MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen käyttöehdot ja MOTOROLA MOBILE SERVICES -tietosuojalausunto (jäljempänä yhdessä "sopimus") muodostavat sitovan sopimuksen, jonka osapuolia ovat sinä ja Motorola Mobility, Inc, Delawaren osavaltiossa toimiva yritys, jonka päätoimipaikan osoite on 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, United States of America (Motorola). Sopimuksessa määritetyillä termeillä on sama merkitys käyttöehdoissa ja tietosuojalausunnossa. Käyttämällä MOTOROLA MOBILE SERVICES -ohjelmistoja ja -palveluja (MOTOROLA MOBILE SERVICES) hyväksyt tämän sopimuksen ilman muutoksia. Jos et hyväksy sopimuksen ehtoja, et voi käyttää MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja.TIETOSUOJALAUSUNTOTätä tietosuojalausuntoa sovelletaan, kun käytät Motorolan omistamia ja käyttämiä ohjelmistoja ja palveluja (MOTOROLA MOBILE SERVICES), ellei MOTOROLA MOBILE SERVICES -käyttäjätiliin rekisteröitymisen yhteydessä saamassasi tervehdyssähköpostissa ole toisin määrätty. Tätä tietosuojalausuntoa ei sovelleta tietoihin, joita Motorola voi kerätä muilla tavoin, mukaan lukien valtuutetuille Motorolan edustajille muilla kuin MOTOROLA MOBILE SERVICES -verkkosivustoilla lähetetyistä sähköpostiviesteistä tai muulla tavalla, tai kolmansien osapuolten kuten esimerkiksi mobiiliverkko-operaattoreiden tai kolmansia osapuolia olevien sovelluskehittäjien keräämiin tietoihin.Olet vastuussa siitä, että Motorolalle antamasi tiedot ovat tarkkoja ja täydellisiä, ja sinun tulee tarvittaessa päivittää tai korjata tiedot.Motorola voi päivittää tätä tietosuojalausuntoa, jotta se vastaa MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen tapaa kerätä ja käyttää laitteeltasi saatuja tietoja. Kehotamme sinua tarkistamaan säännöllisesti tämän tietosuojalausunnon, jotta saat viimeisimmät tiedot MOTOROLA MOBILE SERVICES -tietoja koskevista käytännöistä.1. KUINKA MOTOROLA KERÄÄ JA KÄYTTÄÄ LAITTEELTANI SAAMIAAN TIETOJA?Motorola kerää ja käyttää tiettyjä tietoja sinusta ja mobiililaitteistasi MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen tuottamiseen.A. Mobiililaitteen suorituskykyä koskevat tiedot, kuten 1) laitteesi laitekohtainen sarjanumero, 2) mobiiliverkko-operaattori ja verkon tyyppi, 3) etäisyys matkapuhelinmastoihin, 4) laitteesi malli ja ohjelmistoversio, 5) laitteesi ohjelmistojen kaatuminen, 6) akun suorituskyky ja 7) tilastotiedot, kuten keskusyksikön ja muistin toiminta, verkon liitettävyys ja laitteen uudelleenkäynnistyshistoria. Motorola käyttää näitä tietoja, jotta se voi sallia laitteesi muodostaa yhteyden matkapuhelinverkkoihin, arvioida tehokkaammin mobiililaitteesi erityisiä ongelmia ja tarjota yksilöityjä palveluja, kuten esimerkiksi järjestelmän palautuksen, varmuuskopiot, ohjelmistopäivitykset, etädiagnostiikan, vianmäärityksen ja tietojen etäpoiston.B. Tiedot mobiililaitteesi käyttötavasta, kuten 1) kiihtyvyysmittarin, GPS:n, langattomien antennien ja kosketusnäytön kaltaisten laiteominaisuuksien käyttö, 2) mobiiliverkko-operaattori ja verkkotiedot, 3) kuulokkeiden ja telakoiden kaltaisten lisälaitteiden käyttö, 4) tietojen käyttö ja 5) nimettömänä lähetyt tiedot siitä, kuinka käytät tiettyjä ohjelmiston ominaisuuksia, kuten asetuksia ja liitettyjä mediasovelluksia. Nämä tiedot sisältävät myös suorituskykyä koskevat tiedot, joita Motorola on koonnut yhteen muilta käyttäjiltä kerättyjen vastaavien tietojen kanssa sen jälkeen, kun se on ensin poistanut kaikki tunnistettavissa olevat henkilötiedot. Motorola käyttää näitä tietoja 1) MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen ja muiden Motorolan tuotteiden ja palveluiden parantamiseen, 2) teknisten tukipalveluidensa lisäparannusten tarjoamiseen sekä 3) Motorolan ja kolmansien osapuolten tuotteisiin ja palveluihin liittyvien ja sinua mahdollisesti kiinnostavien yksilöityjen tietojen ja suositusten tarjoamiseen.C. Henkilötiedot, kuten 1) sähköposti- ja yhteisöpalvelutiliesi tiedot, 2) käyttäjän asetukset, 3) sähköposti- ja yhteisöpalvelutiliesi yhteystiedot, 4) matkapuhelinnumerosi ja 5) laitteellesi asennettujen sovellusten suorituskyky. Motorola käyttää henkilötietojasi, jotta se voi 1) tarjota sinulle mahdollisuuden käyttää sähköposti- ja yhteisöpalvelutilejäsi, lähettää ja vastaanottaa viestejä ja viestiä yhteystiedoissasi olevien henkilöiden kanssa, 2) ratkaista ongelmia ja optimoida mobiililaitteesi suorituskyvyn 3) parantaa MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja ja muita Motorolan tuotteita ja palveluja ja 4) tiedottaa sinulle Motorolan tuotteista ja palveluista. MOTOROLA MOBILE SERVICES ei kerää koskaan lähettämiesi tai vastaanottamiesi viestien sisältöä tai tiedostojesi kopioita.D. Voit halutessasi myös luoda MotoCast-tunnuksen. MotoCast-tunnukseesi on liitetty henkilötietojasi kuten nimi, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero sekä teknisiä metatietoja mobiililaitteestasi, kuten sen malli- ja sarjanumero. Motorola kerää MotoCast-tunnuksesi ja sen tiedot. Tämän ansiosta voit synkronoida ja suoratoistaa sisältöä tietokoneesta mobiililaitteisiin, määrittää mobiililaitteesi lataamaan valokuvia automaattisesti tietokoneelle, varmuuskopioida sähköposti- ja yhteisöpalvelutilejä ja salasanoja ja palauttaa ne muihin laitteisiin MotoCast-tunnuksesi avulla, kirjautua MotoCast-tunnuksellasi Motorolan muihin verkkosivustoihin ja palveluihin sekä määrittää, mitä ohjelmistopäivityksiä on ladattavissa mobiililaitteisiisi. Motorola voi käyttää näitä tietoja myös lähettääkseen sinulle sinua mahdollisesti kiinnostavia tietoja kuten kyselyitä, suosituksia ja erikoistarjouksia.Motorola kerää ja käyttää tietoja MOTOROLA MOBILE SERVICES -käyttöehdoissa kuvailluista oikeudellisista syistä, jotta Motorola voi ratkaista riitoja, kerätä maksamattomia maksuja ja noudattaa sovellettavia lakeja. Motorola voi myös kerätä ja käyttää tietoja muita kuin tässä lueteltuja tarkoituksia varten. Ennen näin toimimista Motorola kuvailee, miten tietoja kerätään ja käytetään, sekä ilmoittaa tarvittaessa sinulle valintamahdollisuuksistasi.2. KUINKA MOTOROLA JAKAA TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?Motorola jakaa mobiililaitteeltasi kerättyjä tietoja kolmansille osapuolille vain tässä tietosuojalausunnossa kuvaillulla tavalla ja ainoastaan, jotta voisit käyttää MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja. Motorola ei jaa tietojasi kolmannen osapuolen markkinoijille tai markkinointiverkostoille.Motorola jakaa mobiililaitteeltasi keräämiään tietoja a) Motorolan osakkuusyhtiöille ja tytäryhtiöille, b) kolmansille osapuolille, jotka toimittavat Motorolalle ja loppukäyttäjille asiakaspalvelun, takuun, huollon, tietoanalyysien ja kuluttajasuhdehallinnan kaltaisia palveluja, c) yhteisöpalveluille, mobiiliverkko-operaattoreille ja muille kolmansille osapuolille, joihin sinulla on suhde, sekä d) sinulle suoraan tuotteita tai palveluja toimittaville kolmansille osapuolille. Kolmansille osapuolille jaettavaa tietoa koskevat kolmansien osapuolien omat tietosuojakäytännöt.Motorola jakaa tietojasi kolmansien osapuolien kanssa, jos Motorola uskoo, että se on laissa tai sopimuksessa vaadittu, jos kolmas osapuoli hankkii sen liiketoiminnan kokonaan tai osittain tai jos on tarve tunnistaa MOTOROLA MOBILE SERVICES -sopimusta tai -käyttöehtoja tai Motorolan tai jonkun toisen oikeuksia rikkova tai vahinkoa tai häiriötä Motorolan tai jonkun toisen omaisuudelle aiheuttava henkilö, ottaa häneen yhteyttä tai ryhtyä häntä vastaan oikeudellisiin toimiin. Jollei tässä kappaleessa ole myönnetty erityistä lupaa, Motorola ei jaa sijaintitietojasi kolmansille osapuolille, paitsi jos se on tarpeellista tässä tietosuojalausunnossa kuvailtujen käyttötarkoitusten yhteydessä.3. MITÄ VAIHTOEHTOJA MINULLA ON?Motorola suhtautuu vakavasti yksityisyyden suojaan. Seuraavaksi on esitetty joitakin keinoja valvoa, mitä tietoja MOTOROLA MOBILE SERVICES kerää ja käyttää.


