Smluvní podmínky ke službě MOTOROLA MOBILE SERVICES a Prohlášení o ochraně osobních údajů služby MOTOROLA MOBILE SERVICES (souhrnně označované jako Smlouva) tvoří závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi a společností Motorola Mobility, Inc., společností působící ve státě Delaware, se sídlem na adrese 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, Spojené státy americké, (Motorola). Veškeré podmínky uvedené ve smlouvě budou mít stejný význam jako podmínky uvedené ve Smluvních podmínkách a Prohlášení o ochraně osobních údajů. Použitím softwaru a služeb MOTOROLA MOBILE SERVICES (služba MOTOROLA MOBILE SERVICES) vyjadřujete souhlas s podmínkami uvedenými ve Smlouvě bez jakýchkoli změn. Pokud nesouhlasíte s podmínkami Smlouvy, nesmíte službu MOTOROLA MOBILE SERVICES používat.PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮToto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na používání softwaru a služeb MOTOROLA MOBILE SERVICES (služba MOTOROLA MOBILE SERVICES), pokud není uvedeno jinak v uvítacím e-mailu, který jste obdrželi při registraci svého účtu služby MOTOROLA MOBILE SERVICES. Toto prohlášení se nevztahuje na informace, které může společnost Motorola shromáždit jakýmkoli jiným způsobem, včetně jejich získání na jiných jejích webových stránkách, než jsou stránky služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, prostřednictvím e-mailových zpráv, které zašlete autorizovaným zástupcům společnosti Motorola nebo jinak, ani na informace shromážděné třetí stranou, například mobilním operátorem nebo vývojářem aplikací.Nesete odpovědnost za prověření skutečnosti, že informace, které společnosti Motorola poskytujete, jsou přesné a úplné, a rovněž za aktualizaci či opravu takových informací v případě nutnosti.Společnost Motorola může toto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat tak, aby odráželo změny ve způsobu, jakým služba MOTOROLA MOBILE SERVICES shromažďuje a používá informace z vašeho zařízení. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste byli obeznámeni s aktuálními informacemi o zásadách týkajících se shromažďování informací službou MOTOROLA MOBILE SERVICES.1. JAK SPOLEČNOST MOTOROLA MOJE INFORMACE ZE ZAŘÍZENÍ SHROMAŽĎUJE A POUŽÍVÁ?Aby bylo možné provozovat službu MOTOROLA MOBILE SERVICES, shromažďuje a používá společnost Motorola určité informace o vás a vašem mobilním zařízení.A. Informace o výkonu mobilního zařízení, například (1) jedinečné sériové číslo zařízení, (2) informace o mobilním operátorovi a typu sítě, (3) vzdálenost od anténních věží, (4) model a verzi softwaru zařízení, (5) momenty selhání softwaru zařízení, (6) výkon baterie a (7) statistické informace o CPU a paměťové aktivitě, připojení k síti a historii restartování zařízení. Tyto informace používá společnost Motorola k tomu, aby umožnila vašemu zařízení přístup do mobilních sítí, efektivněji diagnostikovala konkrétní problémy s mobilním zařízením a realizovala přizpůsobené služby, jako jsou obnovení systému, zálohování, aktualizace softwaru, vzdálená diagnostika, odstraňování závad a vzdálené mazání informací.B. Informace o způsobu používání vašeho mobilního zařízení, například (1) používání hardwarových funkcí, jako jsou akcelerometr, GPS, bezdrátové antény a dotykové obrazovky, (2) informace o mobilním operátorovi a síti, (3) používání doplňků, jako jsou sluchátka a doky, (4) využití dat a (5) anonymní informace o způsobu používání určitých softwarových funkcí, jako je Nastavení a aplikace Connected Media. Tyto informace obsahují také data týkající se výkonu, které společnost Motorola slučuje s podobnými daty shromážděnými od jiných uživatelů, a to po odstranění jakýchkoli údajů, které mohou identifikovat osoby. Společnost Motorola tyto informace používá k: (1) vývoji vylepšené služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a dalších produktů a služeb společnosti Motorola, (2) poskytování dalších vylepšení možností technické podpory a (3) k poskytování přizpůsobených informací a doporučení týkajících se produktů a služeb společnosti Motorola i třetích stran, které by vás mohly zajímat.C. Osobní údaje jako: (1) přihlašovací údaje k e-mailu a do sociálních sítí, (2) uživatelské nastavení a předvolby, (3) e-mailové adresy a kontakty do sociálních sítí, (4) mobilní telefonní číslo a (5) výkon aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení. Tyto osobní údaje společnost Motorola používá k: (1) umožnění přístupu k účtům e­mailu a sociálních sítí, odesílání a přijímání zpráv a komunikaci s kontakty, (2) jako pomůcku při odstraňování závad ze strany společnosti Motorola a k optimalizaci výkonu mobilního zařízení, (3) ke zlepšení služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a dalších produktů a služeb společnosti Motorola a (4) ke komunikaci s vámi o produktech a službách společnosti Motorola. Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES nebude nikdy shromažďovat konkrétní obsah vaší komunikace ani kopie vašich souborů.D. Také si můžete vytvořit účet MotoCast ID. Účet MotoCast ID je přiřazen k vašim osobním údajům, jako je jméno, e­mailová adresa a mobilní telefonní číslo, a také k technickým metadatům o vašem mobilním zařízení, jako je model zařízení a jeho sériové číslo. Společnost Motorola shromažďuje informace a používá váš účet MotoCast ID, aby vám umožnila: synchronizovat a přenášet obsah z počítače do vašich mobilních zařízení, konfigurovat mobilní zařízení k automatickému odesílání fotografií do počítače, zálohovat účty e­mailu a sociálních sítí a hesla a obnovit je na jiná zařízení pouze pomocí účtu MotoCast ID, používat účet MotoCast ID k přihlašování na jiné webové stránky provozované společností Motorola a určit jaké aktualizace softwaru jsou k dispozici pro instalaci na vaše mobilní zařízení. Společnost Motorola může tyto informace také používat k zasílání e­mailových zpráv, aby vás upozornila na průzkumy, doporučení a speciální nabídky, které by vás mohly zajímat.Společnost Motorola bude shromažďovat a používat informace ze zákonných důvodů například popsaných ve Smluvních podmínkách služby MOTOROLA MOBILE SERVICES k řešení sporů a výběru dlužných poplatků a za účelem dodržení příslušných zákonů. Společnost Motorola může rovněž shromažďovat a používat informace pro jiné, zde neuvedené účely. Před takovýmto použitím tento způsob shromáždění a použití údajů popíše a v případě potřeby vás o svém rozhodnutí bude informovat.2. JAK SPOLEČNOST MOTOROLA SDÍLÍ MOJE INFORMACE S TŘETÍMI STRANAMI?Společnost Motorola sdílí informace shromážděné z vašeho mobilního telefonu se třetími stranami pouze do té míry, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a pouze za účelem umožnění využívání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES. Společnost Motorola nesdílí vaše informace s marketingovými pracovníky třetích stran ani se sítěmi reklamních agentur.Společnost Motorola bude sdílet informace, které shromažďuje z vašeho mobilního zařízení, s: (a) vlastními přidruženými společnostmi a pobočkami, (b) třetími stranami poskytujícími služby společnosti Motorola a koncovým uživatelům jménem společnosti Motorola, například zákaznický servis, záruční a pozáruční servis a opravy, datovou analytiku a řízení vztahů se zákazníky, (c) sociálními sítěmi, mobilními operátory a dalšími třetími stranami, se kterými máte existující vztah, a (d) se třetími stranami, které poskytují produkty a služby přímo vám. Jakékoli informace sdílené s třetí stranou budou podléhat vlastnímu prohlášení o ochraně osobních údajů dané třetí strany.Společnost Motorola bude rovněž sdílet vaše informace se třetími stranami, pokud je přesvědčená, že je to vyžadováno ze zákona či smluvně, pokud část či celý podnik získá třetí strana nebo k identifikaci, kontaktování a uplatnění žaloby vůči někomu, kdo porušuje Smlouvu o službě MOTOROLA MOBILE SERVICES nebo práva společnosti Motorola či jiných subjektů nebo kdo způsobuje škodu společnosti Motorola či jiným anebo zasahuje do majetku společnosti Motorola či jiných. Není-li v tomto odstavci uděleno výslovné oprávnění, nebude společnost Motorola sdílet informace o vaší poloze se třetími stranami s výjimkou případů, kdy je to potřeba v souvislosti s používáním služeb popsaným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.3. JAKÉ MÁM MOŽNOSTI?Společnost Motorola bere ochranu osobních údajů vážně. Zde uvádíme několik způsobů, jakými můžete řídit druh informací shromažďovaných a používaných službou MOTOROLA MOBILE SERVICES:


