Användarvillkoren för MOTOROLA MOBILE SERVICES och sekretesspolicyn för MOTOROLA MOBILE SERVICES (tillsammans Avtalet) utgör ett bindande kontrakt mellan dig och Motorola Mobility, Inc., ett företag i Delaware med företagsadress 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, USA, (Motorola). Alla villkor i Avtalet har samma betydelse i användarvillkoren och sekretesspolicyn. När du använder den programvara och de tjänster som ingår i MOTOROLA MOBILE SERVICES (MOTOROLA MOBILE SERVICES) går du med på att följa villkoren i Avtalet utan ändringar. Om du inte godtar villkoren i Avtalet får du inte använda MOTOROLA MOBILE SERVICES.SEKRETESSPOLICYDenna sekretesspolicy gäller för din användning av den Programvara och de Tjänster (MOTOROLA MOBILE SERVICES) som ägs och drivs av Motorola, såvida ingenting annat anges i det välkomstmeddelande som skickats till dig via e-post när du registrerade dig för ditt MOTOROLA MOBILE SERVICES-konto. Policy gäller inte för information som Motorola kan komma att samla in på annat sätt, exempelvis på webbplatser utanför MOTOROLA MOBILE SERVICES, via e-postmeddelande som du kan komma att skicka, till behöriga Motorola-representanter, eller på annat sätt, eller till någon information som samlas in av tredje part som en internetoperatör eller tredje parts programutvecklare.Du har ansvar för att se till den information som du tillhandhåller åt Motorola är korrekt och fullständig och för att uppdatera och korrigera sådan information om det behövs.Motorola kan komma att uppdatera sin Sekretesspolicy för att återspegla ändringar i det sätt på vilket MOTOROLA MOBILE SERVICES samlar in och använder information från din enhet. Vill vill uppmana dig att då och då läsa igenom denna Sekretesspolicy där du hittar den senaste informationen om informationsrutinerna i MOTOROLA MOBILE SERVICES.1. HUR SAMLAR MOTOROLA IN OCH ANVÄNDER INFORMATION FRÅN MIN ENHET?För att driva MOTOROLA MOBILE SERVICES samlar Motorola in och använder viss information om dig och din mobila enhet.A. Information om din mobila enhets prestanda, exempelvis (1) enhetens unika serienummer; (2) internetoperatör och nätverkstyp; (3) närhet till mobilmaster; (4) enhetens modell- och programvaruversion; (5) om det skulle uppstå en programvarukrasch i enheten; (6) batteriprestanda och (7) statistisk information som processor- och minnesaktivitet, nätverksanslutning och enhetens omstartshistorik. Motorola använder den här informationen för att låta din enhet ansluta till mobila nätverk, diagnostisera specifika system med din mobila enhet mer effektivt och utföra personligt anpassade tjänster som systemåterställningar, säkerhetskopieringar, programvaruuppdateringar, fjärrdiagnostik, felsökning och fjärrborttagning av information.B. Information om det sätt på vilket du använder din mobila enhet, exempelvis (1) användning av maskinvarufunktioner som accelerometern, GPS, trådlösa antenner och pekskärm; (2) information om internetleverantören och nätverket; (3) användning av tillbehör som headset och dockningsstationer; (4) dataanvändning, samt (5) anonym information om hur du använder vissa programvarufunktioner som Inställningar och anslutna medieprogram. Den här informationen omfattar även prestandarelaterade data som Motorola har sammanställt med liknande data som samlats in från andra användare sedan all personligt identifierbar information har tagits bort. Motorola använder den här informationen för att (1) utveckla förbättringar av MOTOROLA MOBILE SERVICES och andra produkter och tjänster från Motorola; (2) göra ytterligare förbättringar av de tekniska supportfunktionerna, samt (3) ge dig personligt anpassad information och rekommendationer relaterade till Motorola och tredjepartsprodukter och -tjänster som kan intressera dig.C. Personlig information som (1) dina användaruppgifter till e-postkonton och sociala nätverkskonton; (2) användarinställningar och (3) dina e-postkontakter och sociala nätverkskontakter, (4) ditt mobiltelefonnummer och (5) prestanda för program som finns installerade i enheten. Motorola använder din personliga information för att (1) låta dig få tillgång till dina e-postkonton och sociala nätverkskonton, skicka och ta emot meddelanden och kommunicera med dina kontakter; (2) hjälpa Motorola att