A. Markkinointiviestintä. Jos et enää halua vastaanottaa markkinointiviestejä Motorolalta, käy osoitteessa http://optout.motorola.com tai seuraa sähköpostissa annettuja ohjeita, jotta voit poistaa nimesi postituslistaltamme. Jos kieltäydyt luovuttamasta henkilötietoja tai jos et myönnä lupaa tai jos peruutat luvan tässä tietosuojalausunnossa määriteltyjen henkilötietojen käyttämiseen, et ehkä voi osallistua tiettyihin Motorolan sponsoroimiin ohjelmiin tai toimintoihin.


B. Henkilötiedot. MOTOROLA MOBILE SERVICES kerää ainoastaan henkilötietoja, yhteisöpalvelujen profiilitietoja ja tietoja vierailemistasi verkkosivuista, jos luot MotoCast-tunnuksen, käytät esiasennettua verkkoselainta ja/tai MOTOROLA MOBILE SERVICES -sovelluksia ja widgettejä, kuten Viestit, Galleria, Musiikkisoitin, Yhteisöpalvelut ja Tilawidget. Jos käytät muita kuin Motorolan sovelluksia sähköpostin ja yhteisöpalvelujen käyttämiseen, sisällön jakamiseen ystäviesi kanssa ja verkkosivujen selaamiseen, MOTOROLA MOBILE SERVICES ei kerää näitä tietoja. Vaikka kieltäytyisit käyttämästä esiasennettua selainta tai MOTOROLA MOBILE SERVICES -sovelluksia ja widgettejä, laitteesi kerää tietoja mobiililaitteesi suorituskyvystä ja käyttötavasta, jos et erikseen kieltäydy siitä.C. Sijaintitiedot. MOTOROLA MOBILE SERVICES kerää ja käyttää mobiililaitteesi sijaintitietoja ainoastaan, jos olet ottanut käyttöön yhden tai useamman sijaintiin perustuvan palvelun, kuten laitteesi GPS-antennin, Googlen paikannuspalvelut tai operaattorin tarjoaman paikannuspalvelun. Jos poistat nämä ominaisuudet käytöstä mobiililaitteesi asetuksista, MOTOROLA MOBILE SERVICES ei tallenna mobiililaitteesi sijaintia. Jos yrität ottaa käyttöön jonkin sijaintiin perustuvan MOTOROLA MOBILE SERVICES -ominaisuuden aktivoimatta sijaintipalvelua, sinua pyydetään aktivoimaan sijaintipalvelu laitteesi asetuksista. Jos käytät MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen sijaintiin perustuvia ominaisuuksia, Motorola välittää mobiililaitteesi sijaintitiedot karttapalvelujen tarjoajille tässä tietosuojalausunnossa kuvaillun mukaisesti, koska nämä ominaisuudet tarvitsevat karttapalvelua toimiakseen oikein.D. Kieltäytyminen. Voit aina kieltäytyä jakamasta tietoja Motorolalle. Jos haluat tehdä näin, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@motorola.com. Käsittelemme pyyntösi mahdollisimman nopeasti. Jos kieltäydyt jakamasta mobiililaitteesi suorituskyky- ja käyttötietoja, laitteen käyttökokemus voi huonontua, sillä Motorola ei saa tietoja, joita se tarvitsee mobiililaitteesi suorituskykyongelmien vianmääritykseen ja ratkaisemiseen.Jos sinulla on kysyttävää siitä, kuinka MOTOROLA MOBILE SERVICES kerää ja käyttää tietoja, ota yhteyttä Motorolan yksityisyyden suojan noudattamisohjelmaan. Motorola voi poistaa pyyntösi perusteella käytöstä tässä tietosuojalausunnossa kuvaillun tietojen keruun, mutta sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia mahdollisuuksiisi saada parasta mahdollista teknistä tukea, tai se voi vaikuttaa muilla tavoin käyttökokemukseesi.4. MISSÄ MOTOROLA SIJAITSEE JA KUINKA VOIN OLLA YHTEYDESSÄ MOTOROLAAN?Tietojesi käyttöä koskevien muiden kysymysten tai pyyntöjen esittämistä varten pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Motorolan yksityisyyden suojan noudattamisohjelmaan sähköpostitse osoitteeseen privacy@motorola.com tai postitse osoitteeseenMotorola Mobility, Inc.
Privacy Compliance Program
600 North U.S. Highway 45
Mailstop: W4-35M
Libertyville, Illinois 60048
USAMotorola käyttää mobiililaitteeltasi kerättävien tietojen käsittelyyn ja tallentamiseen Yhdysvalloissa Illinoisin osavaltiossa sijaitsevia palvelimia. Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, annat MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja käyttämällä erityisen suostumuksesi tietojesi siirtämiseen Yhdysvaltoihin niiden käsittelemistä ja tallentamista varten, mukaan lukien rajoituksetta tunnistettavissa olevat henkilötiedot ja kaikki tässä tietosuojalausunnossa kuvaillut tiedot. Hyväksyt myös, että Yhdysvaltain lainsäädännössä ei välttämättä taata kerätyille tiedoille samantasoista suojaa kuin kotimaassasi sovellettavassa lainsäädännössä.5. KUINKA MOTOROLA TALLENTAA TIETOJANI JA HUOLEHTII NIIDEN SUOJELUSTA?Motorola säilyttää sinulta keräämänsä tiedot niin kauan kuin mobiililaitteesi on aktiivisena tai kuin se on tarpeellista MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen ja niihin liittyvien palvelujen käyttämiseen. Jos haluat peruuttaa käyttäjätilisi tai pyytää, että Motorola lopettaa tietojesi käytön palveluiden tarjoamista varten, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä osoitteessa privacy@motorola.comTietojesi turvallisuus on tärkeää Motorolalle. Kun MOTOROLA MOBILE SERVICES siirtää tietoja mobiililaitteeltasi Motorolalle, MOTOROLA MOBILE SERVICES