A. Marketingová sdělení Pokud si obchodní sdělení společnosti Motorola nadále nepřejete zasílat, můžete navštívit adresu http://optout.motorola.com nebo při odstranění svého jména ze seznamu odběratelů postupovat podle pokynů uvedených v e-mailu. Odmítnutí poskytnout osobní údaje nebo zamítnutí či zpětvzetí souhlasu s používáním osobních údajů určených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů může vést k nemožnosti účastnit se určitých programů a činností sponzorovaných společnosti Motorola.


B. Osobní údaje Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES shromažďuje osobní údaje, údaje z profilu v sociálních sítích a informace o webových stránkách, které navštívíte, pouze pokud si vytvoříte účet MotoCast ID a používáte předem nainstalovaný prohlížeč anebo aplikace a miniaplikace služeb MOTOROLA MOBILE SERVICES, jako jsou Zprávy, Galerie, Hudební přehrávač, Sociální sítě a Stav na sociální síti. Pokud k odesílání e-mailů, aktivitě v sociálních sítích, sdílení obsahu s přáteli a k webovému prohlížení používáte aplikace, které nejsou od společnosti Motorola, služba MOTOROLA MOBILE SERVICES pak tyto informace neshromažďuje. I když nepoužíváte předem nainstalovaný prohlížeč nebo aplikace a miniaplikace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, zařízení stále shromažďuje informace o výkonu mobilního zařízení a způsobu, jakým jej používáte, dokud se nerozhodnete o ukončení shromažďování informací.C. Informace o poloze Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES shromažďuje a používá informace o poloze mobilního zařízení, pokud zapnete jednu nebo několik služeb založených na poloze, jako je anténa GPS zařízení, služby zjišťování polohy Google nebo služby zjišťování polohy mobilního operátora. Pokud tyto funkce v nastavení mobilního zařízení vypnete, služba MOTOROLA MOBILE SERVICES nebude polohu vašeho zařízení zaznamenávat. Pokud se pokusíte o zapnutí funkcí závislých na poloze, aniž by byla funkce zjišťování polohy služby MOTOROLA MOBILE SERVICES aktivní, zobrazí se výzva, abyste ji v nastavení zařízení zapnuli. Pokud používáte funkce služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, které jsou závislé na poloze, společnost Motorola zpřístupní informace o poloze mobilního zařízení poskytovatelům mapových služeb, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, protože tyto funkce vyžadují ke správnému fungování přístup ke službě mapování.D. Ukončení shromažďování dat Sdílení informací se společností Motorola můžete kdykoli ukončit. Pokud si to přejete, pošlete nám e-mail na adresu privacy@motorola.com. Váš požadavek zpracujeme co nejrychleji. Pokud se rozhodnete ukončit shromažďování údajů o výkonu a o používání dat ve vašem mobilním zařízení, může dojít ke zhoršení kvality poskytovaných služeb, neboť společnost Motorola nebude mít k dispozici informace pro diagnostiku a řešení problémů s výkonem vašeho zařízení.Pokud máte jakékoli dotazy týkající se způsobu shromažďování a používání informací službou MOTOROLA MOBILE SERVICES, obraťte se na oddělení Privacy Compliance Program společnosti Motorola. Společnost Motorola může na vaši žádost vypnout shromažďování dat popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, nicméně tato akce může mít negativní dopad na vaši schopnost získat nejúčinnější technickou podporu i jinak ovlivnit některé aspekty vašich zkušeností jako uživatele s našimi produkty a službami.4. KDE SE NACHÁZÍ SPOLEČNOST MOTOROLA A JAK SE NA NI MOHU OBRÁTIT?S dalšími otázkami a žádostmi týkajícími se používání vašich informací se obraťte na oddělení Privacy Compliance Program společnosti Motorola na e-mailové adrese privacy@motorola.com nebo poštou na adresu:Motorola Mobility, Inc.
Attention: Privacy Compliance Program
600 North U.S. Highway 45
Mailstop: W4-35M
Libertyville, Illinois 60048
USASpolečnost Motorola zpracovává a uchovává informace shromážděné z vašeho mobilního zařízení na serverech umístěných ve státě Illinois, USA. Pokud žijete mimo Spojené státy americké, vaše používání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES představuje konkrétní souhlas s přenosem vašich informací, zejména informací, které mohou identifikovat osoby, a všech informací popsaných v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů do USA za účelem jejich zpracování a uložení. Berete na vědomí, že zákony USA nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany shromažďovaných informací jako zákony platné ve vaší zemi.5. JAK SPOLEČNOST MOTOROLA MÉ INFORMACE UKLÁDÁ A CHRÁNÍ?Společnost Motorola uchovává informace od vás shromážděné po dobu, po jakou je aktivní mobilní zařízení nebo po jakou jsou potřeba za účelem poskytování přístupu ke službě MOTOROLA MOBILE SERVICES a souvisejícím službám. Pokud si přejete zrušit účet nebo požádat společnost Motorola o ukončení používání vašich informací k poskytování služeb, zašlete nám prosím e-mail na adresu privacy@motorola.com.Zabezpečení vašich informací je pro společnost Motorola důležité. Při přenosu informací z vašeho mobilního zařízení do společnosti Motorola prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, šifruje