBILE SERVICES te actualiseren op ieder Apparaat dat u in eigendom of beheer hebt. U mag geen Apparaten die u niet in eigendom of beheer hebt actualiseren of de MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates beschikbaar maken via een netwerk, waar deze toegankelijk kunnen zijn voor meerdere Apparaten of computers tegelijkertijd. U mag geen kopieën maken van de MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates zonder schriftelijke toestemming van Motorola. Motorola kan naar eigen goeddunken automatisch MOTOROLA MOBILE SERVICES-updates naar uw Apparaat laten downloaden. U stemt ermee in deze MOTOROLA MOBILE SERVICES-updates te aanvaarden en eventuele kosten die met het ontvangen ervan gemoeid zijn, te betalen. De MOTOROLA MOBILE SERVICES en MOTOROLA MOBILE SERVICES-updates zijn onderworpen aan de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. U moet alle binnenlandse en internationale exportwetten en -voorschriften die op de MOTOROLA MOBILE SERVICES en MOTOROLA MOBILE SERVICES-updates van toepassing zijn, naleven. Tot deze wetten behoren beperkingen voor bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik.5. SERVICESU begrijpt en erkent dat alle Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot reservekopieën en herstel, diagnose op afstand, apparaatlokalisering en wissen op afstand, aangeboden via MOTOROLA MOBILE SERVICES of MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates, waaronder Services van derden, in hun geheel onderworpen zijn aan uw acceptatie van de Overeenkomst en enige andere voorwaarden die daarin zijn opgenomen door middel van verwijzingen, of die anderszins aan u zijn voorgelegd voorafgaand aan uw gebruik van de Services.6. AFWIJZING VAN GARANTIESMotorola verleent geen garanties en doet geen uitspraken met betrekking tot de beschikbaarheid, het gebruik, de tijdigheid, de beveiliging, de geldigheid, de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid of de resultaten van het gebruik van, of anderszins met betrekking tot, de Services, Services van derden of andere diensten die via de MOTOROLA MOBILE SERVICES worden aangeboden. Het downloaden of op andere wijze verkrijgen van materialen via de Services of Services van derden geschiedt op uw eigen risico. Tevens bent u als enige verantwoordelijk voor schade aan uw Apparaat of gegevensverlies voortvloeiend uit het downloaden van dergelijke materialen of het gebruik van de Services of Services van derden. U bevestigt en aanvaardt uitdrukkelijk dat het gebruik van de MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates en Services geheel voor uw eigen risico is en dat het gehele risico met betrekking tot bevredigende kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inspanningen bij u ligt. U begrijpt en erkent dat de installatie van de MOTOROLA MOBILE SERVICES en MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates gevolgen kan hebben voor de bruikbaarheid van software van derden. VOOR ZOVER DIT NIET IN STRIJD IS MET HET TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN DE MOTOROLA MOBILE SERVICES EN MOTOROLA MOBILE SERVICES UPDATES EN ENIGE DIENST DIE DOOR OF VIA MOTOROLA MOBILE SERVICES EN MOTOROLA MOBILE SERVICES UPDATES WORDT UITGEVOERD, GELEVERD OF BESCHIKBAAR GESTELD IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS'), MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN MOTOROLA EN HAAR LICENTIEVERLENERS WIJZEN HIERBIJ ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF STATUTAIRE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE MOTOROLA MOBILE SERVICES EN MOTOROLA MOBILE SERVICES UPDATES EN -DIENSTEN VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID EN NIET-INBREUKMAKENDHEID OP RECHTEN VAN DERDEN. MOTOROLA GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN OF DIENSTEN DIE WORDEN UITGEVOERD, GELEVERD OF MOGELIJK GEMAAKT DOOR OF VIA DE MOTOROLA MOBILE SERVICES EN MOTOROLA MOBILE SERVICES UPDATES, ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, DAT DE WERKING VAN DE MOTOROLA MOBILE SERVICES EN MOTOROLA MOBILE SERVICES UPDATES EN SERVICES ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTEN ZAL ZIJN OF DAT GEBREKEN IN DE MOTOROLA MOBILE SERVICES EN MOTOROLA MOBILE SERVICES UPDATES EN SERVICES ZULLEN WORDEN VERHOLPEN. Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of adviezen die door Motorola of een geautoriseerde vertegenwoordiger zijn verstrekt, kunnen worden uitgelegd als een wijziging van deze afwijzing van garantie of als een garantieverlening. Indien de MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates of Services gebrekkig blijken te zijn, neemt u alle vereiste kosten voor onderhoud, reparatie of correctie op u. In bepaalde rechtsgebieden zijn uitsluitingen of beperkingen van de duur van geïmpliceerde garanties of beperkingen van toepasselijke statutaire rechten van een consument niet toegestaan, waardoor de voornoemde uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.