salaa näiden tietojen siirron käyttämällä SSL (Secure Socket Layer) -tekniikkaa. Motorola käyttää myös tavanomaisia teknisiä ja organisaatioon liittyviä turvatoimia, jotta se voi suojella mobiililaitteellasi ja Motorolan järjestelmissä olevia tietoja. Mobiililaitteella olevat tai langattoman tai vuorovaikutteisen verkon välityksellä siirrettävät tiedot eivät kuitenkaan voi olla koskaan täysin turvassa, ja osa MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen välityksellä käymästäsi viestinnästä on kolmansien osapuolten saatavilla. Sinun tulee noudattaa varovaisuutta, kun annat henkilökohtaisia tietojasi MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja käyttäen. Ymmärrät myös, että käytät MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja omalla vastuulla.Motorola on maailmanlaajuinen yritys ja sillä on kansainvälisiä sivustoja ja käyttäjiä koko maailmassa. Antamiasi henkilökohtaisia tietoja saatetaan välittää, käyttää, tallentaa ja muuten käsitellä sen maan ulkopuolella, jossa olet antanut tiedot. Tämä koskee myös toimivalta-alueita, joilla ei välttämättä ole samanlaisia tietosuojalakeja kuin kotimaassasi.6. ENTÄ LAPSENI TIETOSUOJA?Motorola tarjoaa MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelut yli 16-vuotiaiden käyttöön. Motorola ei kerää henkilökohtaisia tietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. Alle 16-vuotiaiden ei tulisi antaa tietojaan Motorolalle. Motorola poistaa alle 16-vuotiailta kerätyt tiedot välittömästi sellaisia havaitessaan eikä käytä näitä tietoja mihinkään tarkoitukseen. Motorola kehottaa vanhempia vahtimaan lastensa interaktiivisen palvelun tai laitteen käyttöä ja kertomaan lapsille vaaroista, joita omien tietojen antaminen internetissä saattaa aiheuttaa.KÄYTTÖEHDOT1. EHTOJEN HYVÄKSYMINENHyväksyt, että olet lukenut ja hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot. Suostut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia ja/tai sääntöjä, jotka koskevat MOTOROLA MOBILE SERVICES -käyttöäsi, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä, joita Motorola voi toimittaa mobiililaitteellesi (MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitykset), ja kaikkia muita palveluja, joita Motorola tarjoaa sinulle tämän sopimuksen ("palvelut") perusteella. Vakuutat, että sinulla on lailliset valtuudet tehdä tämä itseäsi tai mahdollisesti edustamiasi osapuolia sitova sopimus. Jos päätät osallistua kampanjaan tai muihin Motorolan sponsoroimiin toimintoihin ("toiminto"), suostut myös noudattamaan kaikkia tällaisia toimintoja sääteleviä sääntöjä tai määräyksiä.2. OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUSMotorolalla on omistus- ja käyttöoikeus tiettyihin brändiin liittyviin termeihin, joita ovat muun muassa palveluissa käytettävät nimet, logot, iskulauseet, nimitykset ja muut omistusmerkinnät (jäljempänä yhdessä "tavaramerkit"). Motorola ei myönnä käyttöoikeutta tavaramerkkeihin, vaikka ne ovat saatavilla palvelujen kautta. Palvelujen käyttö ei myönnä sinulle käyttöoikeutta Motorolan tai kolmannen osapuolen tavaramerkkeihin eikä muuta immateriaalioikeutta ellei niin ole nimenomaisesti esitetty MOTOROLA MOBILE SERVICES -sopimuksessa. Motorolan tavaramerkkien käyttäminen käyttäjänimissä, kuvakkeissa, tunnisteissa, hyperlinkeissä tai millään muulla tavalla on kielletty ilman Motorolan etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta. MOTOROLA, tyylitelty M-logo ja MOTOROLA MOBILE SERVICES -logot ovat Motorolan tai sen käyttöoikeuksien myöntäjien rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tuote- tai palvelunimet ovat omistajiensa omaisuutta.


MOTOROLA MOBILE SERVICES, palvelut sekä kaikki tiedot, viestintä, skriptit, valokuvat, tekstit, videot, grafiikka, musiikki, äänet, kuvat ja muu MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen kautta saamasi materiaali (jäljempänä "sisältö") on Motorolan (� 2009-2011 Motorola Mobility, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään) tai sen käyttöoikeuksien myöntäjien yksinomaista omaisuutta. MOTOROLA MOBILE SERVICES, palvelut ja sisältö on suojeltu Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti erilaisin lain, joita ovat tekijänoikeuslait ja valtiosopimukset, tavaramerkkilait, patenttilait ja muut immateriaali- ja omistusoikeutta koskevat lait (yhteisesti "immateriaalioikeudet").


Sisällön yksittäisiä elementtejä koskevien Motorolan immateriaalioikeuksien lisäksi Motorolalla tai sen käyttöoikeuksien myöntäjillä on tekijänoikeus sisällön valikoimaan, koordinointiin ja järjestelyihin. Sinulle myönnetään lupa käyttää sisältöä yksinomaan henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin palvelujen tarkastelemista ja selaamista varten. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske laitteellesi lataamiasi tietoja tai muita materiaaleja (käyttäjän sisältö).