služba MOTOROLA MOBILE SERVICES tento přenos informací pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer). Společnost Motorola rovněž používá standardní technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání informace uložené ve vašem mobilním zařízení a v systémech společnosti Motorola. Nicméně data uložená v mobilním zařízení nebo přenášená bezdrátovou či interaktivní sítí nejsou nikdy zabezpečená stoprocentně a mnohé komunikace využívající službu MOTOROLA MOBILE SERVICES budou přístupné třetím stranám. Při uvádění jakýchkoli informací, které mohou identifikovat osoby prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, byste tedy měli dbát opatrnosti a být srozuměni se skutečností, že službu MOTOROLA MOBILE SERVICES používáte na vlastní riziko.Jako nadnárodní společnost má společnost Motorola sídla a uživatele po celém světě. Osobní informace, které poskytujete, lze přenášet, používat, archivovat nebo jinak zpracovávat mimo zemi, kde jste tyto informace poskytli, a to včetně jurisdikcí, kde nemusí existovat zákony na ochranu osobních údajů, které by poskytovaly ochranu ekvivalentní zákonům platným ve vaší zemi.6. JAK JE TO S OCHRANOU SOUKROMÍ MÉHO DÍTĚTE?Společnost Motorola umožňuje použití služby MOTOROLA MOBILE SERVICES osobám ve věku nad 16 let. Společnost Motorola neusiluje o shromažďování informací o dětech ve věku do 16 let. Děti mladší 16 let by neměly společnosti Motorola poskytovat žádné informace. Společnost Motorola informace shromážděné od dětí mladších 16 let smaže ihned poté, co je odhalí, přičemž tyto informace nevyužije k žádným účelům. Společnost Motorola doporučuje rodičům, aby aktivně přistupovali k použití jakýchkoli interaktivních služeb či zařízení dětmi a informovali je o případných nebezpečích plynoucích z poskytování osobních informací prostřednictvím Internetu.SMLUVNÍ PODMÍNKY1. PŘIJETÍ PODMÍNEKPotvrzujete, že jste si podmínky této Smlouvy přečetli. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné zákony, předpisy anebo pravidla týkající se vašeho využívání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, jakýchkoli aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, které může společnost Motorola dodat do vašeho mobilního zařízení (aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES) a jakýchkoli dalších služeb, které vám společnost Motorola poskytuje na základě této Smlouvy (Služby). Prohlašujete, že máte ze zákona oprávnění zavázat sebe nebo jakoukoli jinou stranu, kterou zastupujete, k dodržování této Smlouvy. Pokud se rozhodnete účastnit se propagační či jiné činnosti sponzorované společností Motorola (činnost), souhlasíte rovněž, že budete dodržovat všechna pravidla a předpisy, kterými se taková Činnost řídí.2. VLASTNICTVÍ A LICENCESpolečnost Motorola vlastní nebo uděluje licenci na určité termíny související se značkou, zejména názvy, loga, slogany, označení a další firemní indicie (společně jako ochranné známky), které jsou využívány v rámci Služeb. Zpřístupněním těchto ochranných známek prostřednictvím těchto Služeb vám společnost Motorola neuděluje licenci k jejich použití jakýmkoli způsobem. Přístup k těmto Službám na vás nepřevádí žádnou licenci týkající se jakýchkoli ochranných známek či jiných práv z duševního vlastnictví společnosti Motorola nebo jakékoli třetí strany, kromě případů, kdy je to výslovně uvedeno v Licenčních podmínkách využívání softwaru. Nesmíte používat žádné ochranné známky společnosti Motorola jako uživatelské jméno, ikonu, identifikátor, hypertextový odkaz ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Motorola. MOTOROLA, stylizované logo „M“ a loga služby MOTOROLA MOBILE SERVICES jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Motorola nebo jejích poskytovatelů licencí registrovanými v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy produktů s služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.


Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES, Služby a všechny informace, komunikace, skriptování, fotografie, text, video, grafika, hudba, zvuky, obrázky a další materiál vámi poskytnutý prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES (společně jako obsah) jsou výhradním majetkem společnosti Motorola (� 2009-2011 Motorola Mobility, Inc. všechna práva vyhrazena) nebo příslušných poskytovatelů licencí. Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES, Služby a obsah jsou chráněny v USA i v mezinárodním měřítku různými zákony, včetně, avšak bez omezení na zákony o autorských právech a opatřeními na základě smluv, zákony o ochranných známkách, patentovými zákony a jinými zákony o duševním vlastnictví a ochraně práv (souhrnně „zákony o duševním vlastnictví“).


Kromě práv z duševního vlastnictví společnosti Motorola k jednotlivým prvkům obsahu vlastní společnost Motorola nebo příslušní poskytovatelé licencí autorské právo na výběr, koordinaci a uspořádání obsahu. Tímto je vám uděleno oprávnění přístupu k obsahu výhradně pro osobní, nekomerční účely zobrazování a procházení služeb. Toto omezení se však nevztahuje na žádné informace a jiný materiál, který odešlete do svého zařízení (uživatelský obsah).


