Οι Όροι και προϋποθέσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES και η Δήλωση προστασίας απορρήτου MOTOROLA MOBILE SERVICES (εφεξής συλλήβδην η "Σύμβαση") αποτελούν μια δεσμευτική νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Motorola Mobility, Inc., μια εταιρεία της πολιτείας του Ντέλαγουερ, με επίσημη έδρα στη διεύθυνση 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, Η.Π.Α. (εφεξής "Motorola"). Κάθε όρος που περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση θα έχει την έννοια που ορίζεται στους Όρους και προϋποθέσεις και τη Δήλωση προστασίας απορρήτου. Η από μέρους σας χρήση του λογισμικού και των υπηρεσιών MOTOROLA MOBILE SERVICES (εφεξής συλλήβδην οι "MOTOROLA MOBILE SERVICES") συνεπάγεται την από μέρους σας αποδοχή των όρων της παρούσας Σύμβασης, χωρίς καμία τροποποίηση αυτών. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης, τότε δεν επιτρέπεται η από μέρους σας χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES.ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΗ παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου αφορά την από μέρους σας χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών MOTOROLA MOBILE SERVICES ("MOTOROLA MOBILE SERVICES"), εκτός εάν άλλως ορίζεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδοχής που λάβατε κατά τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού για τις MOTOROLA MOBILE SERVICES. Η παρούσα δήλωση δεν ισχύει για τα στοιχεία που η Motorola δύναται να συλλέξει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που περιέχονται σε ιστοτόπους της που δεν έχουν σχέση με τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, των στοιχείων που συλλέγει μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τυχόν αποστέλλετε σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Motorola ή μέσω άλλων μεθόδων, όπως η συλλογή πληροφοριών από τρίτους, π.χ. εταιρείες παροχής κινητής τηλεφωνίας ή προγραμματιστές εφαρμογών τρίτων.Είστε υπεύθυνοι για την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων στη Motorola με ακρίβεια και πληρότητα, καθώς επίσης και για την ενημέρωση ή τη διόρθωση των στοιχείων αυτών, όπως απαιτείται.Η Motorola δύναται να ενημερώσει την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου έτσι ώστε να αντανακλά τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι MOTOROLA MOBILE SERVICES συλλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες από τη συσκευή σας. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τακτικά την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου, ώστε να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στις πρακτικές των MOTOROLA MOBILE SERVICES ως προς τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών.1. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η MOTOROLA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΥ;Προκειμένου να παρέχει τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, η Motorola συλλέγει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη φορητή σας συσκευή.Α. Πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της φορητής συσκευής σας, όπως (1) το μοναδικό σειριακό αριθμό της συσκευής σας, (2) τον πάροχο υπηρεσιών ασύρματης τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε και τον τύπο του δικτύου σας, (3) την εγγύτητα της συσκευής σας προς κεραίες κινητής τηλεφωνίας, (4) το μοντέλο και την έκδοση λογισμικού της συσκευής σας, (5) τις περιπτώσεις αστοχίας λογισμικού της συσκευής σας, (6) την απόδοση της μπαταρίας της συσκευής σας και (7) στατιστικές πληροφορίες όπως η δραστηριότητα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) και της μνήμης, η συνδεσιμότητα δικτύου και το ιστορικό επανεκκινήσεων της συσκευής σας. Η Motorola χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές ώστε να επιτρέπει στη συσκευή σας τη σύνδεση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, να διαγιγνώσκει αποτελεσματικότερα συγκεκριμένα προβλήματα που τυχόν παρουσιάζονται στη φορητή συσκευή σας και να σας παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως επαναφορές συστήματος, δημιουργίες αντιγράφων ασφαλείας, ενημερώσεις λογισμικού, απομακρυσμένους διαγνωστικούς ελέγχους, αντιμετώπιση σφαλμάτων και απομακρυσμένες διαγραφές πληροφοριών.Β. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τη φορητή συσκευή σας, όπως (1) η χρήση στοιχείων του εξοπλισμού όπως το επιταχυνσιόμετρο, το GPS, οι ασύρματες κεραίες και η οθόνη αφής, (2) πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών ασύρματης τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε και το δίκτυό σας, (3) τη χρήση εξαρτημάτων όπως ακουστικά και βάσεις σύνδεσης, (4) τη χρήση δεδομένων και (5) ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε στοιχεία του λογισμικού όπως οι Ρυθμίσεις και οι Συνδεδεμένες εφαρμογές πολυμέσων. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται επίσης δεδομένα σχετικά με την απόδοση που η Motorola συναθροίζει με παρόμοια δεδομένα που συλλέγει από άλλους χρήστες, μετά την αφαίρεση όλων των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Η Motorola χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές με στόχο: (1) να αναπτύσσει βελτιώσεις στις MOTOROLA MOBILE SERVICES καθώς και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Motorola, (2) να ενισχύει περαιτέρω την τεχνική υποστήριξη που παρέχει και (3) να σας προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες και συστάσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Motorola και τρίτων που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.Γ. Προσωπικές πληροφορίες όπως: (1) τα διαπιστευτήρια των λογαριασμών σας σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης, (2) τις ρυθμίσεις χρήστη και τις προτιμήσεις σας, (3) τις επαφές σας σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης, (4) τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και (5) την απόδοση των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας. Η Motorola χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για: (1) να σας παρέχει τη δυνατότητα να προσπελαύνετε τους προσωπικούς σας λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τοποθεσιών κοινωνικής δικτύωσης, να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα, καθώς και να επικοινωνείτε με τις επαφές σας, (2) να μπορεί να αντιμετωπίζει τα τυχόν προβλήματα και να βελτιστοποιεί την απόδοση της φορητής συσκευής σας, (3) να βελτιώνει τις MOTOROLA MOBILE SERVICES και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Motorola και (4) να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Motorola. Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES δεν θα συλλέξουν ποτέ το περιεχόμενο των επικοινωνιών σας καθεαυτό ή αντίγραφα αρχείων σας.Δ. Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα Αναγνωριστικό MotoCast. Το Αναγνωριστικό MotoCast σχετίζεται με άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως το όνομα, η διεύθυνση email και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς και τεχνικά μεταδεδομένα σχετικά με τη φορητή συσκευή σας, όπως το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της. Η Motorola συλλέγει και χρησιμοποιεί το προσωπικό σας Αναγνωριστικό MotoCast ώστε να σας επιτρέπει να συγχρονίζετε και να μεταδίδετε περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας στις κινητές συσκευές σας, να διαμορφώνετε τις φορητές συσκευές σας έτσι ώστε να γίνεται αυτόματη μεταφόρτωση φωτογραφιών στον υπολογιστή σας, να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των λογαριασμών και των κωδικών πρόσβασής σας σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικά δίκτυα και να επαναφέρετε αυτά σε άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας μόνο το Αναγνωριστικό MotoCast, να χρησιμοποιείτε το Αναγνωριστικό MotoCast για να συνδεθείτε σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες και υπηρεσίες της Motorola και να εντοπίζετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού πουμπορείτε να εγκαθιστάτε στις φορητές συσκευές σας. Η Motorola μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να σας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφορίες που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, όπως έρευνες, συστάσεις και ειδικές προσφορές.Η Motorola θα συλλέγει και θα χρησιμοποιεί πληροφορίες για νομικούς σκοπούς, όπως για τις χρήσεις που περιγράφονται στους Όρους και προϋποθέσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES, την επίλυση διαφωνιών, την είσπραξη οφειλών και τη συμμόρφωση προς την εφαρμοστέα νομοθεσία. Επίσης, η Motorola δύναται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες για άλλους σκοπούς, που δεν παρατίθενται εδώ. Πριν κάνει κάτι τέτοιο, θα περιγράφει την εν λόγω ενέργεια συλλογής και χρήσης δεδομένων και, κατά περίπτωση, θα σας ενημερώνει για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας.2. ΠΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ Η MOTOROLA ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ;Η Motorola κοινοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τη φορητή συσκευή σας σε τρίτους μόνο στο πλαίσιο που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου και μόνο με σκοπό να σας παρέχει τη δυνατότητα πλήρους χρήσης και αξιοποίησης των MOTOROLA MOBILE SERVICES. Η Motorola δεν κοινοποιεί τις πληροφορίες σας σε τρίτους υπεύθυνους μάρκετινγκ ή δίκτυα διαφήμισης.Η Motorola θα κοινοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τη φορητή συσκευή σας στα εξής πρόσωπα: (α) τις συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες της Motorola, (β) τρίτους που παρέχουν στη Motorola και σε τελικούς χρήστες για λογαριασμό της Motorola υπηρεσίες όπως εξυπηρέτηση πελατών, εγγύηση και επισκευή, ανάλυση δεδομένων και διαχείριση σχέσεων με τους καταναλωτές, (γ) κοινωνικά δίκτυα, παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλα τρίτα πρόσωπα με τα οποία έχετε με τα οποία έχετε εν ενεργεία σχέση και (δ) τρίτα πρόσωπα που παρέχουν απευθείας σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες. Κάθε στοιχείο το οποίο κοινοποιείται σε τρίτους θα διέπεται από την πολιτική προστασίας απορρήτου του αντίστοιχου τρίτου προσώπου.Επιπλέον, η Motorola θα κοινοποιεί τα στοιχεία σε τρίτα πρόσωπα εάν θεωρεί ότι απαιτείται διά νόμου ή βάσει σύμβασης, εάν το σύνολο ή τμήμα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο ή εάν κριθεί αναγκαίο για τον εντοπισμό, την επικοινωνία με ή την κίνηση νομικών διαδικασιών εναντίον προσώπου που ενδεχομένως παραβαίνει τους όρους της Σύμβασης MOTOROLA MOBILE SERVICES ή παραβιάζει τα δικαιώματα της Motorola ή άλλου προσώπου ή προκαλεί ζημία ή παρακωλύσεις σε ιδιοκτησία της Motorola ή άλλου προσώπου. Εκτός εάν εξουσιοδοτείται ρητώς στην παρούσα παράγραφο, η Motorola δεν θα κοινοποιεί σε τρίτους στοιχεία για τη θέση σας, εκτός εάν κρίνεται απαραίτητο σε σχέση με τις χρήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου.3. ΤΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΧΩ;Η Motorola δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία του απορρήτου σας. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ελέγχετε ποιους τύπους πληροφοριών συλλέγουν και χρησιμοποιούν οι MOTOROLA MOBILE SERVICES.