Motorola myöntää sinulle oikeuden käyttää tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä (mukaan lukien ohjelmistot, koodi, tiedostot, kuvat, mukana tulevat tai ohjelmistolla luodut, mukana tulevat tiedot, Boot ROM -koodi ja muut valmiiksi asennetut ohjelmistot), dokumentaatioita ja kaikkia mukana tulevia fontteja riippumatta siitä, ovatko ne lukumuistilla, millä tahansa muulla tallennusvälineellä tai missä tahansa muussa muodossa. MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluilla tarkoitetaan yhdessä MOTOROLA MOBILE SERVICES -ohjelmistoja ja -palveluja sekä kaikkia MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä. Tämä käyttöoikeus ei siirrä sinulle omistusoikeutta tai immateriaalioikeuksia. MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelut ovat jatkossakin Motorolan yksinomaista omaisuutta, ja kaikki niiden omistusoikeudet kuuluvat Motorolalle. Motorola pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle tässä sopimuksessa. Tätä käyttöoikeutta ei voi siirtää ja se on rajoitettu MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja koskeviin Motorolan immateriaalioikeuksiin. Käyttöoikeus ei sisällä patentteja tai muita immateriaalioikeuksia. Sinä omistat laitteen, jolle MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelut on tallennettu, mutta Motorola ja/tai sen käyttöoikeuden myöntäjät säilyttävät MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen omistusoikeudet.3. SALLITTU KÄYTTÖ JA RAJOITUKSETSinulla on oikeus käyttää MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja, jotta voit 1) yhdistää sähköposti- ja yhteisöpalvelutilejä MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluihin ilmoittamalla käyttäjätilitietosi, 2) lähettää ja vastaanottaa viestejä yhdistetyiltä sähköposti- ja yhteisöpalvelutileiltä, 3) jakaa käyttäjän sisältöä yhdistettyjen sähköposti- ja yhteisöpalvelutilien välityksellä, 4) tallentaa varmuuskopioita Motorolan omistamille palvelimille ja palauttaa tietoja näiltä palvelimilta, 5) etsiä ja/tai poistaa kadonneen tai varastetun laitteen ja 6) saada etädiagnoositietoja ja MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä. MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen käyttö on sallittu yhdellä laitteella. Kun käytät MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja, sinun on mahdollisesti ilmoitettava tiettyjä tietoja, kuten sähköposti- ja yhteisöpalvelutiliesi tiedot (rekisteröintitiedot). Suostut ilmoittamaan ajan tasalla olevat, täydelliset ja täsmälliset rekisteröintitiedot, ylläpitämään niitä ja päivittämään ne ripeästi, jos rekisteröintitiedot muuttuvat.Voit käyttää MotoCast-tunnusta seuraavissa toimenpiteissä: (1) Motorolan tarjoamiin verkkosivustoihin ja palveluihin kirjautuminen ja niiden käyttäminen (aina sovellettavien tietosuojakäytäntöjen ja käyttöehtojen alaista), (2) sähköposti- ja yhteisöpalvelutilien varmuuskopioiminen ja palauttaminen eri laitteiden välillä MotoCast-tunnuksen avulla ja (3) ohjelmistopäivitysten lataaminen ja asentaminen Motorola-tuotteisiin (sovellettavien paikallisten lakien ja säädösten alaista).Jollei laissa tai sovellettavassa MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluihin sisältyvässä avoimen lähdekoodin käyttöoikeudessa toisin sallita, MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen kopiointi, purkaminen, takaisinmallinnus tai osiin purkaminen, MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen lähdekoodin selvittäminen tai MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen tai jonkin niiden osan muokkaaminen tai johdannaisten luominen MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluista tai jostakin niiden osasta on kielletty. Jos syyllistyt johonkin edellä mainituista toimista, rikot Motorolan ja sen käyttöoikeuden myöntäjien oikeuksia, ja sinut voidaan asettaa vastuuseen vahingoista.