Společnost Motorola vám uděluje licenci na službu MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES (včetně softwaru, kódu, souborů, obrázků, obsažených či generovaných softwarem, doplňujících dat, kódu pro restart paměti ROM a dalšího integrovaného softwaru), dokumentaci a jakákoli průvodní písma, ať už v paměti ROM či na jakémkoli médiu nebo v jakékoli jiné formě, abyste je mohli používat v souladu s touto Smlouvou. Termín služba MOTOROLA MOBILE SERVICES znamená souhrnně software a služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a všechny aktualizace služeb MOTOROLA MOBILE SERVICES. Touto licencí na vás nepřechází titul ani žádná práva z duševního vlastnictví. Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES zůstává výhradním majetkem společnosti Motorola, která má úplný a celý vlastnický titul. Společnost Motorola si vyhrazuje všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena touto Smlouvou. Tato licence je nepřevoditelná a je omezená na práva společnosti Motorola z duševního vlastnictví týkajících se služby MOTOROLA MOBILE SERVICES. Její součástí nejsou žádné další patenty ani práva z duševního vlastnictví. Vy vlastníte zařízení, ve kterém je služba MOTOROLA MOBILE SERVICES nahraná, ale společnost Motorola a příslušní poskytovatelé licencí si uchovávají vlastnictví samotné služby MOTOROLA MOBILE SERVICES.3. PŘÍPUSTNÉ POUŽÍVÁNÍ A OMEZENÍSlužbu MOTOROLA MOBILE SERVICES můžete používat k: (1) propojení účtů e­mailu a sociálních sítí se službou MOTOROLA MOBILE SERVICES poskytnutím přihlašovacích údajů k účtu, (2) odesílání a přijímání sdělení prostřednictvím propojených účtů e­mailu a sociálních sítí, (3) sdílení uživatelského obsahu prostřednictvím propojených účtů e­mailu a sociálních sítí, (4) zálohování a obnově dat do serverů vlastněných společností Motorola, (5) vyhledávání a mazání ztracených nebo ukradených zařízení a (6) získání informací o vzdálené diagnostice a aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES. Službu MOTOROLA MOBILE SERVICES můžete používat v jednom zařízení. Při používání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES bude pravděpodobně potřeba poskytnout určité údaje, jako jsou přihlašovací údaje k e-mailovému účtu nebo účtu v sociální síti (dále jen registrační údaje). Souhlasíte, že poskytnete aktuální, úplné a přesné registrační údaje a že je budete uchovávat v aktuální podobě a v případě jejich změn je bezodkladně budete aktualizovat.Účet MotoCast ID můžete používat k: (1) přihlášení do a používání webových stránek a služeb společnosti Motorola vždy v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami, (2) zálohování a obnově účtů e­mailu a sociálních sítí ve více zařízeních pouze pomocí účtu MotoCast ID a (3) stahování a instalaci aktualizací softwaru do zařízení značky Motorola v souladu s místními zákony a předpisy, které tyto aktivity řídí.Není-li zákonem nebo příslušnými licencemi k produktům s otevřeným zdrojem, které jsou součástí služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, umožněno jinak, nesmíte službu MOTOROLA MOBILE SERVICES kopírovat, dekompilovat, zpětně analyzovat ani převádět ze zdrojového kódu, pokoušet se získat zdrojový kód služby MOTOROLA MOBILE SERVICES či měnit nebo vytvořit práce odvozené od služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebo jakékoli její části. Takové činy porušují práva společnosti Motorola a příslušných poskytovatelů licencí a mohou vést k trestnímu stíhání a nároku na odškodnění.


