Användarvillkoren för MOTOBLUR och sekretesspolicyn för MOTOBLUR (tillsammans Avtalet) utgör ett bindande kontrakt mellan dig och Motorola Mobility, Inc., ett företag i Delaware med företagsadressen 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, USA, (Motorola). Alla villkor i Avtalet har samma betydelse i användarvillkoren och sekretesspolicyn. När du använder MOTOBLUR-programvara och -tjänster (MOTOBLUR) innebär det att du godtar villkoren i Avtalet utan modifikationer. Om du inte godtar villkoren i Avtalet kan du inte använda MOTOBLUR.


SEKRETESSPOLICY


Denna sekretesspolicy gäller användning av MOTOBLUR-programvara och -tjänster (MOTOBLUR), om inte annat anges i det välskomstmeddelande som du fick via e-post när du registrerade ditt MOTOBLUR-konto. Policyn gäller inte information som Motorola kan samla in på annat sätt, exempelvis på webbplatser utanför MOTOBLUR, via e-postmeddelanden som du skickar till behöriga Motorola-representanter eller på annat sätt.


VILKEN INFORMATION SAMLAR MOTOROLA IN?


Motorola samlar in en mängd olika typer av information från dig och din mobila enhet, till exempel:


* information om dig, till exempel namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, kontakter, kalender, kontouppgifter, användarinställningar, betalkortsinformation, användarnamn och lösenord, inköpspreferenser och uppgifter gällande sociala nätverk som du har lagrat i den mobila enheten,


* information om den mobila enheten, till exempel det trådlösa telefonnumret, typen av enhet och det mobila nätverk som du använder, IMEI-nummer eller ID för SIM-kortet för enheten, platsen för enheten (om det fastställs av trådlösa närverk, mobiltelefonspårning eller GPS) och


* information om hur du använder den mobila enheten, till exempel installation och användning av program i enheten, status för enhetsbatteriet, diagnostisk information, användning av tillbehör och aktivering av maskinvarufunktioner


HUR ANVÄNDER MOTOROLA MIN INFORMATION?


I allmänhet använder Motorola den insamlade informationen från din enhet i följande syften:


* driva MOTOBLUR, inklusive att göra det möjligt för din enhet att interagera med tredjepartstjänster, till exempel webbplatser och sociala nätverk, och att söka reda på din enhet om du tappar bort den eller den blir stulen,


* ge support för MOTOBLUR, till exempel tillhandahålla information om Motorola, MOTOBLUR och ditt MOTOBLUR-konto, utföra systemåterställningar, uppdateringar, säkerhetskopieringar, fjärrdiagnostik, felsökning, fjärradering och andra tjänster som utförs, tillhandahålls eller möjliggörs av eller via MOTOBLUR;


* tillhandahålla information som du kan vara intresserad av, till exempel information om produkter och tjänster relaterade till MOTOBLUR eller din enhet, oavsett om de erbjuds av Motorola eller tredje part,


* hjälpa Motorola att anpassa och/eller förbättra MOTOBLUR,


* så som i övrigt beskrivs vid den tidpunkt då informationen samlas in och


* av juridiska skäl, till exempel för användning enligt beskrivning i användarvillkoren för MOTOBLUR, till att lösa tvister och kassera in utestående avgifter och säkerställa efterlevnad av gällande lagar.


HUR DELAR MOTOROLA MIN INFORMATION MED TREDJE PART?


Motorola delar den information som samlas in från dig med: a) Motorolas samarbetsföretag och dotterbolag och inom Motorola, b) Motorolas leverantörer, tjänsteleverantörer och tredjepartsföretag som Motorola har affärsförbindelser med, c) sociala nätverk, mobiloperatörer och andra tredjepartsföretag som du står i förbindelse med, d) tredjepartsföretag som du köper extra produkter och/eller tjänster från via MOTOBLUR-programvaran eller -tjänsterna. All information som delas med tredje part är underställd tredjepartsföretagets egen sekretesspolicy. Motorola kan även dela information med tredje part som tillhandahåller produkter eller tjänster direkt till dig.