Sinulla ei ole oikeutta käyttää MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja kerrallaan useammalla kuin yhdellä laitteella tai tarjota MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja käytettäväksi verkossa, jossa niitä voidaan käyttää yhtäaikaisesti usealla eri laitteella. Voit sallia kolmansien osapuolten käyttää MOTOROLA MOBILE SERVICES -käyttäjätiliäsi ainoastaan luomalla heille liitännäistilin tämän sopimuksen mukaisesti. Tällä käyttöoikeudella ei myönnetä oikeuksia käyttää Motorolan omistamia käyttöliittymiä tai muita teollis- ja tekijänoikeuksia kolmannen osapuolen laitteiden tai lisälaitteiden suunnitteluun, kehitykseen, valmistukseen, lisensointiin tai jakeluun ja käyttöön yhdessä MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen kanssa.Sinulla ei ole oikeutta 1) jäljentää, muokata, julkaista uudelleen, jakaa edelleen tai näyttää tai esittää julkisesti MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja, sisältöä tai palveluja, 2) sisällyttää samoja asioita uuteen tuotteeseen, palveluun tai muuhun työhön kokonaisuudessaan tai osittain, 3) hyödyntää millään muulla tavoin kokonaisuudessaan tai osittain MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja muulla kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallitulla tavalla, 4) osallistua laittomaan tai loukkaavaan toimintaan tai helpottaa tai muilla tavoin edistää tällaista toimintaa, mukaan lukien sopimattoman, rienaavan, herjaavan, loukkaavan, säädyttömän tai siveettömän materiaalin julkaiseminen MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluissa tai niiden avulla sekä palvelujen tai niiden osan käyttöäsi koskevien menettelysääntöjen, käyttöehtojen tai käyttöoikeussopimusten rikkominen, 5) syyllistyä Motorolan tai sen osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden tai kolmansien osapuolten, mukaan lukien muun muassa asiakkaat, mobiiliverkko-operaattorit, mainostajat, jälleenmyyjät, jakelijat, palveluntarjoajat ja yksilöt, vahingoittamiseen, mukaan lukien rajoituksetta häpäiseminen, herjaaminen, ahdisteleminen, vaaniminen, uhkaaminen tai muunlainen toisen henkilön tai toimijan oikeuksien (kuten teollis- ja tekijänoikeuksien tai yksityisyyttä koskevien oikeuksien) rikkominen, toiseksi henkilöksi tai toimijaksi tekeytyminen tai suhteen esittäminen valheellisesti toiseen henkilöön tai toimijaan, 6) lähettää, vastaanottaa tai välittää ei-toivottuja massaviestejä tai muita ei-toivottuja viestejä ("roskaposti"), mukaan lukien ei-toivotut kyselyt, laittomat kilpailut tai pyramidihuijaukset ja ketjukirjeiden tai kopioitavien viestien lähettäminen, 7) käyttää MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja tietojen haalimiseen tai muulla tavoin keräämiseen muista henkilöistä (esimerkiksi sähköpostiosoitteet tai matkapuhelinnumerot) ilman heidän etukäteen antamaa suostumustansa, 8) käyttää mitään automatisoitua prosessia tai palvelua MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluihin yhdistämiseen ja/tai niiden käyttämiseen (kuten botit, hakurobotit, Motorolan tallentamien tietojen säännöllinen tallentaminen välimuistiin tai metahakujen suorittaminen) tai luoda väärennetty henkilöllisyys, kun käytät MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja tai kun viestit muiden käyttäjien kanssa käyttämällä palveluja, 9) käyttää mitään sallimattomia keinoja MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen muokkaamiseen, uudelleenreitittämiseen tai muokkaamisen tai uudelleenreitittämisen yrittämiseen tai 10) vahingoittaa, ylikuormittaa tai häiritä MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja (tai MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluihin yhdistettyjä verkkoja), mukaan lukien virusten, haittaohjelmien tai MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja häiritsemään, tuhoamaan tai niiden toimintaa rajoittamaan suunniteltujen tiedostojen lataaminen tai siirtäminen, tai estää muilta henkilöiltä palvelujen käyttöä ja niistä nauttimista, eikä sinulla ole myöskään oikeutta jälleenmyydä tai jakaa edelleen MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja tai mitään niiden osaa.Motorola tarjoaa sinulle MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelut, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitykset ja palvelut tämän sopimuksen nojalla. MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitykset, sisältö, palvelut ja kaikki muut MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen tai MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitysten avulla suoritetut, tarjotut tai mahdollistetut palvelut on tarkoitettu MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitysten ja palvelujen yli 16-vuotiaille rekisteröityneille käyttäjille lainmukaista käyttöä varten. Vakuutat ja takaat, että 1) käytät MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä, palveluja ja sisältöä ainoastaan tässä sopimuksessa ja sovellettavassa lainsäädännössä sallitulla tavalla, 2) olet yli 16-vuotias, 3) kaikki toimittamasi tiedot pitävät paikkansa ja ovat tämän sopimuksen mukaisia, 4) ilmoitat Motorolalle viipymättä kaikista yhteystietojesi ja myös matkapuhelinnumerosi mahdollisista muutoksista.MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUJA TAI MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYKSIÄ EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVIKSI YDINVOIMALAITOKSISSA, LENTOKONEEN NAVIGAATIO- TAI VIESTINTÄJÄRJESTELMISSÄ, LENTOLIIKENTEEN HALLINTAJÄRJESTELMISSÄ, ELÄMÄÄ YLLÄPITÄVISSÄ KONEISSA TAI MUISSA LAITTEISSA, JOISSA MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUJEN TAI MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYSTEN HÄIRIÖ VOI JOHTAA KUOLEMAAN, LOUKKAANTUMISEEN TAI VAKAVAAN FYYSISEEN VAMMAAN TAI YMPÄRISTÖTUHOON.4. OHJELMISTOPÄIVITYKSET/VIENTIHALLINTAMotorola voi tarjota ladattavaksi MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen päivittämistä, tehostamista tai kehittämistä varten. Voit ladata MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitykset ja päivittää millä tahansa omistamallasi tai hallinnassasi olevalla laitteella olevat MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelut. Sinulla ei ole oikeutta päivittää laitteita, joita et omista tai jotka eivät ole hallinnassasi, tai tarjota MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä ladattaviksi verkossa, jossa ne voivat olla samanaikaisesti useiden eri laitteiden tai tietokoneiden käytettävissä. Sinulla ei ole oikeutta kopioida MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä ilman Motorolan antamaa kirjallista suostumusta. Motorola voi oman harkintansa mukaan ladata automaattisesti MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä laitteeseesi. Hyväksyt nämä MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitykset, ja hyväksyt samalla mahdolliset kustannukset, joita päivitysten vastaanottaminen saattaa aiheuttaa. MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluihin ja MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiin sovelletaan Yhdysvaltain vientilakeja ja -säädöksiä. Sinun on noudatettava kaikkia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säädöksiä, jotka koskevat MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja ja MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä. Näitä lakeja ovat muun muassa määränpäätä, loppukäyttäjää ja loppukäyttöä koskevat rajoitukset.5. PALVELUTYmmärrät ja hyväksyt, että kaikki MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen välityksellä tarjottavat palvelut, mukaan lukien muun muassa varmuuskopiointi, palautus, etädiagnostiikka, laitteen paikannus ja etätyhjennys, tai MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitykset, mukaan lukien kaikki kolmansien osapuolten palvelut, edellyttävät kaikki, että hyväksyt tämän sopimuksen ja kaikki muut siihen mahdollisesti sisällytettävät ehdot, joista ilmoitetaan tai jotka esitellään sinulle ennen kuin käytät palveluja.6. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKEMotorola ei takaa tai vastaa kolmannen osapuolen tai muiden MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen kautta tarjottujen palvelujen saatavuudesta, käytöstä, täsmällisyydestä, suojauksesta, kelpoisuudesta, tarkkuudesta tai luotettavuudesta tai palvelujen käytön seuraamuksista tai muista niihin liittyvistä asioista. Kaikki kolmannen osapuolen palvelujen kautta ladattu tai hankittu materiaali on omalla vastuullasi. Olet yksin vastuussa, jos laitteesi vaurioituu tai tietoja katoaa tällaisen materiaalin lataamisen tai kolmannen osapuolen palvelujen käytön vuoksi. Hyväksyt nimenomaisesti, että käytät MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä ja palveluja täysin omalla vastuullasi ja että olet itse täysin vastuussa tyydyttävästä laadusta, suorituskyvystä, tarkkuudesta ja työn määrästä. Ymmärrät ja hyväksyt, että MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen ja MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitysten asentaminen voi vaikuttaa kolmansien osapuolten ohjelmistojen käytettävyyteen. NIILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ EI SITÄ KIELLETÄ, MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUT JA MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYKSET JA KAIKKI MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUJEN JA MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYSTEN AVULLA SUORITETUT, TARJOTUT TAI MAHDOLLISTETUT PALVELUT TARJOTAAN "SELLAISENAAN" KAIKKINE VIRHEINEEN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JA MOTOROLA JA SEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJÄT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUJA JA MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYKSIÄ JA KAIKKIA MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUJEN JA MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYSTEN AVULLA SUORITETTUJA, TARJOTTUJA TAI MAHDOLLISTETTUJA PALVELUJA KOSKEVISTA NIMENOMAISISTA, OLETETUISTA JA LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT JA/TAI EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TARKKUUDESTA JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MOTOROLA EI TAKAA, ETTÄ MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUIHIN TAI MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYKSIIN SISÄLTYVÄT OMINAISUUDET TAI MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUJEN TAI MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYSTEN AVULLA SUORITETTAVAT, TARJOTTAVAT TAI MAHDOLLISTETTAVAT PALVELUT TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI TAI ETTÄ MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUJEN JA MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYSTEN JA PALVELUJEN KÄYTTÖ ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ JA HÄIRIÖTÖNTÄ TAI ETTÄ MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUJEN, MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYSTEN TAI PALVELUJEN VIAT KORJATAAN. Motorolan tai sen valtuuttaman edustajan antama suullinen tai kirjallinen tieto tai neuvo ei voi muuttaa tätä takuun vastuuvapauslauseketta tai luoda takuuta. Jos MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelut, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitykset tai palvelut osoittautuvat viallisiksi, olet itse vastuussa kaikista tarvittavista huolto-, kunnostus- tai korjauskustannuksista. Hiljaisten takuiden rajaaminen tai niiden keston rajoitukset tai kuluttajaan sovellettava lakimääräisten oikeuksien rajoittaminen ei ole sallittua joillain toimivalta-alueilla, joten yllä mainitut rajaukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.


MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelut ja MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitykset voivat mahdollistaa Motorolan ja kolmansien osapuolten muiden verkkopalvelujen käytön ja Motorolan tai kolmansien osapuolten verkkosivuilla vierailun sekä eri puolilla maailmaa sijaitsevien tietojen käytön Internetin välityksellä, mikä edellyttää, että hyväksyt lisäkäyttöehdot. Motorola ei voi antaa takeita esimerkiksi verkkopalveluista, -sivustoista tai tiedoista, mukaan lukien takeet a) esimerkiksi verkkopalvelujen, -sivustojen ja tietojen virheettömyydestä, saatavuudesta, järjestyksestä, eheydestä, ajantasaisuudesta, sisällöstä tai laadusta tai b) siitä, etteikö MOTOROLA MOBILE SERVICES -ohjelmiston tai palvelujen hakutoiminnon kautta löytyisi sisältöä, joka on tahatonta tai paheksuttavaa. Osa internetin sisällöstä on materiaalia, joka on tarkoitettu aikuisille tai joka ei sovellu kaikille tai alle 18-vuotiaille (tai muulle laissa määritellylle ikäryhmälle). MOTOROLA MOBILE SERVICES -ohjelmiston tai palvelujen avulla tehdyn haun tai syötetyn URL-osoitteen tuloksena saattaa automaattisesti ja tahattomasti olla linkkejä tai viitteitä tällaiseen paheksuttavaan materiaaliin. Hyväksyt, että Motorola ei ole vastuussa tällaisten hakujen tuloksista.


Motorola ei ole vastuussa sisällön tai kolmannen osapuolen materiaalien virheettömyyden, eheyden, kelvollisuuden, paikkansapitävyyden tai laadun tutkimisesta tai arvioimisesta. Motorola ei takaa tai hyväksy eikä ota vastuuta kolmannen osapuolen materiaaleista, tuotteista tai palveluista. Sitoudut olemaan käyttämättä kolmannen osapuolen materiaaleja tavalla, joka rikkoo tai loukkaa jonkun osapuolen oikeuksia. Motorola ei ole vastuussa, jos sen tuotteita käytetään tällaiseen tarkoitukseen.


Käyttämällä MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja ja MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä hyväksyt, että Motorola ei myönnä minkäänlaisia takuita mistään sivustoista tai tiedoista, jotka näkyvät tai joita käytetään MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen tai MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitysten välityksellä, tai mistään palveluista, jotka suoritetaan, tarjotaan tai mahdollistetaan MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen tai MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitysten avulla ja jotka liittyvät tällaisiin sivustoihin tai tietoihin. Motorola, sen asiamiehet, osakkuusyhtiöt ja tytäryhtiöt eivät ole vastuullisia suoraan tai epäsuoraan sisällöstä, jota on vastaanotettu tai katsottu MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä tai palveluja käyttäen, eikä tämän sisällön epätarkkuuksista, virheistä tai puutteista. Motorola ja sen käyttöoikeuksien myöntäjät varaavat oikeuden muuttaa, keskeyttää, estää tai poistaa palvelujen käyttöoikeuden milloin tahansa ilmoittamatta. Motorola ei ole milloinkaan vastuussa palvelun käyttöoikeuden poistosta tai estosta. Motorola voi myös rajoittaa tiettyjen palvelujen käyttöoikeuksia tai käyttöä ilmoittamatta ja ilman vastuuvelvollisuutta.Motorola valvoo ja hallinnoi MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä, palveluja ja sisältöä kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa sijaitsevista toimistoistaan. Motorola ei esitä takeita siitä, että MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelut, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitykset, palvelut tai sisältö ovat asianmukaisia tai käytettävissä tietyissä paikoissa.7. VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUSNIILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ EI SITÄ KIELLETÄ, MOTOROLA EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN 1) MINKÄÄNLAISISTA MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUJEN, MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYSTEN, PALVELUJEN TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA NE AIHEUTTANEESTA SYYSTÄ RIIPPUMATTA, 2) HENKILÖKOHTAISESTA LOUKKAANTUMISESTA TAI 3) MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA NE AIHEUTTANEESTA SYYSTÄ RIIPPUMATTA JA VASTUUTEORIASTA HUOLIMATTA (SOPIMUS, OIKEUDENLOUKKAUS TAI MUU), VAIKKA MOTOROLALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VOITTOJEN MENETYKSISTÄ, TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT JA KAIKKI MUUT KAUPALLISET VAHINGOT TAI TAPPIOT, JOTKA OVAT SEURAUSTA MOTOROLA MOBILE SERVICES -PALVELUJEN, MOTOROLA MOBILE SERVICES -PÄIVITYSTEN, PALVELUJEN TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ. TUOTEVASTUUN RAJOITTAMINEN HENKILÖKOHTAISEN LOUKKAANTUMISEN TAI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN OSALTA EI OLE SALLITTUA JOILLAIN TOIMIVALTA-ALUEILLA, JOTEN TÄMÄ RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. Missään tilanteessa Motorolan yhteiskorvausvelvollisuus kaikista vahingoista (muu kuin lakimääräinen henkilökohtaista loukkaantumista koskeva) ei ylitä MOTOROLA MOBILE SERVICES -käyttömaksua yhden (1) vuoden ajalta. Edellä olevat rajoitukset ovat voimassa, vaikka yllä mainittu korvaus ei kattaisikaan koko vahinkoa.8. PERUUTUS, PÄÄTTÄMINEN JA UUDISTAMINENTämä Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tämä sopimus ja kaikki tämän sopimuksen myötä saamasi oikeudet purkautuvat automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta, jos rikot tämän sopimuksen ehtoja. Sopimuksen purkauduttua sinun on lakattava välittömästi käyttämästä MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja, MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivityksiä ja palveluja. Voit peruuttaa MOTOROLA MOBILE SERVICES -käyttäjätilisi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Hyväksyt myös, että Motorola voi omaa harkintaansa käyttäen mistä tahansa syystä muokata tai rajoittaa MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen ja kaikkien palvelujen käyttöäsi tai käyttöoikeuttasi tai keskeyttää tai päättää sen, mukaan lukien rajoituksetta tilanteet, joissa Motorola katsoo, että olet rikkonut tämän sopimuksen tai Motorolan sponsoroiman toiminnan sääntöjen kirjainta tai henkeä. Motorola voi muokata, keskeyttää, peruuttaa tai poistaa käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi sinulle tarjoamiaan MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja ja kaikkia palveluja tai sisältöä kokonaan tai osittain milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Jos jatkat muokattujen palvelujen tai sisällön käyttöä tai palvelujen ja sisällön käyttöä sen jälkeen, kun Motorola on tehnyt niitä koskevia muutoksia, hyväksyt tehdyt muutokset. Motorola ei ole korvausvelvollinen mistään menetyksistä, jotka voivat aiheutua sinulle tai jollekin muulle sen seurauksena, että Motorola on muuttanut, keskeyttänyt tai peruuttanut palveluja tai sisältöä. Lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti Motorola voi milloin tahansa muuttaa, muokata tai tarkistaa tätä sopimusta tai sen osia tai tehdä tähän sopimukseen tai sen osiin muita muutoksia. Voit lukea tämän sopimuksen viimeisimmän version osoitteessa http://www.motorola.com/myMOTOROLA MOBILE SERVICES. Sinun vastuullasi on varmistaa, että olet lukenut tämän sopimuksen viimeisimmän version. Palvelujen käyttö jatkuu muutosten jälkeen, jos hyväksyt ja sitoudut muutoksiin.9. MATKAPUHELINVERKKO-, INTERNET- JA MUUT PALVELUMAKSUTMe emme veloita sinulta mitään MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen käyttämisestä. Niiden käyttäminen voi kuitenkin edellyttää joidenkin maksujen maksamista. Sinulla on oltava Internet-yhteys, kuten yhteys langattomaan verkkoon tai mobiiliverkko-operaattorilta tilattu tiedonsiirtopaketti, jotta voit käyttää MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja. Olet itse vastuussa kaikista tarvittavan Internet-yhteyden hankintaan liittyvistä kustannuksista, joihin voi kuulua laitekustannuksia, kodin Internet-yhteyden tilausmaksuja, tiedonsiirtopaketin tilausmaksuja ja julkisten langattomien verkkojen käyttöoikeudesta aiheutuvia maksuja. Olet itse täysin vastuussa kaikista MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluihin liittyvien sähköisten viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta aiheutuvista kustannuksista, mukaan lukien rajoituksetta hallinnolliset viestit, palveluilmoitukset, diagnoosiraportit ja MOTOROLA MOBILE SERVICES -päivitykset Motorolalta, mobiiliverkko-operaattoriltasi tai palveluja tarjoavilta kolmansilta osapuolilta.