felsöka och optimera prestandan hos din mobila enhet; (3) förbättra MOTOROLA MOBILE SERVICES och andra produkter och tjänster från Motorola; samt (4) kommunicera med dig om Motorolas produkter och tjänster. MOTOROLA MOBILE SERVICES kommer aldrig att samla in det specifika innehållet in din kommunikation eller kopior av dina filer.D. Du kan även välja att skapa ett MotoCast-ID. Ditt MotoCast-ID är kopplat till annan personlig information om dig, till exempel namn, e-postadress och mobiltelefonnummer samt tekniska metadata om din mobilenhet, till exempel modell och serienummer. Motorola samlar in och använder ditt MotoCast-ID för att du ska kunna synkronisera och strömma innehåll från datorn till mobilenheter, konfigurera mobilenheter för automatisk överföring av foton till datorn, säkerhetskopiera konton och lösenord för e-post och sociala nätverk och återställa dem i andra enheter endast med hjälp av ditt MotoCast-ID, använda ditt MotoCast-ID till att logga in på andra webbplatser och tjänster som tillhandahålls av Motorola och ta reda på vilka programvaruuppdateringar som är tillgängliga för installation i dina mobilenheter. Motorola kan även använda den här informationen till att skicka information via e-post som kan vara av intresse för dig, till exempel undersökningar, rekommendationer och specialerbjudanden.Motorola kommer att samla in och använda information av juridiska skäl, exempelvis sådan användning som beskrivs i användarvillkoren för MOTOROLA MOBILE SERVICES, för att lösa tvister och samla in utestående avgifter samt för att följa tillämplig lagstiftning. Motorola kan också komma att samla in och använda information för andra syften som inte anges här. Innan detta sker kommer sådan insamling och dataanvändning att beskrivas, och du kommer i förekommande fall att informeras om vilka val du kan göra.2. HUR DELAR MOTOROLA MIN INFORMATION MED TREDJE PART?Motorola delar information som samlas in från din mobila enhet med tredje part enbart på det sätt som beskrivs i detta Sekretessavtal och enbart i syfte att göra det möjligt för dig att använda MOTOROLA MOBILE SERVICES-tjänsterna. Motorola delar inte din information med tredje part-marknadsförare eller annonsnätverk.Motorola kommer att dela information som den samlar in från din mobila enhet med (a) Motorolas filialer och dotterbolag, (b) tredje part som levererar tjänster till Motorola och till slutanvändare å Motorolas vägnar som kundtjänst, garanti och reparation, dataanalyser och hantering av konsumentrelationer, (c) sociala nätverk, mobiloperatörer och andra tredje parter som du har en befintlig relation samt (d) tredje part som levererar produkter eller tjänster direkt till dig. All information som delas med tredje part är underställd tredjepartsföretagets egen sekretesspolicy.Dessutom kommer Motorola att dela med sig av din information till tredje part om man uppfattar att detta krävs enligt lag eller avtal, om hela eller delar av företaget förvärvas av tredje part eller i syfte att identifiera, kontakta eller vidta rättslig åtgärd mot någon som kan ha brutit mot MOTOROLA MOBILE SERVICES-Avtalet eller kan ha inkräktat på Motorolas eller annans rättigheter eller orsakat skada eller störningar i Motorolas eller annans egendom. Såvida inte godkännande uttryckligen ges i det här stycket lämnar Motorola inte ut information om var du befinner dig till tredje part, förutom enligt vad som krävs i samband med den användning som beskrivs i denna sekretesspolicy.3. VILKA ALTERNATIV KAN JAG VÄLJA MELLAN?För Motorola är det viktigt att skydda den personliga integriteten. Här är några metoder som du kan använda dig av för att kontrollera vilken information som MOTOROLA MOBILE SERVICES samlar in och använder:


A. Marknadsföringskommunikation. Om du inte längre vill att marknadsföringsmeddelanden från Motorola ska skickas till dig kan du besöka http://optout.motorola.com eller följa anvisningarna i e-postmeddelandet för att ta bort ditt namn från våra e-postlistor. Om du nekar till att lämna ut personlig information eller inte medger eller drar tillbaka ditt medgivande att använda personlig information som den identifieras i denna sekretesspolicy kan göra det omöjligt för dig att delta i vissa program eller aktiviteter som sponsras av Motorola.


