Οι Όροι και Προϋποθέσεις MOTOBLUR και η Δήλωση Προστασίας Απορρήτου MOTOBLUR (εφεξής συλλήβδην η "Σύμβαση") αποτελούν μια δεσμευτική νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Motorola Mobility, Inc., μια εταιρεία της πολιτείας του Ντέλαγουερ, με επίσημη έδρα στη διεύθυνση 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, Η.Π.Α. (εφεξής "Motorola"). Κάθε όρος που περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση θα έχει την έννοια που ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις και τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου. Η από μέρους σας χρήση του λογισμικού και των υπηρεσιών MOTOBLUR (εφεξής συλλήβδην "MOTOBLUR") συνεπάγεται την από μέρους σας αποδοχή των όρων της παρούσας Σύμβασης, χωρίς καμία τροποποίηση αυτών. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης, τότε δεν επιτρέπεται η από μέρους σας χρήση του MOTOBLUR.


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου αφορά την από μέρους σας χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών MOTOBLUR ("MOTOBLUR"), εκτός εάν άλλως ορίζεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδοχής που λάβατε κατά τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού MOTOBLUR. Η παρούσα δήλωση δεν ισχύει για τα στοιχεία που η Motorola δύναται να συλλέξει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που περιέχονται σε ιστότοπούς της που δεν έχουν σχέση με το MOTOBLUR, των στοιχείων που συλλέγει μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τυχόν αποστέλλετε σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Motorola ή μέσω άλλων μεθόδων.


ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η MOTOROLA;


Η Motorola συλλέγει ποικίλα στοιχεία από εσάς και την κινητή συσκευή σας, όπως:


* Στοιχεία που αφορούν εσάς, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, επαφές, ημερολόγιο, στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού, ρυθμίσεις και προτιμήσεις χρήστη, στοιχεία κάρτας πληρωμής, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, προτιμήσεις αγοράς και στοιχεία σύνδεσης λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας,


* Στοιχεία για τη συσκευή σας, όπως αριθμός τηλεφώνου, τύπος συσκευής και τύπος δικτύου κινητής τηλεφωνίας, αριθμός IMEI της συσκευής ή ID της κάρτας SIM, θέση της συσκευής σας (είτε αυτή καθορίζεται μέσω ασύρματων δικτύων, τριγωνοποίησης πύργου κινητής τηλεφωνίας ή GPS) και


* Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, όπως η εγκατάσταση και η χρήση εφαρμογών στη συσκευή σας, η κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής σας, πληροφορίες διαγνωστικών ελέγχων, η χρήση εξαρτημάτων κι η ενεργοποίηση λειτουργιών υλικού


ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η MOTOROLA ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ;


Σε γενικές γραμμές, η Motorola χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συλλέγει από τη συσκευή σας για τους εξής σκοπούς:


* Για τη λειτουργία του MOTOBLUR, συμπεριλαμβανομένης της διάδρασης της συσκευής σας με υπηρεσίες τρίτων, όπως ιστότοποι και τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης, και του εντοπισμού της συσκευής σας σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής,


* Για την υποστήριξη του MOTOBLUR, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στοιχείων σχετικά με τη Motorola, το MOTOBLUR και τον προσωπικό σας λογαριασμό MOTOBLUR, της εκτέλεσης επαναφορών συστήματος, ενημερώσεων, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, απομακρυσμένων διαγνωστικών ελέγχων, αντιμετώπισης προβλημάτων, απομακρυσμένης διαγραφής και κάθε άλλης υπηρεσίας που εκτελείται, παρέχεται ή επιτρέπεται από ή μέσω του MOTOBLUR,


* Για την παροχή πληροφοριών που τυχόν σας ενδιαφέρουν, όπως πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το MOTOBLUR ή τη συσκευή σας, ανεξάρτητα από το εάν παρέχονται από τη Motorola ή από κάποιο τρίτο μέρος,


* Για την προσαρμογή ή/και βελτίωση του MOTOBLUR από τη Motorola,


* Για όσα άλλως ορίζονται κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής αυτών των στοιχείων και


* Για νομικούς λόγους, όπως οι χρήσεις που περιγράφονται στους Όρους και Προϋποθέσεις MOTOBLUR, η επίλυση νομικών διαφορών και η συλλογή οφειλόμενων ποσών, καθώς και η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.


ΠΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ Η MOTOROLA ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ;


Η Motorola θα κοινοποιεί τα στοιχεία που συλλέγει από εσάς στα εξής μέρη: α) τις συνδεδεμένες και τις θυγατρικές εταιρείες της Motorola, β) τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών της Motorola, καθώς και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία η Motorola διατηρεί επαγγελματική σχέση, γ) κοινωνικά δίκτυα, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία έχετε εν ενεργεία σχέση, δ) τρίτα πρόσωπα από τα οποία αποφασίζετε να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα ή/και υπηρεσίες μέσω του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών MOTOBLUR. Κάθε στοιχείο το οποίο κοινοποιείται σε τρίτους θα διέπεται από την πολιτική προστασίας απορρήτου του αντίστοιχου τρίτου μέρους. Η Motorola μπορεί επίσης να κοινοποιεί στοιχεία σε τρίτους, οι οποίοι παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε εσάς.