De MOTOROLA MOBILE SERVICES en MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates kunnen toegang bieden tot andere webservices van Motorola en derden en tot websites van Motorola en derden en informatie wereldwijd en overal op internet, voor het gebruik waarvan u aanvullende servicevoorwaarden dient te aanvaarden. Motorola biedt geen garanties voor dergelijke webservices, websites en informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (a) de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, rangschikking, volledigheid, actualiteit, inhoud, geldigheid of kwaliteit van dergelijke webdiensten, websites en informatie of (b) de vraag of een zoekactie die via de MOTOROLA MOBILE SERVICES-software of -services wordt uitgevoerd naar ongewenste of verwerpelijke inhoud kan leiden. Omdat bepaalde inhoud op internet bestaat uit materiaal dat is bestemd voor volwassenen of anderszins niet geschikt is voor sommige mensen of kijkers jonger dan 18 jaar of een andere minimumleeftijd krachtens de toepasselijke wetten, kunnen automatisch en onopzettelijk koppelingen of verwijzingen naar verwerpelijk materiaal worden gegenereerd in de resultaten van zoekacties of door het invoeren van een bepaalde URL met de MOTOROLA MOBILE SERVICES-software of -diensten; u gaat ermee akkoord dat Motorola niet verantwoordelijk is voor de resultaten van dergelijke zoekacties.


U erkent en aanvaardt dat Motorola niet de verantwoordelijkheid heeft om de inhoud of de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, geldigheid of kwaliteit van materialen van derden te onderzoeken of te evalueren. Motorola biedt geen garanties of goedkeuringen, aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor materialen van derden of voor alle andere materialen, producten of services van derden. U gaat ermee akkoord dat u geen materialen van derden zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van derden en dat Motorola op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door u.


Door de MOTOROLA MOBILE SERVICES en MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates te gebruiken, erkent u dat Motorola geen verklaringen doet of garanties biedt met betrekking tot websites of informatie die worden weergegeven of die toegankelijk zijn via de MOTOROLA MOBILE SERVICES en MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates, of enige Services die worden uitgevoerd, aangeboden of toegankelijk gemaakt door of via de MOTOROLA MOBILE SERVICES en MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates met betrekking tot dergelijke websites of informatie. Motorola, haar functionarissen, aan Motorola gelieerde ondernemingen en Motorola's dochterondernemingen kunnen op geen enkele wijze, direct of indirect, aansprakelijk worden gehouden jegens u of andere personen voor de inhoud die u ontvangt of bekijkt met de MOTOROLA MOBILE SERVICES en MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates of Services, of voor onnauwkeurigheden, fouten of omissies in de inhoud. Motorola en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om Services op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen, opschorten, verwijderen of ontoegankelijk te maken. Motorola kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het verwijderen of ontoegankelijk worden van dergelijke Services. Motorola kan ook in alle situaties en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid beperkingen instellen voor het gebruik van of de toegang tot bepaalde Services.De MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates en Services en Inhoud worden geheel of gedeeltelijk door Motorola beheerd en geleverd vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten. Motorola verklaart niet dat de MOTOROLA MOBILE SERVICES en MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates, Services of Inhoud op bepaalde locaties geschikt voor gebruik of beschikbaar zijn.7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDVOOR ZOVER DIT NIET IN STRIJD IS MET HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL MOTOROLA NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (1) SCHADE VAN ENIGERLEI AARD VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN MOTOROLA MOBILE SERVICES, ENIGE MOTOROLA MOBILE SERVICES UPDATES, DIENSTEN, OF INHOUD, ONGEACHT DE OORZAAK; (2) PERSOONLIJK LETSEL OF (3) ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN OF ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN DOOR U VAN DE MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES UPDATES, DIENSTEN, OF INHOUD, ONGEACHT DE OORZAAK EN ONGEACHT DE GRONDSLAG VOOR AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERS), ZELFS NIET ALS MOTOROLA IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICHAMELIJK LETSEL OF GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE TE BEPERKEN, WAARDOOR DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. De totale aansprakelijkheid van Motorola voor al uw schade (anders dan vereist kan zijn volgens de toepasselijke wetgeving in geval van persoonlijk letsel) zal niet meer bedragen dan het bedrag voor één (1) jaar gebruik van de MOTOROLA MOBILE SERVICES. De voorafgaande beperkingen gelden ook als het voornoemde rechtsmiddel ontoereikend is voor het wezenlijke doel ervan.8. OPZEGGING, BEËINDIGING EN REVISIESDeze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Deze Overeenkomst en al uw rechten krachtens deze Overeenkomst worden zonder kennisgeving beëindigd indien u zich niet houdt aan een of meer voorwaarden van de Overeenkomst. Bij beëindiging van de Overeenkomst moet u het gebruik van MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates en Services volledig staken. U kunt uw MOTOROLA MOBILE SERVICES-account op elk moment en zonder opgaaf van redenen opzeggen. U aanvaardt bovendien dat Motorola, naar eigen goeddunken, uw gebruik van of toegang tot MOTOROLA MOBILE SERVICES en enige Services kan wijzigen, opschorten, beëindigen of beperken, ongeacht de reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat u naar mening van Motorola hebt gehandeld in strijd met de letter of de geest van deze Overeenkomst of een door Motorola gesponsorde activiteit. Motorola kan op elk moment zonder kennisgeving MOTOROLA MOBILE SERVICES of enige Services of Inhoud, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, wijzigen, opschorten, intrekken of staken. Door de gewijzigde Services of Inhoud te blijven gebruiken of de Services of Inhoud na wijziging door Motorola te blijven gebruiken, bevestigt u dat u de wijzigingen aanvaardt. Motorola is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u of iemand anders lijdt als gevolg van een wijziging, opschorting of annulering van enige Services of Inhoud door Motorola. Voor zover wettelijk toegestaan kan Motorola de Overeenkomst op ieder moment geheel of gedeeltelijk aanvullen, modificeren, herzien of anderszins wijzigen. U kunt de meest recente versie van de Overeenkomst zien op http://www.motorola.com/myMOTOROLA MOBILE SERVICES. U bent zelf verantwoordelijk voor het bestuderen van de meest recente versie van de Overeenkomst. Door de Services te blijven gebruiken of de Services na een dergelijke wijziging te gebruiken, bevestigt u dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat aan dergelijke wijzigingen gebonden te zijn.9. KOSTEN VOOR MOBIELE SERVICES, INTERNET EN ANDERE SERVICEKOSTENHoewel u niet hoeft te betalen voor MOTOROLA MOBILE SERVICES, kan het gebruik ervan bepaalde kosten met zich meebrengen. Voor gebruik van MOTOROLA MOBILE SERVICES moet u toegang hebben tot internet, zoals een verbinding met een draadloos netwerk of een abonnement van een mobiele aanbieder. U bent verantwoordelijk voor alle kosten in verband met het verkrijgen van de nodige internettoegang, waaronder bijvoorbeeld kosten voor apparatuur, abonnementskosten voor internetthuisgebruik, abonnementskosten voor dataverkeer of kosten voor het verschaffen van toegang tot openbare draadloze netwerken. U draagt de volledige kosten van het verzenden en ontvangen van elektronische communicatie in verband met MOTOROLA MOBILE SERVICES, met inbegrip van maar niet beperkt tot beheersberichten, service-aankondigingen, diagnostische gegevensrapportages of MOTOROLA MOBILE SERVICES Updates, van Motorola, uw mobiele aanbieder of externe dienstverleners.