B. Personlig information. MOTOROLA MOBILE SERVICES samlar enbart in personlig information, data från sociala nätverksprofiler och information om webbplatser som du besöker om du skapar ett MotoCast-ID, använder den förinstallerade webbläsaren och/eller program och widgetar från MOTOROLA MOBILE SERVICES, exempelvis Meddelanden, Galleri, Musikspelare, Sociala nätverk och Social Status. Om du använder program som inte är från Motorola för e-post, socialt nätverkande, för att dela innehåll med dina vänner och surfa på webben kommer MOTOROLA MOBILE SERVICES inte att samla in den här informationen. Även om du nekar till att använda den förinstallerade webbläsaren eller program och widgetar från MOTOROLA MOBILE SERVICES kommer enheten att fortsätta att samla in information om prestandan hos din mobila enhet och information om hur du använder din mobila enhet, såvida du inte väljer att tacka nej till detta.C. Platsinformation. MOTOROLA MOBILE SERVICES samlar enbart in och använder information om var din mobila enhet finns om du har aktiverat en eller flera positionsbaserade tjänster, exempelvis enhetens GPS-antenn, Googles platstjänster eller en positioneringstjänst från en operatör. Om du inaktiverar de här funktionerna i mobilens enhetsinställningar kommer MOTOROLA MOBILE SERVICES inte att registrera var din mobila enhet finns. Om du försöker aktivera de positionsberoende funktionerna i MOTOROLA MOBILE SERVICES utan en aktiverad positionstjänst kommer du att uppmanas att aktivera en sådan i enhetens inställningar. Om du använder de positionsberoende funktionerna i MOTOROLA MOBILE SERVICES kommer Motorola att göra informationen om din mobila enhets position tillgänglig för leverantörer av karttjänster enligt beskrivningen i det här sekretessavtalet eftersom funktionerna kräver karttjänsten för att fungera korrekt.D. Tacka nej. Du kan när som helst välja att sluta dela information med Motorola. Om du vill göra det kontaktar du oss på privacy@motorola.com. Vi kommer att behandla din begäran så snabbt som möjligt. Om du väljer att inte delta i insamling av prestanda- och användningsdata från din mobilenhet kan det hända att du får en viss försämring av din användarupplevelse, eftersom Motorola inte har den information som krävs för att diagnostisera och lösa prestandarelaterade problem med din mobilenhet.Om du har frågor angående hur MOTOROLA MOBILE SERVICES samlar in och använder information kontaktar du Motorolas program för efterlevnad av sekretessregler. Motorola kan på din begäran inaktivera datainsamling som beskrivs i det här sekretessavtalet, men att göra detta kan påverkar din möjlighet att ta emot den mest effektiva tekniska supporten negativt, och kan på annat sätt påverka en del aspekter av din användarupplevelse.4. VAR FINNS MOTOROLA OCH HUR KAN JAG KONTAKTA FÖRETAGET?Vid andra frågor eller förfrågningar rörande användningen av din information kontaktar du Motorolas program för efterlevnad av sekretessregler via e-post på privacy@motorola.com eller via vanlig post på adress:Motorola Mobility, Inc.