MOTOROLA MOBILE SERVICES tai kaikki palvelut eivät välttämättä toimi kaikkien mobiiliverkko-operaattoreiden kanssa. Motorola ei takaa, että MOTOROLA MOBILE SERVICES tai kaikki palvelut ovat yhteensopivia kaikkien mobiiliverkko-operaattorien kanssa. Siinä tapauksessa, että Motorola veloittaa MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluista tai palveluista käyttömaksun tai palveluja tarjoava kolmas osapuoli veloittaa käyttömaksun tarjoamistaan palveluista, suostut maksamaan tällaiset maksut kyseisten palvelujen jatkuvasta käytöstä. Tiettyihin palveluihin saattaa liittyä erilaisia ehtoja tai lisäehtoja (kuten käyttömaksut), jotka sinun on hyväksyttävä ennen palvelujen käyttöä.10. KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖVoit käyttää MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja, jotta voit 1) varmuuskopioida tietoja laitteeltasi MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelimelle, 2) jakaa tietoja kolmansille osapuolille ja 3) siirtää tietoja tietokoneelta tai Internetistä laitteellesi. Nämä tiedot ("käyttäjän sisältö") sisältävät muun muassa 1) henkilökohtaisten sähköposti- ja yhteisöpalvelutiliesi tiedot, 2) valokuvat ja muut kuvat, videot, äänileikkeet ja tekstit, joita olet käyttänyt laitteellasi ja 3) henkilökohtaiset yhteystiedot. Käyttäjän sisällön siirtäminen laitteellesi, sisällön varmuuskopiointi tai jakaminen kolmansille osapuolille luo digitaalisen kopion, joka voi rikkoa tekijänoikeuslakeja tai muita lakeja, jos sinulla ei ole tätä varten tarvittavia oikeuksia. Voit käyttää MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja ainoastaan sellaisen käyttäjän sisällön toisintamiseen, jakeluun tai suorittamiseen, 1) joka on julkisesti saatavilla, 2) jonka olet itse luonut tai jonka muutoin omistat tai 3) jonka toisintamista varten sinulla on tarvittavat lailliset oikeudet.Sinun ja Motorolan välisessä suhteessa käyttäjän sisältö on sinun yksinomaista omaisuuttasi. Motorola ei tue käyttäjän sisältöä, vaadi itselleen mitään siihen liittyviä oikeuksia tai valvo millään tavalla sitä, millaista käyttäjän sisältöä olet päättänyt toisintaa, jaella tai suorittaa. Jotta MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelut voivat toimia asianmukaisella tavalla, myönnät Motorolalle ja sellaiselle yleisölle, jolla on pääsy tällaiseen käyttäjän sisältöön, rajoittamattoman, vapaan, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja ikuisen oikeuden käyttää, muokata, kopioida, jakaa ja näyttää käyttäjän sisältöä sekä yhdistää käyttäjän sisällön nimeesi ja muihin tunnistettavissa oleviin henkilötietoihin, jotta MOTOROLA MOBILE SERVICES voi tallentaa, toisintaa ja jakaa käyttäjän sisältöä puolestasi. Ymmärrät ja hyväksyt, että MOTOROLA MOBILE SERVICES saattaa tehdä kopioita, muuttaa formaattia, muuttaa koodia, käsitellä tai muutoin muokata tai muuttaa palveluihin lähetettyä käyttäjän sisältöä käyttäjän sisällön tallentamiseen ja hakemiseen; Motorolalla on myös oikeus saattaa käyttäjän sisältö saataville sinulle ja muille yhteisön jäsenille sekä sovittaa käyttäjän sisältö liittyvän verkon teknisiin vaatimuksiin ja sovellettaviin rajoituksiin ja käyttöehtoihin sekä muuhun palvelun toimituksessa tarvittavaan asiaan.


Lukuun ottamatta sitä, mitä tässä sopimuksessa on säädetty, Motorola ei takaa palvelujen tai niiden kautta lähetettävän käyttäjän sisällön suojausta eikä se myöskään vastaa palvelujen käytön seurannasta, mutta pitää oikeuden seurata käyttöä, jotta varmistetaan, että näitä käyttöehtoja, MOTOROLA MOBILE SERVICES -sopimusta, tietosuojalausuntoa, sovellettavaa lakia, sääntöjä tai ohjeita tai oikeusistuimen, hallituksen tai viranomaisen sääntöjä tai ohjeita noudatetaan. Motorola voi harkintansa mukaan korjata, muokata, muuttaa, poistaa tai kieltää kokonaan tai osin käyttäjän sisällön, jonka se katsoo paheksuttavaksi. Motorola voi antaa ilmi käyttäjän sisältöä lainvalvojille pyrkiessään selvittämään rikkomuksia näitä käyttöehtoja, MOTOROLA MOBILE SERVICES -sopimusta tai tietosuojalausuntoa vastaan. Otat turvallisuusvastuun kaikesta palveluihin toimittamastasi käyttäjän sisällöstä. Vakuutat ja takaat myös, että omistat tai hallinnoit kaikkia tarvittavia oikeuksia käyttäjän sisältöön, jota lähetät tai käytät palveluissa ja että Motorola voi käyttää käyttäjän sisältöä rikkomatta kolmannen osapuolen oikeuksia.