Službu MOTOROLA MOBILE SERVICES nesmíte v danou chvíli zpřístupnit více než v jednom zařízení ani v síti, kde by ji mohly využívat různá zařízení současně. Nesmíte umožnit třetím stranám přístup k účtu ve službě MOTOROLA MOBILE SERVICES s výjimkou vytvoření přidruženého účtu podle této Smlouvy. Tato licence vám neuděluje žádná práva k použití originálních rozhraní společnosti Motorola a jiného duševního vlastnictví v oblasti návrhu, vývoje, výroby, udělení licence či distribuce zařízení jiných výrobců a příslušenství pro použití se službou MOTOROLA MOBILE SERVICE.Nesmíte: (1) reprodukovat, měnit, opětovně publikovat, dál distribuovat, veřejně zobrazovat ani poskytovat službu MOTOROLA MOBILE SERVICES, obsah nebo Služby, (2) zahrnout výše uvedené do nového produktu, služby či jiného díla, ať již zcela či z části, (3) žádným způsobem zneužít službu MOTOROLA MOBILE SERVICES, Služby či obsah, ať již zcela nebo z části, kromě způsobů výslovně povolených touto Smlouvou, (4) se zapojit do nezákonného, nelegálního či nevhodného chování, podpořit je či jinak v něm napomáhat, včetně publikování prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES jakéhokoli nevhodného, znevažujícího, nactiutrhačného, narušujícího, obscénního či neslušného materiálu či materiálu porušujícího etický kodex, podmínky nebo licenční ujednání vztahující se na používání Služeb či jakékoli jejich části, (5) poškozovat společnost Motorola, její pobočky a přidružené společnosti či jakékoli třetí strany, zejména zákazníky, mobilní operátory, reklamní agentury, prodejce, distributory, dodavatele, poskytovatele služeb a jednotlivce; zejména jednat pomlouvačně, urážlivě, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat či jinak porušovat práva jiné osoby či subjekty (například práva z duševního vlastnictví, práva na soukromí či práva na publicitu) ani napodobovat jakoukoli osobu či subjekt či falešně uvádět, naznačovat či klamně se uvádět ve vztahu s jakoukoli osobou či subjektem, (6) odesílat, přijímat či předávat nevyžádané hromadné zprávy či samostatné zprávy („Spam“), včetně nevyžádaných dotazníků či nelegálních soutěží nebo pyramidových schémat, či rozesílání řetězových dopisů nebo duplicitních zpráv, (7) používat službu MOTOROLA MOBILE SERVICES ke shromažďování informací o jiných (například e-mailové adresy a mobilní telefonní čísla) bez jejich předchozího souhlasu, (8) používat jakýkoli automatizovaný postup či službu k přístupu anebo používání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES (například BOT, spider, pravidelné ukládání informací ukládaných společností Motorola do mezipaměti nebo „meta-vyhledávání“) nebo vytvářet falešnou identitu při používání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES či při komunikaci s jinými prostřednictvím používání Služeb, (9) používat jakékoli neoprávněné prostředky ke změnám či úpravám přesměrování nebo se pokusit o změnu či přesměrování služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebo (10) poškodit, přetížit či narušit službu MOTOROLA MOBILE SERVICES (nebo sítě pro připojení ke službě MOTOROLA MOBILE SERVICES), včetně odesílání či přenášení jakýchkoli virů, malwaru a souborů, které jsou určeny k přerušení, zničení či omezení funkčnosti služby MOTOROLA MOBILE SERVICES či narušovat používání Služeb kýmkoli jiným. Nesmíte dál prodat ani šířit žádnou službu MOTOROLA MOBILE SERVICES ani její část.Společnost Motorola vám poskytuje službu MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a Služby za podmínek v této Smlouvě. Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, obsah, Služby a jakékoli další služby poskytované či zapnuté prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebo aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES jsou určeny k zákonnému používání ze strany registrovaných uživatelů služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizací služeb MOTOROLA MOBILE SERVICES a Služeb, kteří jsou starší 16 let. Prohlašujete a zaručujete, že: (1) budete službu MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, Služby a obsah používat pouze způsobem povoleným v této Smlouvě a příslušným zákonem, (2) je vám více než 16 let, (3) všechny informace, které odesíláte, jsou přesné a že jinak dodržujete tuto Smlouvu a (4) že společnosti Motorola bezodkladně oznámíte jakoukoli změnu v kontaktních údajích, včetně mobilního telefonního čísla.SLUŽBA MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKTUALIZACE SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES NEJSOU URČENY K POUŽITÍ PŘI NEBO V PRŮBĚHU PROVOZU JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, LETECKÉ NAVIGACE NEBO KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ LETECKÉ NAVIGACE, SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, PŘÍSTROJŮ NA PODPORU ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ NEBO JINÝCH ZAŘÍZENÍ, U NICHŽ BY SELHÁNÍ SOFTWARU MOTOROLA MOBILE NEBO AKTUALIZACÍ SOFTWARU MOTOROLA MOBILE MOHLO VÉST K ÚMRTÍ, ZRANĚNÍ OSOB ČI VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ PSYCHIKY NEBO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.4. AKTUALIZACE SOFTWARU/VÝVOZNÍ KONTROLYSpolečnost Motorola může zpřístupnit aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES ke stažení za účelem aktualizace, vylepšení a dalšího vývoje služby MOTOROLA MOBILE SERVICES. Aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES můžete stáhnout a použít k aktualizaci služby MOTOROLA MOBILE SERVICES v jakémkoli zařízení, které vlastníte nebo kontrolujete. Zařízení, které nevlastníte, nesmíte aktualizovat. Aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nesmíte zpřístupnit v síti, kde by mohla být přístupná pro mnoho zařízení či počítačů současně. Nesmíte pořizovat kopie aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES bez předchozího písemného souhlasu společnosti Motorola. Společnost Motorola může podle vlastního uvážení automaticky stáhnout na vaše zařízení aktualizaci služby MOTOROLA MOBILE SERVICES. Souhlasíte s tím, že tyto aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES přijímáte a uhradíte veškeré náklady spojené s jejich přijetím. Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES podléhají zákonům a předpisům o vývozu platným ve Spojených státech. Musíte dodržovat veškeré domácí i mezinárodně platné zákony a předpisy, které se týkají služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES. Součástí těchto zákonů jsou omezení týkající se umístění, koncových uživatelů a koncového použití.5. SLUŽBYChápete a berete na vědomí, že jakékoli Služby, zejména zálohování a obnova, vzdálená diagnostika, poloha zařízení a vzdálené vymazání, poskytované prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebo aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, včetně jakýchkoli služeb třetích stran, jsou podmíněny vaším souhlasem s touto Smlouvou a jakýmikoli dalšími podmínkami, které mohou být součástí této Smlouvy prostřednictvím zmínky či vám předloženy jiným způsobem ještě před používáním Služeb.6. VYLOUČENÍ ZÁRUKSpolečnost Motorola nezaručuje ani neprohlašuje nic v souvislosti s dostupností, použitím, včasností, bezpečností, platností, přesností či spolehlivostí nebo výsledky použití či jiného přijetí Služeb, služeb třetích stran nebo jakýchkoli jiných služeb nabízených prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES. Veškeré materiály stažené nebo jinak získané prostřednictvím Služeb nebo služeb třetích stran získáváte na vlastní riziko a máte výhradní odpovědnost za jakékoli poškození svého zařízení nebo za ztrátu dat, které nastanou v důsledku stažení jakýchkoli takových materiálů či použití Služeb nebo služeb třetích stran. Výslovně potvrzujete svůj souhlas se skutečností, že použití služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a Služeb provádíte na vlastní nebezpečí a berete na sebe celkové riziko, co se týče uspokojivé kvality, výkonu, přesnosti a úsilí. Chápete a potvrzujete skutečnost, že instalace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES může mít vliv na použitelnost softwaru jiných výrobců. S VÝJIMKOU ROZSAHU, V JAKÉM TO ZAKAZUJE ZÁKON, JSOU SLUŽBA MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKTUALIZACE SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES A JAKÉKOLI SLUŽBY PROVÁDĚNÉ, POSKYTOVANÉ ČI ZAPNUTÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKTUALIZACE SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, SE VŠEMI VADAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST MOTOROLA A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKTUALIZACÍ SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES A JAKÝCHKOLI JINÝCH SLUŽEB PROVEDENÝCH, POSKYTNUTÝCH ČI ZAPNUTÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKTUALIZACÍ SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES, VÝSLOVNÉ, KONKLUDENTNÍ ČI STATUTÁRNÍ, ZEJMÉNA KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI ČI USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST MOTOROLA NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ SLUŽEB PROVÁDĚNÝCH, POSKYTOVANÝCH ČI POVOLENÝCH SPOLEČNOSTÍ MOTOROLA, BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE PROVOZ SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES, AKTUALIZACÍ SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES A SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠENÝ ČI BEZ CHYB A ŽE DEFEKTY VE SLUŽBĚ MOTOROLA MOBILE SERVICES, AKTUALIZACÍCH SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES A SLUŽBÁCH BUDOU OPRAVENY. Žádné ústní ani písemné informace ze strany společnosti Motorola či jejího autorizovaného zástupce nelze považovat za změnu tohoto vyloučení záruk či vytvoření jakékoli záruky. V případě, že se prokáže závada služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebo Služeb, berete na sebe veškeré náklady na nezbytný servis, opravy či úpravy. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení či omezení doby trvání předpokládaných záruk nebo omezení platných zákonných práv spotřebitele, výše uvedené vyloučení a omezení se na vás tedy nemusí vztahovat.


Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES mohou umožňovat přístup k jiným webovým službám společnosti Motorola a třetích stran a webovým stránkám společnosti Motorola a třetích stran a k informacím z celého světa prostřednictvím Internetu, jejichž použití bude vyžadovat, abyste přijali další smluvní podmínky. Společnost Motorola neposkytuje žádné záruky týkající se takových webových služeb, stránek a informací, zejména na: (a) přesnost, dostupnost, pořadí, úplnost, všeobecnou rozšířenost, obsah, platnost či kvalitu jakýchkoli takových webových služeb, stránek a informací, nebo (b) skutečnost, zda vyhledávání provedené prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES či Služeb může lokalizovat nezamýšlený či nežádoucí obsah. Jelikož určitá část obsahu na Internetu sestává z materiálů orientovaných na dospělé osoby nebo jinak nežádoucích pro některé osoby či diváky ve věku pod 18 let nebo v jinému věku podle platných zákonů, výsledek jakéhokoli vyhledávání či zadání určité adresy URL prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICE či Služeb může automaticky a neúmyslně generovat odkazy či reference na nevhodný materiál; souhlasíte se skutečností, že společnost Motorola není za výsledek žádného takového vyhledávání odpovědná.


Potvrzujete a souhlasíte se skutečností, že společnost Motorola není odpovědná za zkoumání nebo hodnocení obsahu či za přesnost, úplnost, všeobecnou rozšířenost, platnost či kvalitu jakýchkoli materiálů třetích stran. Společnost Motorola nezaručuje ani nepodporuje, nepředpokládá a neponese zodpovědnost za jakékoli materiály třetích stran či jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Souhlasíte s tím, že nepoužijete žádné materiály třetích stran způsobem, který by porušoval či nedodržoval práva jakékoli další strany, a že společnost Motorola neodpovídá žádným způsobem za jakékoli použití z vaší strany.


Používáním služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES berete na vědomí, že společnost Motorola nečiní žádná prohlášení ani záruky vztahující se na weby a informace zobrazené či zpřístupněné prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES ani jiných Služeb provedených, poskytnutých či povolených prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebo aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES ve vztahu k těmto webům či informacím. Společnost Motorola, její představitelé, pobočky a přidružené společnosti nebudou, a to přímo ani nepřímo, žádným způsobem odpovědní vám ani žádné jiné osobě za obsah, který obdržíte či zobrazíte prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizací služby MOTOROLA MOBILE SERVICES či Služeb, ani za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo opomenutí v rámci obsahu. Společnost Motorola a příslušní poskytovatelé licencí si vyhrazují právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit, přerušit nebo znemožnit přístup k jakýmkoli Službám. Společnost Motorola nebude v žádném případě odpovědná za odstranění či znemožnění přístupu k jakýmkoli takovýmto službám. Společnost Motorola může rovněž stanovit omezení použití či přístupu k určitým službám, v jakémkoli případě a bez předchozího upozornění či povinnosti tak učinit.Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, Služby a obsah jsou kontrolovány a provozovány zcela či z části společností Motorola z jejích poboček v USA. Společnost Motorola neprohlašuje, že služba MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, Služby nebo obsah jsou vhodné nebo dostupné pro použití v určitých umístěních.7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTIV ROZSAHU, V JAKÉM TO NEZAKAZUJE ZÁKON, SPOLEČNOST MOTOROLA NENESE ODPOVĚDNOST ZA: (1) ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBU MOTOROLA MOBILE SERVICES, JAKÉKOLI AKTUALIZACE SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES, SLUŽBY ČI OBSAHU, A TO Z JAKÉHOKOLI DŮVODU, (2) OSOBNÍ ÚJMU ČI (3) JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, ZEJMÉNA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ ČI JAKÉKOLI OBCHODNÍ ZTRÁTY, VZNIKLÉ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBU MOTOROLA MOBILE SERVICES, AKTULIZACE SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES, SLUŽBY ČI OBSAH, NEBO S TÍMTO SOUVISEJÍCÍ, A TO Z JAKÉHOKOLI DŮVODU, BEZ OHLEDU NA ZDROJ DANÉ ODPOVĚDNOSTI (SMLOUVA, PŘEČIN ČI JINÝ ZDROJ) A I PŘESTOŽE BYLA SPOLEČNOST NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OSOBNÍ ÚJMU NEBO NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TOTO OMEZENÍ SE NA VÁS TEDY NEMUSÍ VZTAHOVAT. Celková odpovědnost společnosti Motorola vůči vám za jakékoli škody (kromě případů osobní újmy, kdy zákon může vyžadovat něco jiného) nepřekročí částku zaplacenou za jeden (1) rok používání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES. Výše uvedená omezení se budou uplatňovat i v případě, že výše uvedená náprava nesplní svůj základní účel.8. ZRUŠENÍ, UKONČENÍ A REVIZE)Platnost Smlouvy trvá, dokud nebude ukončena. Pokud porušíte jakoukoli podmínku této Smlouvy, bude tato Smlouva a všechna vaše práva z ní vyplývající automaticky ukončena bez výpovědi. Při ukončení této Smlouvy musíte přestat používat veškeré služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a Služby. Účet služby MOTOROLA MOBILE SERVICES můžete kdykoli zrušit bez udání důvodu. Rovněž souhlasíte, že společnost Motorola může podle svého vlastního uvážení měnit, pozastavit, ukončit či omezit vaše používání či přístup ke službě MOTOROLA MOBILE SERVICES a jakýmkoli Službám, z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přesvědčení, že porušujete psané i nepsané podmínky této Smlouvy či pravidla činnosti sponzorované společností Motorola. Společnost Motorola může měnit, pozastavit, stáhnout či dočasně nebo trvale ukončit poskytování služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a jakýchkoli Služeb či obsahu, který vám poskytuje, zcela či z části, kdykoli bez oznámení. Vaše další používání upravených Služeb nebo obsahu či používání Služeb nebo obsahu po úpravě provedené společností Motorola, je chápáno jako přijetí úprav z vaší strany. Společnost Motorola nenese odpovědnost za žádnou ztrátu, která vám či jiné osobě vznikne z důvodu úprav, pozastavení či zrušení jakýchkoli Služeb nebo obsahu ze strany společnosti Motorola. V rozsahu povoleném zákonem společnost Motorola může kdykoli upravovat, měnit, revidovat či jinak změnit tuto Smlouvy, zcela či z části. Aktuální verzi Smlouvy najdete na stránce http://www.motorola.com/myMOTOROLA MOBILE SERVICES. Vaší odpovědností je zajistit si přečtení aktuální verze Smlouvy. Vaše další používání služeb nebo používání služeb po takovýchto změnách, je chápáno jako vaše přijetí a souhlas s tím, že budete těmito změnami vázáni.9. POPLATKY ZA MOBILNÍ SLUŽBY, INTERNET A SLUŽBY SPOLEČNOSTIPřestože za službu MOTOROLA MOBILE SERVICES vám nic neúčtujeme, její využívá vyžaduje platbu určitých poplatků. K používání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES musíte mít přístup k Internetu, například připojení k bezdrátové síti či datový tarif zakoupený u mobilního operátora. Nesete odpovědnost za všechny náklady spojené se získáním potřebného přístupu k Internetu, například náklady na zařízení, poplatky za internetové připojení, datový tarif a poplatky za používání veřejných bezdrátových sítí. Náklady na posílání a příjem elektronické komunikace v souvislosti se službou MOTOROLA MOBILE SERVICES, zejména zprávy ke správě, servisní upozornění, sestavy s diagnostickými daty a aktualizace služby MOTOROLA MOBILE SERVICES od společnosti Motorola, mobilního operátora či jiných poskytovatelů služeb, nesete výhradně vy.


Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES ani ostatní Služby nefungují se všemi mobilními operátory. Společnost Motorola neprohlašuje, že služba MOTOROLA MOBILE SERVICES a všechny ostatní Služby budou kompatibilní nebo poskytované všemi mobilními operátory. V případě, že bude společnost Motorola účtovat poplatek za používání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebo jiných Služeb nebo pokud jiný poskytovatel služeb bude účtovat poplatek za používání služeb, které poskytuje, zavazujete se, že budete tento poplatek příslušné straně platit výměnou za nepřerušené poskytování daných služeb. Některé Služby mohou podléhat jiným nebo dodatečným podmínkám (včetně poplatků), u nichž se bude před použitím z vaší strany vyžadovat váš souhlas.10. UŽIVATELSKÝ OBSAHSlužbu MOTOROLA MOBILE SERVICES můžete používat k: (1) zálohování informací ze Zařízení na serveru služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, (2) sdílení informací se třetími stranami a (3) přenášení informací z počítače nebo Internetu do svého Zařízení. Mezi tyto informace (dále jen „uživatelský obsah“) patří zejména: (1) přihlašovací údaje k vašemu osobnímu e-mailovému účtu nebo účtu v sociální síti, (2) fotografie a jiné obrázky, videa, nahrávky zvuku a text, ke kterému přistupujete prostřednictvím svého zařízení, a (3) osobní kontakty. Při přenášení uživatelského obsahu do zařízení, jeho zálohování nebo sdílení s třetími stranami se vytváří digitální kopie, která může porušovat autorská práva či jiné zákony, pokud tak činíte bez příslušných práv. Službu MOTOROLA MOBILE SERVICES můžete používat ke kopírování, distribuci či přehrávání jen takového uživatelského obsahu, který: (1) je naprosto přístupný veřejnosti, (2) jste vytvořili sami nebo jinak jej vlastníte nebo (3) k jehož reprodukci jste dali legální souhlas.Pokud jde o vztah mezi vámi a společností Motorola, uživatelský obsah je výhradně váš majetek. Společnost Motorola neschvaluje uživatelský obsah, nedožaduje se žádných práv k němu ani nad uživatelským obsahem, který kopírujete, distribuujete či přehráváte, nemá kontrolu. Aby mohla služba MOTOROLA MOBILE SERVICES správně fungovat, udělujete společnosti Motorola a té části veřejnosti, která má k uživatelskému obsahu přístup, neomezené, bezplatné, celosvětové, nevýlučně, neodvolatelné a trvalé oprávnění použít, změnit, kopírovat, distribuovat a zobrazovat uživatelský obsah i související uživatelský obsah společně s vaším jménem a informacemi, které vás identifikují jako osobu, pro účely ukládání, reprodukce a distribuce tohoto uživatelského obsahu vaším jménem prostřednictvím služby MOTOROLA MOBILE SERVICES. Jste si vědomi a souhlasíte, že v rámci služby MOTOROLA MOBILE SERVICES je možné kopírovat, měnit formát, překódovat, zpracovat či jinak změnit nebo upravit uživatelský obsah tak, aby jej bylo možné uložit a načíst, zpřístupnit vám i další veřejnosti, aby odpovídal technickým požadavkům sítě, příslušným omezením a podmínkám a dále z jakéhokoli jiného důvodu souvisejícího s provozem Služeb.


Společnost Motorola nezaručuje zabezpečení žádného uživatelského obsahu přenášeného do Služeb nebo jejich prostřednictvím a neprohlašuje, že bude monitorovat přistup či používání těchto Služeb, nevyhrazuje si však právo tak učinit za účelem zajištění shody s těmito Smluvními podmínkami, Licenčními podmínkami využívání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, Prohlášením o ochraně osobních údajů, platnými zákony, pravidly či předpisy nebo požadavky či nařízeními soudních či vládních orgánů nebo představitelů. Společnost Motorola může podle svého uvážení doplnit, změnit, upravit, odebrat či odmítnout zcela nebo z části jakýkoli uživatelský obsah, který je podle jejího názoru diskutabilní. Společnost Motorola může uživatelský obsah odtajnit orgánům vymáhajícím dodržování zákona v souvislosti s porušením těchto Smluvních podmínek, Licenčních podmínek využívání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že na sebe berete bezpečnostní riziko spojené s každým uživatelským obsahem, který uveřejníte prostřednictvím služeb. Dále prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva nezbytná ke zveřejňování a jinému používání uživatelského obsahu v souvislosti se Službami a že použití uživatelského obsahu ze strany společnosti Motorola nepovede k porušení či nedodržení práv žádné třetí strany.