Επιπλέον, η Motorola θα κοινοποιεί τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη εάν θεωρεί ότι απαιτείται διά νόμου ή βάσει σύμβασης, εάν το σύνολο ή τμήμα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο ή εάν κρίνεται αναγκαίο για τον εντοπισμό, την επικοινωνία με ή την κίνηση νομικών διαδικασιών εναντίον προσώπου που ενδεχομένως παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης MOTOBLUR, παραβιάζει τα δικαιώματα της Motorola ή άλλου προσώπου ή προκαλεί ζημία ή παρακωλύσεις σε ιδιοκτησία της Motorola ή άλλου προσώπου. Εκτός εάν εξουσιοδοτείται ρητώς στην παρούσα παράγραφο, η Motorola δεν θα κοινοποιεί σε τρίτους στοιχεία για τη θέση σας, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητο σε σχέση με τις χρήσεις που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου.


ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΟΥ, ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΗ MOTOROLA ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ Η MOTOROLA;


Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στον προσωπικό σας λογαριασμό MOTOROLA MOBILE, επικοινωνώντας με τη Motorola στη διεύθυνση privacy@motorola.com. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων στη Motorola με ακρίβεια και πληρότητα, καθώς επίσης και για την ενημέρωση ή τη διόρθωση των στοιχείων αυτών, όπως απαιτείται.


Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε διαφημιστικές κοινοποιήσεις από τη Motorola, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://optout.motorola.com ή ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κατάργηση του ονόματός σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας. Λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που αρνηθείτε να παράσχετε τα προσωπικά στοιχεία σας ή εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε ή αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής σε ορισμένα προγράμματα ή δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τη Motorola.


Για λοιπές ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των στοιχείων σας, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων για την εξαίρεσή σας από τη συλλογή ή χρήση συγκεκριμένων τύπων στοιχείων, επικοινωνήστε με τη Motorola μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση privacy@motorola.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:


Motorola Mobility, Inc.


Attention: Privacy Compliance Program


600 North U.S. Highway 45


Mailstop: W4-35M


Libertyville, Illinois 60048


USA


Τα στοιχεία σας θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Motorola, μια εταιρεία με έδρα στο Ιλινόις, Η.Π.Α. Εάν κατοικείτε εκτός των Η.Π.Α., με το παρόν παραχωρείτε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη μεταβίβαση των στοιχείων σας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των στοιχείων που εξακριβώνουν την ταυτότητά σας και όλων των στοιχείων που περιγράφονται στο παρόν, στις Η.Π.Α. για την επεξεργασία και την αποθήκευσή τους από τη Motorola. Κατανοείτε ότι η νομοθεσία των Η.Π.Α. ενδέχεται να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχει η νομοθεσία της χώρας προέλευσής σας.


ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η MOTOROLA;


Η Motorola χρησιμοποιεί τυπικά μέτρα τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας, όπου κρίνεται απαραίτητο, για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει και τηρεί. Ωστόσο, κανένα δεδομένο που μεταδίδεται μέσω ασύρματου ή διαδραστικού δικτύου δεν είναι 100% ασφαλές και πολλές από τις επικοινωνίες σας με τη χρήση του MOTOBLUR θα είναι προσβάσιμες σε τρίτους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν υποβάλλετε οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να εξακριβώσει την ταυτότητά σας χρησιμοποιώντας το MOTOBLUR και κατανοείτε ότι χρησιμοποιείτε το MOTOBLUR με δική σας ευθύνη.


Ως παγκόσμια εταιρεία, η Motorola διαθέτει διεθνείς ιστότοπους και χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε δύνανται να μεταδοθούν, να χρησιμοποιηθούν, να αποθηκευτούν και άλλως να υποστούν επεξεργασία εκτός της χώρας στην οποία υποβάλατε αυτά τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιοδοσιών των οποίων οι νόμοι προστασίας απορρήτου δεδομένων ενδέχεται να μην παρέχουν ισοδύναμη προστασία με αυτή που παρέχουν οι αντίστοιχοι νόμοι της χώρας προέλευσής σας.


ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ;


Η Motorola παρέχει το MOTOBLUR για χρήση από άτομα άνω των 16 ετών. Η Motorola δεν επιθυμεί να συλλέγει προσωπικές στοιχεία που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα παιδιά κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να υποβάλουν τέτοια στοιχεία στη Motorola. Η Motorola θα διαγράφει στοιχεία που τυχόν έχει συλλέξει από παιδιά κάτω των 16 ετών αμέσως μόλις υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή της και δεν θα χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για κανένα σκοπό. Η Motorola ενθαρρύνει τους γονείς να επεμβαίνουν ενεργά στην από μέρους των παιδιών τους χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας ή συσκευής και να τα ενημερώνουν για την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων στο Διαδίκτυο.


Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Απορρήτου βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2011 και υπόκειται σε τροποποιήσεις χωρίς ειδοποίηση.