Motorola kunnioittaa teollis- ja tekijänoikeuksia ja muita muiden omistusoikeuksia. Jos sinä rikot tai joku toinen luvallasi toimiva henkilö rikkoo kyseisiä oikeuksia, Motorola pidättää itsellään oikeuden asianmukaisissa olosuhteissa ja omaa harkintaansa käyttäen 1) poistaa tai poistaa käytöstä käyttäjän sisältöä, jonka osalta Motorolalla on perusteltu syy uskoa sen loukkaavan kolmannen osapuolen oikeuksia, tai 2) poistaa tai sulkea MOTOROLA MOBILE SERVICES -käyttäjätilisi, kaikki liitännäistilit tai palveluja koskevan käyttöoikeutesi. Motorolan tekijänoikeusvalituksia koskevassa käytännössä, joka on saatavilla tästä, ilmoitetaan, kuinka Motorola vastaa rikkomuksia koskeviin valituksiin.11. LINKIT KOLMANNEN OSAPUOLEN SOVELLUKSIIN JA PALVELUIHINMOTOROLA MOBILE SERVICES voi tarjota sinulle liitettävyyden tai linkkejä muihin kolmannen osapuolen palveluihin, verkkosivustoille, sovelluksiin, ohjelmistoihin ja muuhun sisältöön, joita tarjoavat kolmannet osapuolet, kuten yrityksen sähköpostitilit, yhteisöpalvelujen operaattorit, mobiiliverkko-operaattorit ja kolmansia osapuolia olevat sovelluskehittäjät ("kolmannen osapuolen palvelut"). MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelut saattavat sallia sinun lisätä/määrittää tiettyjä kolmannen osapuolen palveluja laitteeseesi. Motorola ei hallitse, vastaa tai takaa mitään kolmannen osapuolen palveluja, joita saatat käyttää, eikä ole vastuussa sellaisten kolmannen osapuolen palvelujen saatavuudesta. Motorola ei myöskään tue eikä ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen palveluissa olevasta sisällöstä tai muista materiaaleista. Kolmannen osapuolen palvelujen käyttöösi sovelletaan palveluja tarjoavien kolmansien osapuolten määrittelemiä lisäehtoja, mukaan lukien muun muassa ohjelmistolisenssit, käytännöt ja käyttöehdot.


Motorola voi käyttää käyttäjätiliä ja muita palveluja tarjoavien kolmansien osapuolten hallussaan pitämiä henkilötietoja, jotta Motorola voi mahdollistaa sinulle kolmannen osapuolen palvelujen käytön laitteellasi ja jotta MOTOROLA MOBILE SERVICES voi tallentaa kyseiset tiedot Yhdysvalloissa ja muualla sijaitseville Motorolan palvelimille. Kolmannen osapuolen palveluja toimittavat yritykset voivat päästä tietoihisi ja käyttää ja jakaa tietoja sinusta, jos käytät kolmannen osapuolen palveluja. Motorola ei ole vastuussa näistä yrityksistä tai siitä, että ne käyttävät tietojasi. Käytät kolmannen osapuolen palveluja omalla vastuullasi.12. VASTUUSTA VAPAUTTAMINENSitoudut puolustamaan Motorolaa, sen osakkuusyhtiöitä, tytäryhtiöitä, johtajia, asiamiehiä, työntekijöitä, edustajia, kumppaneita ja käyttöoikeuden myöntäjiä ja vapautat heidät vastuusta sekä kolmannen osapuolen tekemistä syytöksistä ja vaateista, mukaan lukien asianajokulut, jotka liittyvät tai johtuvat seuraavista: a) palvelujen kautta antamasi, lähettämäsi, välittämäsi tai muuten saataville asettamasi sisältö, b) palvelujen käyttö, c) tekemäsi käyttöehto-, MOTOROLA MOBILE SERVICES -käyttöoikeussopimus- tai tietosuojalausuntorikkomus tai d) tekemäsi oikeusrikkomus toista MOTOROLA MOBILE SERVICES -käyttäjää tai kolmatta osapuolta kohtaan. Olet vastuussa kaikesta palvelujen käytöstä, joka koskee tiliäsi sekä liitettyjä tilejä. Kuten edeltävässä kohdassa todetaan, "sinä/sinun" viittaa sinuun ja kaikkiin liittyviin tileihisi riippumatta siitä, onko käyttö sinun valtuuttamaasi. Tämä velvoite on voimassa, vaikka nämä käyttöehdot ja/tai käyttämäsi palvelut sanottaisiin irti tai erääntyisivät.13. LUOVUTTAMINENMotorola voi luovuttaa tämän sopimuksen kokonaan tai osittain, milloin tahansa, ilmoituksella tai ilmoittamatta. Et saa luovuttaa tätä sopimusta tai sen osaa toiselle henkilölle. Kaikki tällaiset luovutusyritykset mitätöidään.14. YLEISIÄ TIETOJATämä sopimus muodostaa sinun ja Motorolan välisen koko sopimuksen, jolla säädellään MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen ja Motorolan palvelujen käyttöäsi. Tämä sopimus syrjäyttää kaikki aiemmat sinun ja Motorolan väliset sopimukset, jotka liittyvät MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen ja Motorolan palvelujen käyttöösi. Jos jokin näiden käyttöehtojen säännöksistä on lain, säännön, päätöksen tai hallituksen säännöksen tai valtion tai liittovaltion oikeuden päätöksen mukaan mitätön, mitätöinti ei vaikuta näiden käyttöehtojen säännösten täytäntöönpanokelpoisuuteen. Motorolan epäonnistuminen toteuttaa tai panna täytäntöön näiden käyttöehtojen mukaista oikeutta tai säännöstä ei oikeuta oikeudesta tai säännöksestä luopumiseen.


Käyttämällä MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluja ja palveluja hyväksyt, että MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen ja palvelujen käyttöön sovelletaan Yhdysvaltojen ja Illinoisin osavaltion säädöksiä ja lakeja lakien ristiriitaisuusperiaatteista huolimatta ja että liittovaltion ja Yhdysvalloissa sijaitsevan Illinoisin osavaltion oikeusistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki erimielisyydet. YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (1980) ei sovelleta käyttöehtoihin. Hyväksyt, että riippumatta toisenlaisista asetuksista tai laista, syyte tai syyteoikeus, joka liittyy palvelujen käyttöön tai näihin käyttöehtoihin, täytyy nostaa yhden (1) vuoden sisällä syytteen tai syyteoikeuden esille tulosta tai muuten syyte raukeaa iäksi. Näiden käyttöehtojen osioiden otsikot palvelevat käytäntöä eikä niillä ole laillista tai sopimuksellista vaikutusta.


MOTOROLA MOBILE SERVICES -palvelujen ja tämän sopimuksen nojalla tarjottavien palvelujen tarjoajana on Motorola Mobility Inc. Jos haluat jättää valituksen tai jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista tai MOTOROLA MOBILE SERVICES -palveluista tai jos tarvitset lisätietoja, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Motorolaan seuraavassa osoitteessa: Attn Consumer Advocacy Office, 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048. Kalifornian osavaltion siviilioikeuden lakikokoelman (California Civil Code) osion 1789,3, mukaisesti Kaliforniassa asuva voi myös ottaa yhteyttä Kalifornian kuluttajaviraston (California Department of Consumer Affairs) valituksia käsittelevään yksikköön (Complaint Assistance Unit) kirjallisesti osoitteeseen California Department of Consumer Affairs, 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 tai soittamalla numeroon (800) 952-5210.