Α. Διαφημιστικές επικοινωνίες. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε διαφημιστικές επικοινωνίες από τη Motorola, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://optout.motorola.com ή ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κατάργηση του ονόματός σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να παράσχετε τα προσωπικά στοιχεία σας ή αποφασίσετε να μην παραχωρήσετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής σε ορισμένα προγράμματα ή δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τη Motorola.


Β. Προσωπικές πληροφορίες. Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES συλλέγουν προσωπικές σας πληροφορίες, δεδομένα προφίλ σας σε κοινωνικά δίκτυα και πληροφορίες σχετικά με διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεστε, μόνο εάν έχετε δημιουργήσει ένα Αναγνωριστικό MotoCast, χρησιμοποιείτε το προεγκατεστημένο πρόγραμμα περιήγησης ή/και εφαρμογές και γραφικά στοιχεία των MOTOROLA MOBILE SERVICES, όπως τα Messaging (Ανταλλαγή μηνυμάτων), Gallery (Συλλογή), Music Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής), Social Networking (Κοινωνική δικτύωση) και Social Status (Κοινωνική κατάσταση). Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές τρίτων (και όχι της Motorola) για το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, την κοινωνική δικτύωση, την κοινή χρήση περιεχομένου με φίλους και την περιήγηση στο διαδίκτυο, οι MOTOROLA MOBILE SERVICES δεν θα συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες. Ακόμη κι αν αρνηθείτε να χρησιμοποιείτε το προεγκατεστημένο πρόγραμμα περιήγησης ή τις εφαρμογές και τα γραφικά στοιχεία των MOTOROLA MOBILE SERVICES, η Motorola θα συνεχίσει να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της φορητής συσκευής σας και τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιείτε, εκτός εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε από την πρακτική αυτή.Γ. Πληροφορίες τοποθεσίας. Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES συλλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική θέση της φορητής συσκευής σας, μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει μία ή περισσότερες υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας, όπως κεραία GPS, Google Location Services (Υπηρεσίες τοποθεσίας Google) ή υπηρεσίες τοποθεσίας που σας προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας. Εάν απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες αυτές στις ρυθμίσεις της φορητής συσκευής σας, οι Υπηρεσίες MOTOROLA MOBILE SERVICES δεν θα καταγράφουν πλέον τη γεωγραφική θέση της συσκευή σας. Εάν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε λειτουργίες βάσει τοποθεσίας των MOTOROLA MOBILE SERVICES χωρίς να υπάρχει ενεργή κάποια υπηρεσία τοποθεσίας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε κάποια από τις διαθέσιμες υπηρεσίες στις ρυθμίσεις της συσκευής. Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργίες βάσει τοποθεσίας των MOTOROLA MOBILE SERVICES, η Motorola θα κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική θέση της φορητής συσκευής σας σε παρόχους υπηρεσιών χαρτογράφησης, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου, διότι οι λειτουργίες αυτές έχουν ανάγκη μια υπηρεσία χαρτογράφησης προκειμένου να λειτουργούν σωστά.Δ. Επιλογή εξαίρεσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να διακόψετε την κοινοποίηση των πληροφοριών σας στη Motorola. Εάν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@motorola.com. Θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό. Εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων απόδοσης και χρήσης για την φορητή συσκευή σας, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια υποβάθμιση της ποιότητας της εμπειρίας χρήσης σας, καθώς η Motorola δεν θα έχει τις πληροφορίες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων απόδοσης της συσκευής σαςΕάν έχετε απορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών από τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, επικοινωνήστε με το τμήμα Απορρήτου της Motorola (Privacy Compliance Program). Η Motorola μπορεί να διακόψει τη συλλογή δεδομένων που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, αλλά κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητά σας να λαμβάνετε την αποτελεσματικότερη δυνατή τεχνική υποστήριξη και να επηρεάσει με ποικίλους άλλους τρόπους ορισμένες πτυχές της εμπειρίας χρήσης σας.4. ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ Η MOTOROLA ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΤΗΣ;Για άλλες ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας, επικοινωνήστε με το τμήμα Απορρήτου της Motorola (Privacy Compliance Program) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@motorola.com ή κανονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:Motorola Mobility, Inc.
Attention: Privacy Compliance Program
600 North U.S. Highway 45
Mailstop: W4-35M
Libertyville, Illinois 60048
USAΗ Motorola επεξεργάζεται και αποθηκεύει τις πληροφορίες που συλλέγει από την φορητή συσκευή σας σε διακομιστές που βρίσκονται στην Πολιτεία του Ιλινόις, στις Η.Π.Α. Εάν κατοικείτε εκτός των Η.Π.Α., η από μέρους σας χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES εκλαμβάνεται ως ρητή συγκατάθεσή σας στη μεταφορά των πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και όλων των πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου, στις Η.Π.Α., για σκοπούς επεξεργασίας και αποθήκευσης. Κατανοείτε, επίσης, ότι η νομοθεσία των Η.Π.Α. ενδέχεται να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας ως προς τη συλλογή πληροφοριών με αυτό που παρέχει η νομοθεσία της χώρας διαμονής σας.5. ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΥ Η MOTOROLA;Η Motorola θα διατηρεί τις πληροφορίες που συλλέγει από εσάς για όσο διάστημα η φορητή συσκευή σας είναι ενεργή ή όσο χρειάζεται προκειμένου να σας παρέχει πρόσβαση στις MOTOROLA MOBILE SERVICES και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας ή να ζητήσετε από τη Motorola να παύσει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας για να σας παρέχει υπηρεσίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@motorola.com.