De MOTOROLA MOBILE SERVICES en de diensten zullen niet bij alle mobiele aanbieders werken. Motorola verklaart niet dat de MOTOROLA MOBILE SERVICES of alle Services compatibel zullen zijn met alle mobiele aanbieders of door alle mobiele aanbieders zullen worden geleverd. Indien Motorola kosten in rekening brengt voor het gebruik van de MOTOROLA MOBILE SERVICES of de Services of indien andere externe dienstverleners kosten in rekening brengen voor het gebruik van de diensten die zij leveren, zegtu toe dergelijke kosten aan de desbetreffende partij te betalen om dergelijke services te kunnen blijven gebruiken. Bepaalde Services kunnen onderworpen zijn aan andere of aanvullende voorwaarden (met inbegrip van kosten), die u voorafgaand aan uw gebruik van dergelijke Services moet aanvaarden.10. GEBRUIKERSINHOUDU kunt MOTOROLA MOBILE SERVICES mogelijk gebruiken voor: (1) het maken van reservekopieën van uw Apparaat op een server van MOTOROLA MOBILE SERVICES; (2) het delen va informatie met derden en (3) het overbrengen van informatie van een computer of het internet naar uw Apparaat. Deze informatie ("Gebruikersinhoud") omvat maar is mogelijk niet beperkt tot: (1) de accountgegevens van uw persoonlijke e-mail en sociale netwerken; (2) foto's en andere afbeeldingen, videobeelden, geluidsopnamen en tekst die u via uw Apparaat hebt geopend en (3) uw contactpersonen. Het overbrengen van Gebruikersinhoud naar uw Apparaat, het maken van reservekopieën of het delen van inhoud met derden leidt tot het ontstaan van een digitale kopie, die copyright- of andere wetgeving kan schenden als u hiervoor niet over de juiste rechten beschikt. U mag MOTOROLA MOBILE SERVICES uitsluitend gebruiken om Gebruikersinhoud te reproduceren, te distribueren of te vertonen die: (1) reeds bestaat in het openbare domein; (2) u zelf hebt gemaakt of in eigendom hebt of (3) u wettelijk gezien mag reproduceren.Voor wat de relatie tussen u en Motorola betreft is Gebruikersinhoud uw exclusieve eigendom. Motorola geeft geen goedkeuring aan en behoudt zich geen rechten en oefent geen controle uit met betrekking tot de Gebruikersinhoud die u wenst te reproduceren, distribueren of vertonen. Om MOTOROLA MOBILE SERVICES correct te kunnen laten functioneren, verleent u Motorola en personen die toegang hebben tot dergelijke Gebruikersinhoud onbeperkte, gratis, wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepbare en eeuwige toestemming voor het gebruiken, wijzigen, kopiëren, distribueren en vertonen van Gebruikersinhoud en het koppelen van Gebruikersinhoud aan uw naam en andere informatie waaraan uw identiteit kan worden ontleend, zodat MOTOROLA MOBILE SERVICES in staat wordt gesteld om namens u Gebruikersinhoud op te slaan, te reproduceren en te distribueren. U begrijpt en aanvaardt dat MOTOROLA MOBILE SERVICES het recht heeft om: kopieën te maken of de indeling te wijzigen van de Gebruikersinhoud, de Gebruikersinhoud te transcoderen, te verwerken of op andere wijze te wijzigen of aan te passen om de Gebruikersinhoud op te slaan en op te halen; de Gebruikersinhoud voor u en andere personen beschikbaar te maken; de Gebruikersinhoud aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken; de Gebruikersinhoud aan te passen aan toepasselijke beperkingen en servicevoorwaarden en om enige andere reden met betrekking tot het leveren van de Services.