Attention: Privacy Compliance Program
600 North U.S. Highway 45
Mailstop: W4-35M
Libertyville, Illinois 60048
USAMotorola behandlar och lagrar information som samlas in från din mobila enhet på servrar som finns placerade i delstaten Illinois i USA. Om du är bosatt utanför USA innebär din användning av MOTOROLA MOBILE SERVICES att du uttryckligen samtycker till överföring av din information, inklusive och utan begränsning till personligt identifierbar information och all information som beskrivs i detta sekretessavtal, till USA för behandling och lagring. Du är även införstådd med att amerikansk lagstiftning eventuellt inte erbjuder samma nivå för skydd av insamlad information som de lagar som gäller i ditt hemland.5. HUR LAGRAR OCH SKYDDAR MOTOROLA MIN INFORMATION?Motorola kommer att lagra information som företaget samlar in från dig så länge som din mobila enhet är aktiv eller efter behov för att ge dig åtkomst till MOTOROLA MOBILE SERVICES och relaterade tjänster. Om du vill avsluta ditt konto eller begära att Motorola upphör med att använda din information för att förse dig med tjänster kontaktar du oss på adressen privacy@motorola.com.Motorola värnar om din information. När MOTOROLA MOBILE SERVICES överför information från din mobila enhet till Motorola, krypterar MOTOROLA MOBILE SERVICES överföringen av den här informationen med hjälp av SSL-teknik (Secure Socket Layer). Motorola använder även standardmässiga tekniska och verksamhetsrelaterade säkerhetsåtgärder för att skydda information som finns på din mobila enhet och i Motorolas system. Inga data som lagras på en mobil enhet eller överförs via ett trådlöst eller interaktivt nätverk kan dock någonsin vara 100 procent säkra, och mycket av den kommunikation som sker när du använder MOTOROLA MOBILE SERVICES kommer att vara tillgänglig för tredje part. Du bör därför vara försiktig när du skickar personligt identifierbar information via MOTOROLA MOBILE SERVICES och vara införstådd med att du använder MOTOROLA MOBILE SERVICES på egen risk.I egenskap av ett globalt företag har Motorola internationella webbplatser och användare över hela världen. Den personliga information som du tillhandahåller kan överföras, användas, lagras och på annat sätt bearbetas utanför det land där du tillhandahöll informationen, också i juridiska zoner som inte har lagar för datasekretess som ger samma skydd som lagarna i ditt hemland.6. HUR ÄR DET MED MINA BARNS INTEGRITET?Motorola erbjuder MOTOROLA MOBILE SERVICES till personer från 16 år och uppåt. Motorola har inte för avsikt att samla in information om barn under 16 år. Barn under 16 år bör inte skicka information till Motorola. Motorola tar bort information som skickats in från barn under 16 år så snart den upptäcks och använder inte informationen i något syfte. Motorola uppmanar föräldrar att aktivt ta del i sina barns användande av interaktiva tjänster och enheter och att informera dem om de potentiella farorna med att tillhandahålla information om sig själv via internet.ANVÄNDARVILLKOR1. ACCEPTERANDE AV VILLKORDu bekräftar att du har läst igenom och godtagit villkoren i Avtalet. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, regleringar och/eller regler avseende din användning av MOTOROLA MOBILE SERVICES, eventuella uppdateringar till MOTOROLA MOBILE SERVICES som Motorola kan komma att leverera till din mobila enhet (MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar), och eventuella andra tjänster som Motorola utför åt dig enligt Avtalet (Tjänster). Du bekräftar att du är juridisk behörig att underställa dig själv eller den part du representerar detta Avtal. Om du väljer att delta i en reklamkampanj eller annan Motorola-sponsrad aktivitet (Aktivitet) samtycker du även till att följa alla regler och bestämmelser som styr sådan Aktivitet.2. ÄGANDERÄTT OCH LICENS.Motorola äger eller licensierar vissa varumärkesanknutna termer inklusive men inte begränsat till namn, logotyper, slogans, symboler och andra tillverkarspecifika kännetecken (tillsammans Varumärken) som används i Tjänsterna. Att dessa Varumärken görs tillgängliga via dessa Tjänster innebär inte att Motorola beviljat dig licens att använda dem på vilket sätt du vill. Åtkomst till Tjänsterna ger dig inte någon licens under något av Motorolas eller något tredjepartsföretags Varumärken eller andra immateriella rättigheter, med undantag för vad som uttryckligen anges i Avtalet för MOTOROLA MOBILE SERVICES. Du har inte rätt att använda något av Motorolas Varumärken som användarnamn, ikon, identifierare, hyperlänk eller på något annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Motorola. MOTOROLA, den stiliserade ”M”-logotypen och MOTOROLA MOBILE SERVICES-logotyperna är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Motorola eller dess licensgivare registrerade i USA eller andra länder. Alla andra produktnamn och namn på tjänster tillhör respektive ägare.