Dessutom delar Motorola din information med tredje part om vi anser att det krävs enligt lag eller avtal, om hela eller delar av företaget förvärvas av en tredje part eller för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som kan ha brutit mot MOTOBLUR-avtalet eller inkräktat på Motorolas eller annan parts rättigheter och orsakat skada eller störning i Motorolas eller annan parts egendom. Såvida inte godkännande uttryckligen ges i det här stycket delger Motorola inte information om var du befinner dig till tredje part, förutom enligt vad som är nödvändigt i samband med den användning som beskrivs i den här sekretesspolicyn.


VILKA ALTERNATIV KAN JAG VÄLJA MELLAN, HUR KONTAKTAR JAG MOTOROLA OCH VAR FINNS MOTOROLA?


Du kan begära tillgång till den personliga information som gäller ditt MOTOROLA-mobilkonto genom att kontakta Motorola på privacy@motorola.com. Du har ansvar för att den information som du tillhandhåller till Motorola är korrekt och fullständig och för att uppdatera och korrigera sådan information om det behövs.


Om du inte längre vill att marknadsföringsmeddelanden från Motorola ska skickas till dig kan du besöka http://optout.motorola.com eller följa anvisningarna i e-postmeddelandet för att ta bort ditt namn från våra e-postlistor. Observera att du genom att inte tillhandahålla personlig information eller genom att neka eller återkalla medgivande till användning av personlig information för de ändamål som anges i den här sekretesspolicyn kan orsaka att du inte kan delta i vissa program eller aktiviteter som sponsras av Motorola.


För övriga frågor eller begäran om användning av din information, inklusive begäran om att inte delta i insamling eller användning av vissa typer av information, kontaktar du Motorola via e-post på privacy@motorola.com eller vanlig post på:


Motorola Mobility, Inc.


Attention: Privacy Compliance Program


600 North U.S. Highway 45


Mailstop: W4-35M


Libertyville, Illinois 60048


USA


Din information överförs till Motorola, ett företag med säte i Illinois, USA. Om du bor utanför USA lämnar du härmed specifikt ditt medgivande till överföring av din information, inklusive men utan begränsning till personligt identifierbar information och all information som beskrivs i detta dokument, till USA för bearbetning och lagring av Motorola. Du är införstådd med att USA kanske inte har lagar som ger samma skydd som lagarna i ditt hemland.


VILKA SÄKERHETSÅTGÄRDER VIDTAR MOTOROLA?


Motorola använder vanligt förekommande tekniska och organisationsrelaterade säkerhetsfunktioner där så behövs, för att skydda personligt identifierbar information som företaget samlar in och underhåller. Det är dock aldrig 100 % säkert att skicka data över ett trådlöst eller interaktivt nätverk, och mycket av den kommunikation du ägnar dig åt med MOTOBLUR kommer att vara åtkomlig för tredje part. Du bör därför vara försiktig när du skickar personligt identifierbar information via MOTOBLUR och du är införstådd med att du använder MOTOBLUR på egen risk.


I egenskap av ett globalt företag har Motorola internationella webbplatser och användare över hela världen. Den personliga information som du tillhandahåller kan överföras, användas, lagras och på annat sätt bearbetas utanför det land där du tillhandahöll informationen, också i juridiska zoner som inte har lagar för datasekretess som ger samma skydd som lagarna i ditt hemland.


HUR ÄR DET MED MINA BARNS INTEGRITET?


Motorola erbjuder MOTOBLUR till personer från 16 år och uppåt. Motorola har inte för avsikt att samla in information om barn under 16 år. Barn under 16 år bör inte skicka information till Motorola. Motorola tar bort information som skickats in från barn under 16 år så snart den upptäcks och använder inte information i något syfte. Motorola uppmanar föräldrar att aktivt ta del i sina barns användande av interaktiva tjänster och enheter och att informera dem om de potentiella farorna med att tillhandahålla information omsig själva över Internet.


Den här sekretesspolicyn gäller från och med 1 mars 2011 och kan komma att ändras utan föregående meddelande.