Afgezien van de bepalingen in de Overeenkomst biedt Motorola geen garanties met betrekking tot de veiligheid van Gebruikersinhoud die naar of via de Services wordt verzonden en verklaart niet dat zij de toegang tot of het gebruik van de Services zal bewaken, maar behoudt zich het recht voor dit te doen om zorg te dragen voor de naleving van de Servicevoorwaarden, de MOTOROLA MOBILE SERVICES-Overeenkomst, de Privacyverklaring, de van toepassing zijnde wetgeving, regels of voorschriften of de eisen of bevelen van een rechtbank of overheidsinstantie of -functionaris. Motorola kan uitsluitend naar eigen goeddunken alle Gebruikersinhoud die zij verwerpelijk acht, geheel of gedeeltelijk rectificeren, aanpassen, wijzigen, verwijderen of weigeren. Motorola kan alle Gebruikersinhoud overleggen aan wetshandhavingsdiensten om naar aanleiding van schendingen van deze Servicevoorwaarden, de MOTOROLA MOBILE SERVICES-Overeenkomst of Privacyverklaring gerechtelijke stappen te ondernemen. U begrijpt de beveiligingsrisico's en u gaat ermee akkoord deze op u te nemen voor alle Gebruikersinhoud die u via de Services aanbiedt. Bovendien verklaart u en garandeert u dat u over alle vereiste rechten beschikt of zeggenschap hebt met betrekking tot de Services om de Gebruikersinhoud te publiceren of te gebruiken en dat gebruik van de Gebruikersinhoud door Motorola geen inbreuk maakt op de rechten van derden.


Motorola respecteert de intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten van anderen. Indien u of iemand met uw toestemming inbreuk maakt op deze rechten, behoudt Motorola zich het recht voor om onder passende omstandigheden en naar eigen goeddunken (1) toegang tot Gebruikersinhoud uit te schakelen of deze te verwijderen, waarvan Motorola van mening is dat deze de rechten van derden schendt, of (2) uw MOTOROLA MOBILE SERVICES-account, Gekoppelde accounts of toegang tot enige Services uit te schakelen of te beëindigen. Het hier beschikbare beleid van Motorola met betrekking tot klachten over copyright geeft aan hoe Motorola omgaat met klachten over copyrightschendingen.11. KOPPELINGEN NAAR TOEPASSINGEN EN SERVICES VAN DERDENMOTOROLA MOBILE SERVICES kan u connectiviteit of links verschaffen naar diensten, websites, toepassingen, software en andere inhoud van derden zoals bedrijfs-e-mailaccounts, aanbieders van sociale netwerken, mobiele aanbieders en derde softwareontwikkelaars (Services van derden). De MOTOROLA MOBILE SERVICES kunnen u de mogelijkheid bieden bepaalde Services van derden aan uw Apparaat toe te voegen of daarop te configureren. Motorola heeft geen zeggenschap over, doet geen verklaringen over en geeft geen garanties van welke aard dan ook op Services van derden waartoe u toegang kunt hebben, is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke Services van derden en keurt het materiaal dat beschikbaar is op of via Services van derden niet goed en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke inhoud. Uw gebruik van Services van derden vindt plaats onder de eventuele aanvullende voorwaarden van de aanbieder van die diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot softwarelicenties, -beleid of gebruiksvoorwaarden.