Společnost Motorola dodržuje práva z duševního vlastnictví a jiná majetková práva ostatních. Pokud vaše jednání nebo jednání jiné osoby s vaším pověřením tato práva porušuje, společnost Motorola si vyhrazuje právo za příslušných okolností a podle svého vlastního uvážení: (1) odebrat nebo zakázat přístup k uživatelskému obsahu, o kterém má společnost Motorola přiměřeně za to, že porušuje taková práva třetí strany, nebo (2) zakázat či ukončit používání účtu služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, jakéhokoli souvisejícího účtu či přístup k jakýmkoli Službám. Zásady společnosti Motorola týkající se stížností na porušování autorských práv, které jsou zde k dispozici, uvádějí, jak společnost Motorola reaguje na stížnosti týkající se porušování práv.11. ODKAZY NA APLIKACE A SLUŽBY TŘETÍCH STRANSlužba MOTOROLA MOBILE SERVICES může poskytovat připojení a odkazy na služby, webové stránky, aplikace, software a další obsah třetích stran, například na firemní e-mailové účty, od poskytovatelů sítí sociálních médií, bezdrátového připojení a od vývojářů softwarových aplikací (dále jen „služby třetích stran“). Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES vám umožňuje přidávat do svého zařízení určité služby třetích stran nebo je konfigurovat. Společnost Motorola nemá žádnou kontrolu nad žádnými službami třetích stran, k nimž máte přístup, nečiní v souvislosti s nimi žádná prohlášení ani neposkytuje záruky a neodpovídá za dostupnost takových služeb třetích stran, nepodporuje žádné materiály dostupné prostřednictvím třetích stran, neodpovídá za ně ani za ně neručí. Používání služeb třetích stran se řídí jakýmikoli doplňujícími podmínkami, zejména softwarovými licencemi, zásadami a podmínkami používání příslušného poskytovatele služeb třetích stran.


Společnost Motorola může využít přístupu k účtu a dalším osobním údajům, které jsou v držení poskytovatelů služeb třetích stran tak, aby byla schopná umožnit přístup ke službám třetích stran ve vašem zařízení a aby bylo možné v rámci služby MOTOROLA MOBILE SERVICES ukládat tyto informace na serverech společnosti Motorola v USA nebo jinde. Jste srozuměni a souhlasíte se skutečností, že při používání služeb třetích stran mají společnosti poskytující služby třetích stran přístup k určitým informacím o vás, mohou je využívat a sdílet. Jste srozuměni a souhlasíte se skutečností, že společnost Motorola není odpovědná za tyto společnosti ani za to, jak využijí vaše informace. Služby třetích stran využíváte na vlastní riziko.12. NÁHRADA ŠKODSouhlasíte, že odškodníte, zbavíte obvinění a zodpovědnosti společnost Motorola, její pobočky, přidružené společnosti,ředitele, vedoucí, zaměstnance, zástupce, partnery a držitele licence v případě jakýchkoli nároků či požadavků, včetně přiměřených honorářů advokátů, které vznesla třetí strana, vztahující se nebo vzniklé na základě: (a) jakéhokoli obsahu, který odešlete, uveřejníte, přenesete či jinak dáte k dispozici prostřednictvím služeb, (b) vašeho použití těchto služeb, (c) jakéhokoli porušení těchto Smluvních podmínek, Licenčních podmínek využívání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů z vaší strany nebo (d) porušení jakýchkoli práv jiného uživatele nebo jiné třetí strany z vaší strany. Potvrzujete, že nesete odpovědnost za veškeré použití služeb prostřednictvím svého účtu, včetně jakéhokoli použití prostřednictvím přidružených účtů. Výrazy „vy“ a „vaše“ jako takové, jak jsou uvedeny v předchozím prohlášení o odškodnění, se bude týkat vás a všech vašich přidružených účtů, bez ohledu na to, zda jste k takovému použití dali nebo nedali výslovný souhlas. Tento závazek bude nadále platný po ukončení či vypršení platnosti těchto Smluvních podmínek a/nebo vašeho využívání těchto služeb.13. PŘEVEDENÍSpolečnost Motorola může tuto Smlouvu jako celek nebo její část kdykoli převést bez nutnosti vás o tom informovat. Tuto Smlouvu jako celek ani její část nesmíte převádět na žádnou jinou osobu. Každý váš pokus tak učinit je neplatný.14. VŠEOBECNÉ INFORMACE.Tato Smlouva představuje veškeré ujednání mezi vámi a společností Motorola, kterým se řídí vaše využívání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a Služeb společnosti Motorola, a nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností Motorola vztahující se k používání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a Služeb společnosti Motorola. Jestliže bude o kterémkoli opatření těchto Smluvních podmínek rozhodnuto, že je neplatné podle jakéhokoli práva, pravidla, nařízení či opatření jakékoli vlády nebo na základě konečného rozhodnutí jakéhokoli státu nebo federálního soudu, nebude mít taková neplatnost vliv na vynutitelnost kteréhokoli jiného opatření těchto Smluvních podmínek. Pokud nebude společnost Motorola schopna uplatnit nebo vynutit určité právo či opatření obsažené v těchto Smluvních podmínkách, nelze to považovat za důvod ke zřeknutí se tohoto práva či opatření.


Využíváním služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a Služeb souhlasíte, že zákony USA a státu Illinois se vztahují na všechny záležitosti týkající se používání služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a Služeb bez ohledu na zásady kolizních norem, a souhlasíte, že jakýkoli spor bude předán výhradní jurisdikci státních či federálních soudů ve státě Illinois, USA. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (1980) se tímto jako celek vylučuje z uplatnění těchto Smluvních podmínek. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakékoli nařízení či zákon v opačném smyslu musí být jakékoli nároky či důvody jednání vzniklé na základě nebo vztahující se k využívání Služeb nebo ke Smluvním podmínkám naplněny do jednoho (1) roku od vznesení tohoto nároku či důvodu jednání, jinak trvale zanikají. Nadpisy jednotlivých částí v těchto Smluvních podmínkách jsou pouze orientační a nemají žádnou právní či smluvní platnost.


Služba MOTOROLA MOBILE SERVICES a Služby poskytované podle této Smlouvy jsou poskytovány společností Motorola Mobility, Inc. V případě stížnosti či obav týkajících se těchto Smluvních podmínek nebo služby MOTOROLA MOBILE SERVICE či v případě potřeby dalších informací se obraťte na společnost Motorola na tuto adresu: Attn Consumer Advocacy Office, 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048. Podle Občanského zákoníku státu Kalifornie, článku 1789.3, pokud máte bydliště ve státě Kalifornie, můžete se rovněž obrátit na jednotku asistence pro stížnosti divize služeb pro spotřebitele oddělení spotřebitelských záležitostí pro stát Kalifornie, a to písemně na adresu 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 nebo telefonicky na číslo (800) 952-5210.