Η ασφάλεια των πληροφοριών που μας παρέχετε είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Όταν μεταδίδουν πληροφορίες από τη φορητή συσκευή σας στη Motorola, οι MOTOROLA MOBILE SERVICES κρυπτογραφούν τη μετάδοση των πληροφοριών αυτών με τη χρήση της τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL). Επιπλέον, η Motorola χρησιμοποιεί καθιερωμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, με σκοπό την προστασία των πληροφοριών που περιέχονται στη φορητή συσκευή σας και στα συστήματα της Motorola. Ωστόσο, κανένα δεδομένο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε μια φορητή συσκευή ή μεταδίδεται μέσω ασύρματου ή διαδραστικού δικτύου δεν μπορεί να είναι εκατό τοις εκατό ασφαλές και πολλές από τις επικοινωνίες που πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας τις MOTOROLA MOBILE SERVICES θα είναι προσβάσιμες από τρίτους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν υποβάλλετε οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά σας χρησιμοποιώντας τις MOTOROLA MOBILE SERVICES και κατανοείτε ότι χρησιμοποιείτε τις MOTOROLA MOBILE SERVICES με δική σας ευθύνη.Ως παγκόσμια εταιρεία, η Motorola διαθέτει διεθνείς ιστοτόπους και χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε δύνανται να μεταδοθούν, να χρησιμοποιηθούν, να αποθηκευτούν και άλλως να υποστούν επεξεργασία εκτός της χώρας στην οποία υποβάλατε αυτά τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιοδοσιών των οποίων οι νόμοι προστασίας απορρήτου δεδομένων ενδέχεται να μην παρέχουν ισοδύναμη προστασία με αυτή που παρέχουν οι αντίστοιχοι νόμοι της χώρας προέλευσής σας.6. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ;Η Motorola παρέχει τις MOTOROLA MOBILE SERVICES για χρήση από άτομα άνω των 16 ετών. Η Motorola δεν επιθυμεί να συλλέγει προσωπικές στοιχεία που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα παιδιά κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να υποβάλουν τέτοια στοιχεία στη Motorola. Η Motorola θα διαγράφει στοιχεία που τυχόν έχει συλλέξει από παιδιά κάτω των 16 ετών αμέσως μόλις υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή της και δεν θα χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για κανένα σκοπό. Η Motorola ενθαρρύνει τους γονείς να επεμβαίνουν ενεργά στην από μέρους των παιδιών τους χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας ή συσκευής και να τα ενημερώνουν για την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων στο Διαδίκτυο.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝΑναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους της Σύμβασης. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς ή/και κανόνες αναφορικά με την από μέρους σας χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES, οποιασδήποτε ενημέρωσης των MOTOROLA MOBILE SERVICES που δύναται να παράσχει η Motorola στη φορητή συσκευή σας (Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES), καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εκτελεί για εσάς η Motorola δυνάμει της παρούσας Σύμβασης (Υπηρεσίες). Δηλώνετε ότι έχετε τη νομική εξουσία να δεσμεύεστε ή να δεσμεύετε οποιοδήποτε πρόσωπο εκπροσωπείτε ως προς την παρούσα Σύμβαση. Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε μια δραστηριότητα προώθησης ή άλλη δραστηριότητα που υποστηρίζεται από τη Motorola ("Δραστηριότητα"), συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν την εν λόγω Δραστηριότητα.2. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣΣτις Υπηρεσίες χρησιμοποιούνται ποικίλα ονόματα, λογότυπα, σλόγκαν, ονομασίες και άλλα ιδιοκτησιακά διακριτικά (συλλήβδην "Εμπορικά Σήματα"), τα οποία ανήκουν ή έχουν εκχωρηθεί μέσω αδείας στη Motorola. Καθιστώντας διαθέσιμα αυτά τα Εμπορικά σήματα μέσω των εν λόγω Υπηρεσιών, η Motorola δεν σας εκχωρεί καμία άδεια χρήσης τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η πρόσβαση σε αυτές τις Υπηρεσίες δεν σας εκχωρεί καμία άδεια επί οποιουδήποτε Εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της Motorola ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, εκτός εάν αυτό ορίζεται ρητά στη Σύμβαση MOTOROLA MOBILE SERVICES. Κανένα Εμπορικό σήμα της Motorola δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όνομα χρήστη, εικονίδιο, αναγνωριστικό, υπερσύνδεση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της Motorola. Το σήμα MOTOROLA, το χαρακτηριστικό λογότυπο του ειδικά μορφοποιημένου χαρακτήρα "M" και το λογότυπο MOTOROLA MOBILE SERVICES αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Motorola Trademark Holdings, LLC. στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Όλες οι υπόλοιπες ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.


Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES, οι Υπηρεσίες και όλες οι πληροφορίες, επικοινωνίες, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, μουσική, ήχοι, εικόνες και άλλο υλικό που σας παρέχεται μέσω των MOTOROLA MOBILE SERVICES (συλλήβδην "Περιεχόμενο") αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Motorola (� 2009-2011 Motorola Mobility, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος) ή των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων αυτής. Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES, οι Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο προστατεύονται στις Η.Π.Α. και σε διεθνές επίπεδο από ποικίλους νόμους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των νόμων και των διατάξεων συνθηκών περί πνευματικών δικαιωμάτων, των νόμων περί εμπορικών σημάτων, των νόμων περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των λοιπών νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων (συλλήβδην "Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας").