MOTOROLA MOBILE SERVICES, Tjänster och all information, all kommunikation, alla skript, alla foton, all text, all video, all grafik, all musik, alla ljud, alla bilder och allt annat material som tillhandahålls åt dig via MOTOROLA MOBILE SERVICES (tillsammans Innehåll) ägs ensamt av Motorola (� 2009-2011 Motorola Mobility, Inc. med ensamrätt), eller respektive licensgivare. MOTOROLA MOBILE SERVICES, Tjänster och Innehåll skyddas i USA och internationellt av olika lagar, inklusive men inte begränsat till, upphovsrättslagar och -avtal, varumärkeslagar, patentlagar och andra lagar avseende immateriell egendom och ägarrättigheter (gemensamt "Immateriella rättigheter").


Förutom Motorolas Immateriella rättigheter till de enskilda delarna i Innehållet har Motorola respektive dess licensgivare upphovsrätt i fråga om urval, samordning och presentationen av Innehållet. Du beviljas härmed tillstånd att få åtkomst till Innehåll enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk för att visa och bläddra igenom Tjänsterna. Den här begränsningen gäller dock inte för information eller annat material som du överför till Enheten (Användarinnehåll).


Motorola licensierar MOTOROLA MOBILE SERVICES och MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar (inklusive programvara, kod, filer, bilder som finns i eller genereras av programvaran, medföljande data, ROM-startkod och annan inbäddad programvara), dokumentation och alla medföljande typsnitt, oavsett om det finns i ett skrivskyddat minne eller på andra medier eller i någon annan form, så att du kan använda dem i enlighet med villkoren i Avtalet. Gemensamt avser MOTOROLA MOBILE SERVICES programvaran och tjänsterna som ingår i MOTOROLA MOBILE SERVICES samt alla MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar. Den här licensen innebär inte att du får någon äganderätt eller några immateriella rättigheter. MOTOROLA MOBILE SERVICES förblir Motorolas egendom, och företaget äger alla rättigheter. Motorola förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i detta Avtal. Licensen kan inte överföras, och begränsas till Motorolas immateriella rättigheter till MOTOROLA MOBILE SERVICES. Den omfattar inte några andra patent eller immateriella rättigheter. Du äger den enhet där MOTOROLA MOBILE SERVICES lagras, men Motorola och/eller dess licensgivare behåller själv äganderätten till MOTOROLA MOBILE SERVICES.3. TILLÅTEN ANVÄNDNING OCH BEGRÄNSNINGARDu får använda MOTOROLA MOBILE SERVICES för att (1) länka e-postkonton och sociala nätverkskonton till MOTOROLA MOBILE SERVICES genom att uppge dina kontoinloggningsuppgifter; (2) skicka och ta emot kommunikation via länkade e-postkonton och sociala nätverkskonton; (3) dela Användarinnehåll via länkade e-postkonton och sociala nätverkskonton; (4) säkerhetskopiera och återställa data till servrar som ägs av Motorola; (5) hitta och/eller radera en försvunnen eller stulen Enhet; samt (6) få fjärrdiagnostik och MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar. Du får använda MOTOROLA MOBILE SERVICES på en (1) Enhet. När du använder MOTOROLA MOBILE SERVICES kan du behöva uppge viss information som inloggningsuppgifter till e-postkonton och sociala nätverkskonton (Registreringsdata). Du samtycker till att uppge aktuella, fullständiga och korrekta Registreringsdata och att du kommer att underhålla och omedelbart uppdatera dina Registreringsdata när dessa ändras.Du kan använda ditt MotoCast-ID till att: (1) logga in på och använda webbplatser och tjänster som tillhandahålls av Motorola, förutsatt att alla tillämpliga sekretesspolicyer och tjänstevillkor som gäller