Motorola kan accountinformatie en andere persoonlijke informatie in beheer bij aanbieders van Services van derden gebruiken om u toegang te verschaffen tot Services van derden op uw Apparaat. MOTOROLA MOBILE SERVICES kan deze informatie opslaan op Motorola-servers in de Verenigde Staten of elders. U begrijpt en aanvaardt dat bedrijven die Services van derden aanbieden bepaalde gegevens over u kunnen verkrijgen, gebruiken en uitwisselen als u de Services van derden gebruikt. U begrijpt en aanvaardt dat Motorola niet verantwoordelijk is voor deze bedrijven en hun gebruik van uw gegevens. U gebruikt de Services van derden op uw eigen risico.12. VRIJWARINGU gaat ermee akkoord Motorola, aan Motorola gelieerde ondernemingen en Motorola's dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, partners en licentiegevers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims of eisen, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die worden gedaan door derden, gerelateerd aan of voortvloeiend uit: (a) Inhoud die u indient, publiceert, verzendt of op andere wijze via de Services beschikbaar maakt; (b) uw gebruik van deze Services; (c) door u gepleegde inbreuk op deze Servicevoorwaarden, de MOTOROLA MOBILE SERVICES-licentieovereenkomst of Privacyverklaring; of (d) door u gepleegde inbreuk op rechten van een andere MOTOROLA MOBILE SERVICES-gebruiker of derde. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor elk gebruik van de Services met uw account, met inbegrip van elk gebruik van Gekoppelde accounts. Als zodanig zal "u/uw" zoals in de hieraan voorafgaande vrijwaring gebruikt, verwijzen naar u en al uw Gekoppelde accounts, ongeacht of dergelijk gebruik uitdrukkelijk door u is toegestaan. Deze verplichting blijft bestaan nadat deze Servicevoorwaarden en/of uw gebruik van deze Services zijn beëindigd of vervallen.13. TOEWIJZINGMotorola kan deze Overeenkomst op elk moment met of zonder kennisgeving aan u, geheel of gedeeltelijk, toewijzen. U kunt deze Overeenkomst, of enig deel ervan, niet aan een andere persoon toewijzen. Elke poging daartoe is nietig.14. ALGEMENE INFORMATIEDe Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst tussen u en Motorola met betrekking tot het gebruik van MOTOROLA MOBILE SERVICES en Motorola Services, en treedt in de plaats van alle vorige overeenkomsten tussen u en Motorola met betrekking tot het gebruik van MOTOROLA MOBILE SERVICES en Motorola Services. Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden ongeldig wordt geacht naar aanleiding van een wet, regel, bevel of voorschrift van een overheid of door het eindoordeel van een staatsrechtbank of federale rechtbank, zal dit de geldigheid van andere bepalingen van deze Servicevoorwaarden niet beïnvloeden. Verzuim van Motorola om rechten of bepalingen met betrekking tot deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, kan niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.


Door de MOTOROLA MOBILE SERVICES en de Services te gebruiken, aanvaardt u dat de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten en de staat Illinois, zonder strijdige rechtsbeginselen in aanmerking te nemen, van toepassing zullen zijn voor alle kwesties met betrekking tot het gebruik van de MOTOROLA MOBILE SERVICES en de Services en u erkent dat elk geschil onderworpen zal zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van Illinois, VS. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) wordt hierbij in zijn geheelheid uitgesloten van geldigheid voor de Servicevoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat ongeacht tegengestelde statuten of wetten elke claim of rechtshandeling voortvloeiend uit of gerelateerd aan het gebruik van de Services of deze Servicevoorwaarden aanhangig moet worden gemaakt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of vordering is opgetreden; zo niet, dan wordt deze voor altijd uitgesloten. De sectietitels in deze Servicevoorwaarden zijn alleen voor het gemak bedoeld en hebben geen juridische of contractuele betekenis.


De MOTOROLA MOBILE SERVICES en de Services die worden geleverd uit hoofde van deze Overeenkomst worden geleverd door Motorola Mobility, Inc. Als u klachten of bezwaren hebt met betrekking tot deze Servicevoorwaarden of de MOTOROLA MOBILE SERVICES of als u meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact met Motorola opnemen op het volgende adres: Attn Consumer Advocacy Office, 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, Verenigde Staten van Amerika. Uit hoofde van het burgerlijk wetboek van Californië, Sectie 1789.3, kunt u zich als u in Californië bent gevestigd, ook schriftelijk wenden tot: Complaint Assistance Unit, Division of Consumer Services, California Department of Consumer Affairs, 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834; of u kunt bellen naar (+1 800) 952-5210.