Πέραν των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Motorola επί μεμονωμένων στοιχείων του Περιεχομένου, η Motorola ή οι δικαιοπάροχοι αυτής κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν την επιλογή, το συντονισμό και τη διάρθρωση του Περιεχομένου. Με το παρόν σας εκχωρείται άδεια πρόσβασης στο Περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, για την προβολή και την πλοήγηση μέσω αυτών των Υπηρεσιών. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για πληροφορίες ή άλλο υλικό που μεταφορτώνετε στη Συσκευή σας (Περιεχόμενο χρήστη).


Η Motorola σας εκχωρεί με τη μορφή άδειας τις MOTOROLA MOBILE SERVICES και τις Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, του κώδικα, των αρχείων, των εικόνων που περιέχονται στο λογισμικό ή δημιουργούνται από αυτό, των συνοδευτικών δεδομένων, του κωδικού της ROM εκκίνησης και άλλου ενσωματωμένου λογισμικού), την τεκμηρίωση και τυχόν συνοδευτικές γραμματοσειρές, είτε σε μορφή μόνο για ανάγνωση είτε σε άλλο μέσο ή άλλη μορφή, υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Συλλήβδην, ο όρος MOTOROLA MOBILE SERVICES αναφέρεται στο λογισμικό και τις υπηρεσίες MOTOROLA MOBILE SERVICES καθώς και όλες τις Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES. Η παρούσα άδεια δεν σας εκχωρεί κανένα τίτλο κυριότητας ή Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES παραμένουν υπό την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της Motorola. Η Motorola διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ρητώς δια της παρούσας Σύμβασης. Η παρούσα άδεια είναι μη μεταβιβάσιμη και περιορίζεται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Motorola επί των MOTOROLA MOBILE SERVICES. Δεν περιλαμβάνει κανένα άλλο δικαίωμα διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Εσείς είστε κάτοχος της συσκευής στην οποία είναι εγγεγραμμένες οι MOTOROLA MOBILE SERVICES, αλλά η Motorola ή/και ο/οι δικαιοπάροχος/οι αυτής διατηρούν την κυριότητα των MOTOROLA MOBILE SERVICES.3. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙΜπορείτε να χρησιμοποιείτε τις MOTOROLA MOBILE SERVICES για τους εξής σκοπούς: (1) να συνδέσετε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης με τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, παρέχοντας τα διαπιστευτήρια των λογαριασμών αυτών, (2) να στέλνετε και να λαμβάνετε επικοινωνίες μέσω των συνδεδεμένων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικών δικτύων, (3) να κοινοποιείτε Περιεχόμενο χρήστη μέσω των συνδεδεμένων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικών δικτύων, (4) να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε δεδομένα σε διακομιστές της Motorola, (5) να εντοπίσετε ή/και να διαγράψετε μια απολεσθείσα ή κλαπείσα Συσκευή και (6) να λαμβάνετε απομακρυσμένη διαγνωστική υποστήριξη και Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις MOTOROLA MOBILE SERVICES σε μία μόνο Συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, ίσως χρειαστεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, όπως τα διαπιστευτήρια των λογαριασμών σας σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και κοινωνικά δίκτυα (Στοιχεία εγγραφής). Συμφωνείτε ότι θα παρέχετε ενημερωμένα, πλήρη και ακριβή Στοιχεία εγγραφής και ότι θα ενημερώνετε εγκαίρως τα Στοιχεία εγγραφής σας όταν πραγματοποιείτε κάποια αλλαγή.Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας Αναγνωριστικό MotoCast για: (1) να προσπελαύνετε και να χρησιμοποιείτε διαδικτυακές τοποθεσίες και υπηρεσίες της Motorola, υποκείμενοι ανά πάσα στιγμή σε όλες τις τυχόν εφαρμοστέες πολιτικές απορρήτου και όρους που περιλαμβάνουν αυτές, (2) να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τους λογαριασμούς σας σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικά δίκτυα σε πολλές συσκευές χρησιμοποιώντας μόνο το προσωπικό σας Αναγνωριστικό MotoCast και (3) για να πραγματοποιείτε λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού στις συσκευές Motorola που διαθέτετε, πάντα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητες αυτές.Εκτός εάν επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή τις εφαρμοστέες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα που περιλαμβάνονται στις MOTOROLA MOBILE SERVICES, απαγορεύεται η από μέρους σας αντιγραφή, αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα, προσπάθεια απόσπασης του πηγαίου κώδικα, τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγων έργων των MOTOROLA MOBILE SERVICES ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών. Εάν παραβείτε αυτόν τον περιορισμό, παραβιάζετε τα δικαιώματα της Motorola και των δικαιοδόχων αυτής και ενδέχεται να ασκηθεί σε βάρος σας δίωξη ή να εγερθούν αξιώσεις για ζημίες.


Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις MOTOROLA MOBILE SERVICES σε περισσότερες από μία Συσκευές τη φορά και δεν μπορείτε να καταστήσετε τις MOTOROLA MOBILE SERVICES διαθέσιμες σε δίκτυο εντός του οποίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εκ παραλλήλου από πολλές Συσκευές. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε σε κανένα τρίτο πρόσωπο πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό MOTOROLA MOBILE SERVICES, παρά μόνο εάν δημιουργήσετε ένα Συνδεδεμένο λογαριασμό σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Η παρούσα άδεια δεν σας εκχωρεί οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης διασυνδέσεων της Motorola ή οποιαδήποτε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την αδειοδότηση ή τη διανομή συσκευών και εξαρτημάτων τρίτων κατασκευαστών για χρήση με τις MOTOROLA MOBILE SERVICES.Δεν επιτρέπεται: (1) η αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναδιανομή, δημόσια προβολή ή εκτέλεση των MOTOROLA MOBILE SERVICES, του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών, (2) η ενσωμάτωση αυτών σε νέο προϊόν, υπηρεσία ή άλλο έργο, εν όλω ή εν μέρει, (3) η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση των MOTOROLA MOBILE SERVICES, των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, πέραν όσων ρητώς επιτρέπονται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, (4) η από μέρους σας εμπλοκή, διευκόλυνση ή με άλλον τρόπο προαγωγή παράνομης, αθέμιτης ή καταχρηστικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης μέσω των MOTOROLA MOBILE SERVICES οποιουδήποτε ακατάλληλου, βλάσφημου, άσεμνου ή ανάρμοστου υλικού ή υλικού που παραβαίνει οποιουσδήποτε κώδικες δεοντολογίας, όρους χρήσης ή άδειες χρήσης που διέπουν την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών, (5) η με οποιονδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης στη Motorola, τις συνδεδεμένες και τις θυγατρικές εταιρείες αυτής, τους πελάτες της, διαφημιστές, μεταπωλητές, διανομείς, προμηθευτές και τυχόν παρόχους των Υπηρεσιών ή/και τυχόν φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της δυσφήμισης, της εξύβρισης, της παρενόχλησης, της ανεπιθύμητης παρακολούθησης, της απειλής, ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου (όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα απορρήτου ή προσωπικότητάς τους) ή οικειοποίησης των στοιχείων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ή ψευδούς δήλωσης, υπόνοιας ή παρουσίασης σύνδεσής σας με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (6) η αποστολή, λήψη ή αναμετάδοση ανεπιθύμητων μαζικών μηνυμάτων ή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ("ανεπιθύμητα μηνύματα"), συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ανεπιθύμητων ερευνών, παράνομων διαγωνισμών ή σχημάτων πυραμίδας ή της αποστολής αλυσιδωτών επιστολών ή αναπαραγόμενων μηνυμάτων (7) η χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES για τη συλλογή στοιχείων για άλλους (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμούς κινητού τηλεφώνου), χωρίς την πρότερη συγκατάθεσή τους, (8) η χρήση οποιασδήποτε αυτοματοποιημένης διαδικασίας ή υπηρεσίας για την πρόσβαση ή/και τη χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES (όπως τα διαδικτυακά ρομπότ, οι αράχνες, η περιοδική αποθήκευση πληροφοριών που αποθηκεύονται από τη Motorola ή η "μετα-αναζήτηση") ούτε η δημιουργία ψευδούς ταυτότητας στην από μέρους σας χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES ή στις επικοινωνίες σας με άλλους μέσω της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών, (9) η χρήση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου μέσου για να τροποποιήσετε ή να επαναδρομολογήσετε, ή να επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να επαναδρομολογήσετε, τις MOTOROLA MOBILE SERVICES ή (10) η πρόκληση βλάβης, η απενεργοποίηση, η υπερφόρτωση ή η παρακώλυση των MOTOROLA MOBILE SERVICES (ή των δικτύων που/συνδέονται με τις MOTOROLA MOBILE SERVICES), συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης ή της μετάδοσης τυχόν ιών, κακόβουλου λογισμικού ή αρχείων που έχουν σχεδιαστεί για την παρεμπόδιση, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας των MOTOROLA MOBILE SERVICES, ή η παρέμβαση στη χρήση και την αξιοποίηση των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε πρόσωπο και τέλος η μεταπώληση ή η διανομή του συνόλου ή τμήματος των MOTOROLA MOBILE SERVICES.Η Motorola σας παρέχει τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, τις Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES και τις Υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES, οι Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES, το Περιεχόμενο, οι Υπηρεσίες και όλες οι άλλες υπηρεσίες που εκτελούνται, παρέχονται ή επιτρέπονται μέσω των MOTOROLA MOBILE SERVICES ή των Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES, προορίζονται για νόμιμη χρήση από εγγεγραμμένους χρήστες των MOTOROLA MOBILE SERVICES, των Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES και των Υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Δηλώνετε και εγγυάστε: (1) ότι θα χρησιμοποιείτε τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, τις Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES, τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο μόνο όπως επιτρέπεται από την παρούσα Σύμβαση και την εφαρμοστέα νομοθεσία, (2) ότι έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας, (3) ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε είναι ακριβείς και σύμμορφες με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και (4) ότι θα ειδοποιήσετε εγκαίρως τη Motorola σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε εκ των στοιχείων επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού του κινητού τηλεφώνου σας.ΟΙ MOTOROLA MOBILE SERVICES ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ MOTOROLA MOBILE SERVICES ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΟΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES Ή ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ/ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΗ Motorola δύναται να καθιστά διαθέσιμες προς λήψη ορισμένες Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES, με σκοπό την ενημέρωση, την ενίσχυση ή την περαιτέρω ανάπτυξη των MOTOROLA MOBILE SERVICES. Μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη των Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES για ενημέρωση των MOTOROLA MOBILE SERVICES σε οποιαδήποτε Συσκευή βρίσκεται υπό την κατοχή ή τον έλεγχό σας. Δεν επιτρέπεται να ενημερώνετε Συσκευές που δεν βρίσκονται υπό την κατοχή ή τον έλεγχό σας και δεν μπορείτε να καταστήσετε τις Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES διαθέσιμες σε δίκτυο εντός του οποίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εκ παραλλήλου από πολλαπλές Συσκευές ή υπολογιστές. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία αντιγράφων των Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES, εκτός εάν υπάρχει σχετική γραπτή εξουσιοδότηση από τη Motorola. Η Motorola μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να πραγματοποιεί αυτόματα λήψη Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES στη Συσκευή σας. Δηλώνετε την αποδοχή των εν λόγω Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES και να καταβάλλετε το αντίτιμο οποιουδήποτε κόστους σχετίζεται με τη λήψη τους. Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES και οι Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς περί εξαγωγών των Η.Π.Α. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για τις MOTOROLA MOBILE SERVICES και τις Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES. Σε αυτούς τους νόμους περιλαμβάνονται περιορισμοί ως προς τους προορισμούς, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση.5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι όλες οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και της επαναφοράς δεδομένων, των απομακρυσμένων διαγνωστικών ελέγχων, της υπηρεσίας εντοπισμού συσκευής και απομακρυσμένης διαγραφής, που παρέχονται μέσω των MOTOROLA MOBILE SERVICES ή των Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Τρίτων, προϋποθέτουν την από μέρους σας αποδοχή της Σύμβασης και οποιουδήποτε άλλου όρου που έχει ενσωματωθεί σε αυτή μέσω αναφοράς ή σας έχει παρουσιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πριν ξεκινήσετε τη χρήση των Υπηρεσιών.6. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝΗ Motorola δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, τη χρήση, την επικαιρότητα, την ασφάλεια, την εγκυρότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία, ή τα αποτελέσματα χρήσης, ή άλλως επί, των Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Τρίτων ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών προσφέρονται μέσω των MOTOROLA MOBILE SERVICES. Οποιαδήποτε λήψη ή άλλη απόκτηση οποιουδήποτε υλικού μέσω των Υπηρεσιών ή των Υπηρεσιών Τρίτων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη στη Συσκευή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου υλικού, ή τη χρήση των Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες Τρίτων. Αναγνωρίζετε ρητώς και συμφωνείτε ότι η χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES, των Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES και των Υπηρεσιών πραγματοποιείται από εσάς με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και ότι η πλήρης ευθύνη ως προς την ικανοποιητική ποιότητα, απόδοση και ακρίβεια βαρύνει εσάς. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι η εγκατάσταση των MOTOROLA MOBILE SERVICES και των Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητα χρήσης λογισμικού τρίτων. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ MOTOROLA MOBILE SERVICES ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ MOTOROLA MOBILE SERVICES, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Η MOTOROLA ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ MOTOROLA MOBILE SERVICES ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ MOTOROLA MOBILE SERVICES, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η MOTOROLA ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ MOTOROLA MOBILE SERVICES ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ MOTOROLA MOBILE SERVICES Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES, ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ MOTOROLA MOBILE SERVICES, ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ MOTOROLA MOBILE SERVICES ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. Καμία προφορική ή γραπτή πληροφορία ή συμβουλή που δίδεται από τη Motorola ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτής δεν θα θεωρείται ότι τροποποιεί την παρούσα αποποίηση εγγυήσεων ή ότι δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση. Σε περίπτωση που οι MOTOROLA MOBILE SERVICES, οι Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES ή οι Υπηρεσίες αποδειχθούν ελαττωματικές, αναλαμβάνετε το πλήρες κόστος όλων των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, επισκευής ή επιδιόρθωσης. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση, ή ο περιορισμός ως προς τη διάρκεια, των σιωπηρών εγγυήσεων ή οι περιορισμοί των εφαρμοστέων θεσμοθετημένων δικαιωμάτων του καταναλωτή, οπότε η ανωτέρω εξαίρεση και οι ανωτέρω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας.


Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES και οι Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES ενδέχεται να επιτρέπουν πρόσβαση σε άλλους ιστοτόπους της Motorola και τρίτων καθώς και σε ιστοτόπους της Motorola και τρίτων, αλλά και σε πληροφορίες που περιέχονται στο Διαδίκτυο, η χρήση των οποίων θα απαιτεί από εσάς να αποδεχθείτε πρόσθετους όρους χρήσης. Η Motorola δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με τις εν λόγω διαδικτυακές υπηρεσίες, ιστοτόπους και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής: (α) της ακρίβειας, της διαθεσιμότητας, της συνέπειας, της πληρότητας, της επικαιρότητας, του περιεχομένου, της εγκυρότητας ή της ποιότητας οποιασδήποτε τέτοιας διαδικτυακής υπηρεσίας, ιστότοπου και πληροφορίας ή (β) κατά πόσο μια αναζήτηση που πραγματοποιείται μέσω του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών MOTOROLA MOBILE SERVICES ενδέχεται να εντοπίσει ανεπιθύμητο ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Δεδομένου ότι το περιεχόμενο στο Διαδίκτυο περιέχει υλικό που απευθύνεται σε ενηλίκους ή άλλως θεωρείται ακατάλληλο για άτομα ή χρήστες κάτω των 18 ετών ή, διαφορετικά, κάτω της ηλικίας ενηλικίωσης που ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το αποτέλεσμα οποιασδήποτε αναζήτησης ή η εισαγωγή συγκεκριμένης διεύθυνσης URL με τη χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES ενδέχεται να δημιουργήσει αυτόματα και μη σκόπιμα συνδέσεις ή αναφορές σε ακατάλληλο υλικό. Συμφωνείτε ότι η Motorola δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα οποιασδήποτε τέτοιας αναζήτησης.


Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Motorola δεν ευθύνεται για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας, της πληρότητας, της επικαιρότητας, της εγκυρότητας ή της ποιότητας οποιουδήποτε υλικού τρίτου. Η Motorola δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό τρίτων ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόν ή υπηρεσία τρίτου. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό τρίτου με τρόπο που θα μπορούσε να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου και ότι η Motorola δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε τέτοια από μέρους σας χρήση.


Χρησιμοποιώντας τις MOTOROLA MOBILE SERVICES και τις Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES, αναγνωρίζετε ότι η Motorola δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση αναφορικά με οποιονδήποτε ιστότοπο ή πληροφορία εμφανίζεται από ή προσπελαύνεται μέσω των MOTOROLA MOBILE SERVICES και των Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας που εκτελείται, παρέχεται ή επιτρέπεται από ή μέσω των MOTOROLA MOBILE SERVICES ή των Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES σε σχέση με τους εν λόγω ιστοτόπους ή πληροφορίες. Η Motorola, τα στελέχη, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι θυγατρικές εταιρείες αυτής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, είτε άμεση είτε έμμεση, απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για το περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προβάλλετε χρησιμοποιώντας τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, τις Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES ή τις Υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε ανακρίβεια, σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενο. Η Motorola και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το δικαίωμα πρόσβασης σε, να αλλάξουν, να αναστείλουν ή να καταργήσουν οποιαδήποτε Υπηρεσία, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση η Motorola δεν θα ευθύνεται για την αφαίρεση ή την ακύρωση του δικαιώματος πρόσβασης σε οποιαδήποτε τέτοια Υπηρεσία. Η Motorola δύναται επίσης να επιβάλει περιορισμούς ως προς τη χρήση ή πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες, σε κάθε περίπτωση χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης και χωρίς να προκύπτει ευθύνη για την ίδια.Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES, οι Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES, οι Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο ελέγχονται και παρέχονται εν όλω ή εν μέρει από τη Motorola, από τα γραφεία της στις Η.Π.Α. Η Motorola δεν δηλώνει σε καμία περίπτωση ότι οι MOTOROLA MOBILE SERVICES, οι Ενημερώσεις MOTOROLA MOBILE SERVICES, οι Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MOTOROLA ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: (1) ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ MOTOROLA MOBILE SERVICES, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, (2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES, ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ MOTOROLA MOBILE SERVICES, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ) ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η MOTOROLA ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ, Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Motorola για όλες τις ζημίες που έχετε υποστεί (εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία σε περιπτώσεις όπου περιλαμβάνεται τραυματισμός) δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται για τη χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES για ένα (1) έτος. Οι ανωτέρω περιορισμοί θα ισχύουν ακόμη και σε περίπτωση που το προαναφερόμενο διορθωτικό μέτρο δεν επιτύχει τον ουσιαστικό σκοπό του.8. ΑΚΥΡΩΣΗ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣΗ παρούσα Σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ μέχρι να λήξει ή να καταγγελθεί. Η παρούσα Σύμβαση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που σας εκχωρούνται δυνάμει αυτής, θα λυθεί αυτομάτως και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που παραβείτε οποιονδήποτε όρο της. Από τη στιγμή της λύσης της Σύμβασης, οφείλετε να διακόψετε οριστικά κάθε χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES, των Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICES και των Υπηρεσιών. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό MOTOROLA MOBILE SERVICES ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε (ή και κανένα) λόγο. Συμφωνείτε επίσης ότι η Motorola, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, δύναται να τροποποιεί, αναβάλλει, τερματίζει ή περιορίζει την από μέρους σας χρήση ή πρόσβαση στις MOTOROLA MOBILE SERVICES και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της περίπτωσης κατά την οποία η Motorola πιστεύει ότι έχετε παραβεί το γράμμα ή το πνεύμα της παρούσας Σύμβασης ή των κανόνων μιας δραστηριότητας της Motorola. Η Motorola δύναται να τροποποιεί, αναβάλλει, αποσύρει ή διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις MOTOROLA MOBILE SERVICES καθώς και οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Περιεχόμενο σας παρέχει, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η συνεχόμενη από μέρους σας χρήση των τροποποιημένων Υπηρεσιών ή Περιεχομένου ή η χρήση των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου μετά από μια τροποποίησή τους από τη Motorola, συνιστά την από μέρους σας αποδοχή των τροποποιήσεων. Η Motorola δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για τυχόν απώλεια ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τροποποίησης, αναστολής ή ακύρωσης των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου από τη Motorola. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Motorola δύναται να τροποποιεί, αναθεωρεί ή άλλως αλλάζει την παρούσα Σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή. Η εκάστοτε πιο πρόσφατη έκδοση της Σύμβασης διατίθεται στη διεύθυνση http://www.motorola.com/myMOTOROLA MOBILE SERVICES. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι έχετε διαβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση της Σύμβασης. Η συνεχόμενη από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών ή η χρήση των Υπηρεσιών μετά από τέτοιες αλλαγές, συνιστά την από μέρους σας αποδοχή και συμφωνία να δεσμεύεστε από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή.9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΗ Motorola σας παρέχει τις MOTOROLA MOBILE SERVICES δωρεάν. Ωστόσο, η χρήση τους ενδέχεται να επιφέρει ορισμένες χρεώσεις. Για να χρησιμοποιείτε τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, θα πρέπει να διαθέτετε μια σύνδεση στο Internet, όπως μια σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο ή ένα πρόγραμμα δεδομένων που έχετε αγοράσει από μια εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Εσείς είστε υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση της απαραίτητης πρόσβασης στο Internet, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρεώσεις εξοπλισμού, χρεώσεις συνδρομής οικιακού Internet, χρεώσεις συνδρομής σε πρόγραμμα δεδομένων και χρεώσεις αγοράς πρόσβασης σε κοινόχρηστα ασύρματα δίκτυα. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δαπάνες αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών επικοινωνιών που σχετίζονται με τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διαχειριστικών μηνυμάτων, ανακοινώσεων υπηρεσιών, αναφορών δεδομένων διαγνωστικών ελέγχων και Ενημερώσεων MOTOROLA MOBILE SERVICE, από τη Motorola, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών.


Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES και οι Υπηρεσίες δεν λειτουργούν με όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η Motorola δεν δηλώνει σε καμία περίπτωση ότι οι MOTOROLA MOBILE SERVICESA ή όλες οι Υπηρεσίες θα είναι συμβατές με ή θα παρέχονται από όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που η Motorola επιβάλλει τέλος χρήσης για τις MOTOROLA MOBILE SERVICES ή τις Υπηρεσίες, ή οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών επιβάλλει ένα τέλος χρήσης για τις υπηρεσίες που παρέχει, συμφωνείτε να καταβάλλετε το αντίτιμο αυτού του τέλους στο αντίστοιχο μέρος, σε αντάλλαγμα για την από μέρους σας συνεχόμενη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς ή πρόσθετους όρους (συμπεριλαμβανομένων των τελών), τους οποίους ενδεχομένως απαιτείται να αποδεχθείτε πριν χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω Υπηρεσίες.10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗΜπορείτε να χρησιμοποιείτε τις MOTOROLA MOBILE SERVICES για τους εξής σκοπούς: (1) να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας πληροφοριών από τη Συσκευή σας σε ένα διακομιστή MOTOROLA MOBILE SERVICES, (2) να μοιράζεστε πληροφορίες με τρίτους και (3) να μεταφέρετε πληροφορίες από το Internet ή έναν υπολογιστή στη Συσκευή σας. Οι πληροφορίες αυτές ("Περιεχόμενο χρήστη") περιλαμβάνουν ενδεικτικά: (1) τα διαπιστευτήρια των λογαριασμών σας σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης, (2) φωτογραφίες και άλλες εικόνες, βίντεο, ηχογραφήσεις και κείμενα που προσπελαύνετε μέσω της Συσκευής σας και (3) προσωπικές επαφές. Η μεταφορά Περιεχομένου χρήστη στη Συσκευή σας, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αυτού ή η κοινοποίησή του σε τρίτους δημιουργεί ένα ψηφιακό αντίγραφο, το οποίο, εάν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα, ενδέχεται να παραβαίνει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις MOTOROLA MOBILE SERVICES αποκλειστικά για την αναπαραγωγή, διανομή ή εκτέλεση Περιεχομένου χρήστη που: (1) ανήκει στο δημόσιο τομέα, (2) έχετε δημιουργήσει ή άλλως έχετε υπό την κυριότητά σας ή (3) έχετε νόμιμο δικαίωμα να αναπαράγετε.Κατά τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Motorola, το Περιεχόμενο χρήστη αποτελεί αποκλειστικά δική σας ιδιοκτησία. Η Motorola δεν παρέχει καμία έγκριση ως προς το Περιεχόμενο χρήστη, δεν αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί αυτού και δεν ασκεί κανέναν έλεγχο ως προς το Περιεχόμενο χρήστη που επιλέγετε να αναπαραγάγετε, διανείμετε ή εκτελέσετε. Προκειμένου να μπορεί να παρέχει σωστά τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, εκχωρείτε στη Motorola, και τα μέλη της κοινότητας που έχουν πρόσβαση σε αυτό το Περιεχόμενο χρήστη, μια απεριόριστη, δωρεάν, παγκόσμια, μη αποκλειστική, αμετάκλητη και μόνιμη άδεια για τη χρήση, τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή και προβολή του Περιεχομένου χρήστη, καθώς και για τη συσχέτιση Περιεχομένου χρήστη με το όνομά σας και άλλα προσωπικά στοιχεία σας με σκοπό να παρέχει στις MOTOROLA MOBILE SERVICES τη δυνατότητα αποθήκευσης, αναπαραγωγής και διανομής Περιεχομένου χρήστη για λογαριασμό σας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι MOTOROLA MOBILE SERVICES δύνανται να δημιουργούν αντίγραφα, να αλλάζουν τη μορφή, να μετατρέπουν, να επεξεργάζονται ή άλλως να τροποποιούν το Περιεχόμενο χρήστη που αναρτάται στις Υπηρεσίες ώστε να αποθηκεύουν και να ανακτούν το Περιεχόμενο χρήστη, να καθιστούν το Περιεχόμενο χρήστη διαθέσιμο σε εσάς και άλλα μέλη της κοινότητας, να συμμορφώνουν το Περιεχόμενο χρήστη με τις τεχνικές απαιτήσεις των συνδεόμενων δικτύων, να καθιστούν το Περιεχόμενο Χρήστη σύμμορφο με τους ισχύοντες περιορισμούς και όρους χρήσης και για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετίζεται με τη λειτουργία των Υπηρεσιών.


Με εξαίρεση όσα ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, η Motorola δεν εγγυάται την ασφάλεια οποιουδήποτε Περιεχομένου χρήστη που μεταδίδεται προς ή μέσω των Υπηρεσιών και δεν δηλώνει σε καμία περίπτωση ότι θα παρακολουθεί την πρόσβαση σε ή τη χρήση των Υπηρεσιών, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να το κάνει προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους χρήσης, τη Σύμβαση MOTOROLA MOBILE SERVICES, τη Δήλωση προστασίας απορρήτου, τους ισχύοντες νόμους, κανόνες ή οδηγίες ή τις απαιτήσεις ή εντολές δικαστηρίου ή δημόσιου φορέα ή λειτουργού. Η Motorola έχει το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί, αλλάζει, αφαιρεί ή απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη κρίνει ανάρμοστο. Η Motorola έχει επίσης το δικαίωμα να αποκαλύπτει οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη σε αρχές επιβολής του νόμου κατά τη δίωξη παραβιάσεων των παρόντων Όρων χρήσης, της Άδειας χρήσης MOTOROLA MOBILE SERVICES ή της Δήλωσης προστασίας απορρήτου. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε τον κίνδυνο ασφαλείας για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη παρέχετε χρησιμοποιώντας αυτές τις Υπηρεσίες. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι κατέχετε ή άλλως ελέγχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε να αναρτάτε ή άλλως να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο χρήστη σε σχέση με τις Υπηρεσίες και ότι η χρήση του Περιεχομένου χρήστη από τη Motorola δεν θα παραβιάζει ή καταπατά τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.