för dem uppfylls, (2) säkerhetskopiera och återställa e-postkonton och konton för sociala nätverk för flera enheter endast med hjälp av ditt MotoCast-ID och (3) hämta och installera programvaruuppdateringar till Motorola-enheter. Alla ovanstående aktiviteter är underställda gällande lokala lagar och förordningar för sådana aktiviteter.Såvida inte lagstiftningen eller tillämpliga öppna källkodslicenser som medföljer MOTOROLA MOBILE SERVICES medger detta får du inte kopiera, dekompilera, bakåtkompilera eller ta isär MOTOROLA MOBILE SERVICES, försöka härleda källkoden till MOTOROLA MOBILE SERVICES eller ändra eller skapa härledda verk från MOTOROLA MOBILE SERVICES eller någon del därav. Att göra det inkräktar på Motorolas och dess licensgivares rättigheter och kan göra dig åtalbar och skadeståndsskyldig.


Du får inte göra MOTOROLA MOBILE SERVICES tillgängliga för fler än en Enhet åt gången eller göra dem tillgängliga via ett nätverk där de kan användas av flera olika Enheter samtidigt. Du får inte låta tredje part komma åt MOTOROLA MOBILE SERVICES-kontot förutom genom att skapa ett Associerat konto åt dem i enlighet med Avtalet. Den här Licensen ger dig inte några rättigheter att använda Motorolas tillverkarspecifika gränssnitt eller annan immateriell egendom vid design, utveckling, tillverkning, licensiering eller distribution av tredjepartsenheter och tillbehör för användning med MOTOROLA MOBILE SERVICES.Du får inte (1) reproducera, ändra, återpublicera, omdistribuera, visa offentligt eller framföra MOTOROLA MOBILE SERVICES, Innehåll eller Tjänster; (2) inkorporera desamma i en ny produkt, tjänst eller annat arbete, vare sig helt eller delvis; (3) på något annat sätt utnyttja MOTOROLA MOBILE SERVICES, Tjänster eller Innehåll, helt eller delvis, annat än vad som uttryckligen tillåts i Avtalet; (4) ägna dig åt, underlätta eller på annat sätt gynna olagligt eller förargelseväckande beteende, däribland att publicera genom eller med hjälp av MOTOROLA MOBILE SERVICES något olämpligt, vanvördigt, nedsättande, kränkande, obscent eller oanständigt material, eller bryta mot några uppträdanderegler, användarvillkor eller användarlicensavtal relaterat till din användning av Tjänsterna eller någon del av dessa; (5) skada Motorola, dess samarbetsföretag eller dotterbolag, eller tredje part inklusive men inte begränsat till kunder, leverantörer av trådlösa tjänster, annonsörer, återförsäljare, distributörer, tjänstleverantörer eller enskilda individer; inklusive men inte begränsat till genom att vanvörda, ofreda, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt bryta mot någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter (såsom deras immateriella rättigheter eller deras rätt till personlig integritet eller publicitet) eller utge dig för att vara någon fysik eller juridisk person, eller falskeligen uppge, antyda eller förespegla ditt samröre med någon annan fysisk eller juridisk person; (6) skicka, ta emot eller vidarebefordra oönskade massmeddelanden eller oönskade meddelanden ("Skräppost"), däri ingår att anordna oönskade undersökningar, olagliga tävlingar eller pyramidspel, eller skicka kedjebrev eller dubblettmeddelanden; (7) använda MOTOROLA MOBILE SERVICES för att tråla efter eller på annat sätt samla in information om andra (såsom e-postadresser eller mobiltelefonnummer) utan att först inhämta deras medgivande; (8) använda några automatiserade processer eller tjänster för att få åtkomst till och/eller använda MOTOROLA MOBILE SERVICES (t. ex. en BOT, en spindel, periodisk cachelagring av information lagrad av Motorola eller ”metasökning” ); inte