Η Motorola σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα λοιπά ιδιοκτησιακά δικαιώματα των άλλων. Εάν εσείς, ή κάποιος που ενεργεί με την εξουσιοδότησή σας, παραβιάσει αυτά τα δικαιώματα, η Motorola, σε κατάλληλες περιστάσεις και με την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα: (1) να καταργήσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση σε Περιεχόμενο χρήστη που η Motorola κρίνει εύλογα ότι παραβιάζει τα δικαιώματα κάποιου τρίτου ή (2) να απενεργοποιήσει και να τερματίσει το λογαριασμό σας στις MOTOROLA MOBILE SERVICES, οποιονδήποτε Συνδεδεμένο λογαριασμό ή την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία. Η πολιτική παραπόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων της Motorola, η οποία διατίθεται εδώ, ορίζει με σαφήνεια πώς αντιμετωπίζει η Motorola τα παράπονα περί παραβίασης δικαιωμάτων.11. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝΟι MOTOROLA MOBILE SERVICES μπορούν να σας παρέχουν συνδεσιμότητα ή συνδέσεις με άλλες υπηρεσίες, ιστοτόπους, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο τρίτων, όπως εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικά δίκτυα, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και προγραμματιστές εφαρμογών λογισμικού τρίτων ("Υπηρεσίες Τρίτων"). Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES ενδέχεται να σας επιτρέπουν να προσθέτετε/διαμορφώνετε ορισμένες Υπηρεσίες Τρίτων στη Συσκευή σας. Η Motorola δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες Τρίτων τις οποίες ενδέχεται να προσπελαύνετε, δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω Υπηρεσιών Τρίτων και δεν παρέχει καμία έγκριση ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε υλικό διατίθεται από τις εν λόγω Υπηρεσίες Τρίτων. Η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Τρίτων ενδέχεται να υπόκειται σε επιπλέον όρους, συμπεριλαμβανομένων αδειών χρήσης λογισμικού, πολιτικών και όρων χρήσης, των εν λόγω Τρίτων Παρόχων.


Η Motorola δύναται να προσπελαύνει στοιχεία λογαριασμών και άλλα προσωπικά στοιχεία σας που κατέχουν οι πάροχοι Υπηρεσιών Τρίτων, προκειμένου να σας επιτρέπει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες Τρίτων από τη Συσκευή σας και οι MOTOROLA MOBILE SERVICES δύνανται να αποθηκεύουν αυτά τα στοιχεία σε διακομιστές της Motorola στις Η.Π.Α. και αλλού. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι εταιρείες που παρέχουν τις Υπηρεσίες Τρίτων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και κοινοποίησης ορισμένων στοιχείων σχετικά με εσάς, εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Τρίτων. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Motorola δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις εταιρείες ή την από μέρους τους χρήση των πληροφοριών σας. Η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Τρίτων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.12. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣυμφωνείτε ότι θα υπερασπίζεστε, θα προστατεύετε και θα αποζημιώνετε τη Motorola, τις συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες αυτής, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους, τους συνεργάτες και τους δικαιοπαρόχους αυτής για οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών δαπανών, που εγείρεται από τρίτο μέρος και προκύπτει από ή σχετίζεται με: (α) οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε, αναρτάτε, μεταδίδετε ή άλλως καθιστάτε διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών, (β) την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών αυτών, (γ) οποιαδήποτε από μέρους σας παραβίαση των Όρων Χρήσης, της Άδειας χρήσης MOTOROLA MOBILE SERVICES ή της Δήλωσης προστασίας απορρήτου ή (δ) την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος άλλου χρήστη MOTOROLA MOBILE SERVICES ή άλλου τρίτου μέρους. Αναγνωρίζετε ότι εσείς φέρετε την ευθύνη για κάθε χρήση των Υπηρεσιών μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης από Συνδεδεμένους λογαριασμούς. Στο πλαίσιο αυτό, όπως χρησιμοποιούνται στην παραπάνω ρήτρα περί αποζημίωσης, οι όροι "εσείς/σας" αναφέρονται σε εσάς και όλους τους Συνδεδεμένους Λογαριασμούς σας, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω χρήση έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά ή όχι από εσάς. Αυτή η υποχρέωση θα εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη ή τη λύση των παρόντων Όρων Χρήσης ή/και της από μέρους σας χρήσης των εν λόγω Υπηρεσιών.13. ΕΚΧΩΡΗΣΗΗ Motorola δύναται να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αποστολή σχετικής ειδοποίησης σε εσάς. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας εκχώρηση της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Οποιαδήποτε προσπάθειά σας για κάτι τέτοιο θα είναι άκυρη.14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΗ Σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Motorola και διέπει την από μέρους σας χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES και των Υπηρεσιών Motorola, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε παλαιότερη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Motorola σχετικά με την από μέρους χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES και των Υπηρεσιών Motorola. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης κριθεί άκυρη βάσει οποιουδήποτε νόμου, κανόνα, διαταγής ή κανονισμού οποιασδήποτε κυβέρνησης ή από την τελεσίδικη απόφαση οποιουδήποτε πολιτειακού ή ομοσπονδιακού δικαστηρίου, η εν λόγω ακυρότητα δεν θα επηρεάζει την εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων χρήσης. Τυχόν αδυναμία της Motorola να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή διάταξης.


Χρησιμοποιώντας τις MOTOROLA MOBILE SERVICES και τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί των Η.Π.Α. και της Πολιτείας του Ιλινόις, εξαιρουμένων των αρχών σύγκρουσης δικαίου, θα διέπουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των MOTOROLA MOBILE SERVICES και των Υπηρεσιών και συμφωνείτε ότι κάθε διαφωνία θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών ή ομοσπονδιακών δικαστηρίων του Ιλινόις, Η.Π.Α. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών (1980) εξαιρείται ρητά από τους παρόντες Όρους χρήσης. Συμφωνείτε ότι, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού που προβλέπει το αντίθετο, οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών ή τους παρόντες Όρους χρήσης θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός ενός (1) έτους από τη στιγμή έγερσής της, διότι διαφορετικά θα ακυρώνεται δια παντός. Οι τίτλοι των ενοτήτων των παρόντων Όρων χρήσης παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς διευκόλυνσης και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ.


Οι MOTOROLA MOBILE SERVICES και οι Υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση παρέχονται από τη Motorola, Inc. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας ή προβληματισμού σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τις MOTOROLA MOBILE SERVICES, ή για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Motorola στην ακόλουθη διεύθυνση: Attn Consumer Advocacy Office, 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, Παράγραφος 1789.3, εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Παραπόνων (Complaint Assistance Unit) του Τμήματος Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (Division of Consumer Services) του Υπουργείου Υποθέσεων Καταναλωτών (Department of Consumer Affairs) της Καλιφόρνιας, αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 ή τηλεφωνώντας στο (800) 952-5210.