håller får du skapa en falsk identitet under din användning av MOTOROLA MOBILE SERVICES eller i din kommunikation med andra under din användning av; (9) använda obehöriga metoder för att modifiera eller omdirigera, eller försöka modifiera eller omdirigera MOTOROLA MOBILE SERVICES; eller (10) skada, inaktivera, överbelasta eller försämra MOTOROLA MOBILE SERVICES (eller det/de nätverk som är anslutna till MOTOROLA MOBILE SERVICES), däribland genom att överföra virus, skadlig programvara eller filer avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionerna i MOTOROLA MOBILE SERVICES, eller störa någon annans användande av Tjänsterna och du får inte vidareförsälja eller vidaredistribuera hela eller delar av MOTOROLA MOBILE SERVICES.Motorola tillhandahåller MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar och Tjänster åt dig, enligt villkoren i Avtalet. MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar, Innehåll, Tjänster och eventuella andra tjänster som utförs, tillhandahålls eller aktiveras av eller via MOTOROLA MOBILE SERVICES, eller MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar, är avsedda för lagligt användande av registrerade användare av MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar, och Tjänster som är över 16 år. Du bekräftar och intygar att (1) du kommer att använda MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar, Tjänster och Innehåll enbart på det sätt som det här Avtalet och tillämplig lagstiftning anger; (2) du är över 16 år; (3) all information som du skickar in är korrekt och i övrigt förenligt med Avtalet; och att (4) du snarast möjligt kommer att meddela Motorola om någon av dina kontaktuppgifter, inklusive ditt mobiltelefonnummer, ändras.MOTOROLA MOBILE SERVICES OCH MOTOROLA MOBILE SERVICES-UPPDATERINGAR ÄR INTE AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING I ELLER UNDER DRIFTEN AV KÄRNANLÄGGNINGAR, VID FLYGNAVIGERING ELLER FÖR FLYGKOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGLEDARSYSTEM, LIVSUPPEHÅLLANDE SJUKHUSAPPARATUR ELLER ANNAN UTRUSTNING DÄR FEL I MOTOROLA MOBILE SERVICES ELLER MOTOROLA MOBILE SERVICES-UPPDATERINGAR SKULLE KUNNA LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER ALLVARLIG FYSISK SKADA ELLER SKADA PÅ MILJÖN.4. PROGRAMVARUUPPDATERINGAR/EXPORTKONTROLLERMotorola kan komma att göra MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar tillgängliga för nedladdning för att uppdatera, förbättra eller utveckla MOTOROLA MOBILE SERVICES ytterligare. Du får ladda ned och använda MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar för att uppdatera MOTOROLA MOBILE SERVICES på en Enhet som du äger eller förfogar över. Du får inte uppdatera Enheter som du inte äger eller förfogar över eller göra MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar tillgängliga via ett nätverk där de kan bli tillgängliga för flera Enheter eller datorer samtidigt. Du får inte göra kopior av MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar utan skriftligt tillstånd från Motorola. Motorola kan efter eget gottfinnande automatiskt ladda ned MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar till din Enhet. Du samtycker till dessa MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar, och till att betala eventuella kostnader som kan påföras dig för att ta emot dem. MOTOROLA MOBILE SERVICES and MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar är underställda de exportlagar och -bestämmelser som gäller i USA. Du måste följa alla inhemska och internationella exportlagar och -bestämmelser som gäller för MOTOROLA MOBILE SERVICES och MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar. Dessa lagar innefattar begränsningar beträffande destinationer, slutanvändare och slutanvändning.5. TJÄNSTERDu är införstådd med och samtycker till att Tjänster, inklusive men inte begränsat till säkerhetskopiering och återställning, fjärrdiagnostik, enhetens position och fjärrborttagning som tillhandahålls genom MOTOROLA MOBILE SERVICES eller MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar, inklusive eventuella tjänster från tredje part, alla innebär att du accepterar Avtalet, Tjänstevillkoren och andra villkor som kan vara införlivade med eller hänvisas till häri eller på annat sätt presenteras för dig innan du använder Tjänsterna.6. GARANTIFRISKRIVELSEMotorola garanterar inte och gör inga utfästelser beträffande tillgänglighet, användning, tidsenlighet, säkerhet, giltighet, korrekthet eller tillförlitlighet, resultat från användningen av, eller i någon annat avseende, beträffande Tjänsterna, Tredjepartstjänster eller andra tjänster som tillhandahålls via MOTOROLA MOBILE SERVICES. Allt material som hämtas eller på annat sätt anskaffas via Tjänsterna eller Tredjepartstjänster används på egen risk och du är ensam ansvarig för eventuell skada på enheten eller förlust av data som är ett resultat av hämtning av sådant material, eller användning av Tjänsterna eller Tredjepartstjänster. Du är uttryckligen införstådd med och samtycker till att din användning av MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar och -Tjänster sker helt på egen risk och att du själv bär hela risken beträffande tillfredsställande kvalitet, prestanda, korrekthet och ansträngning. Du är införstådd med och samtycker till att installation av MOTOROLA MOBILE SERVICES och MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar kan påverka användbarheten av programvara från tredje part. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER TILLHANDAHÅLLS MOTOROLA MOBILE SERVICES OCH MOTOROLA MOBILE SERVICES-UPPDATERINGAR, SAMT ALLA TJÄNSTER SOM UTFÖRS, TILLHANDAHÅLLS ELLER AKTIVERAS AV ELLER VIA MOTOROLA MOBILE SERVICES OCH MOTOROLA MOBILE SERVICES-UPPDATERINGAR, I BEFINTLIGT SKICK, MED ALLA FEL OCH UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH MOTOROLA OCH DESS LICENSGIVARE FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE MOTOROLA MOBILE SERVICES OCH MOTOROLA MOBILE SERVICES-UPPDATERINGAR, OCH ALLA TJÄNSTER SOM UTFÖRS, TILLHANDAHÅLLS ELLER MÖJLIGGÖRS AV ELLER VIA MOTORIOLS MOBILE SERVICES OCH MOTOROLA MOBILES SERVICES-UPPDATERINGAR, ANTINGEN UTTRYCKLIGEN , UNDERFÖRSTÅTT ELLER LAGSTADGAT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER OCH/ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER NOGGRANNHET, OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. MOTOROLA GARANTERAR INTE ATT DE FUNKTIONER SOM FINNS I ELLER DE TJÄNSTER SOM UTFÖRS, TILLHANDAHÅLLS ELLER AKTIVERAS AV ELLER GENOM MOTOROLA MOBILE SERVICES OCH MOTOROLA MOBILE SERVICES-UPPDATERINGAR KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV , ATT DRIFTEN AV MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-UPPDATERINGAR OCH -TJÄNSTER KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRIA ELLER FELFRIA, ELLER ATT FEL I MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-UPPDATERINGR OCH -TJÄNSTER KOMMER ATT KORRIGERAS. Ingen muntlig eller skriftlig information eller råd som lämnas av Motorola eller behörig representant skall anses utgöra någon ändring av denna garantifriskrivelse eller utgöra någon garanti. Om MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar eller -Tjänster skulle vara defekta tar du på dig hela kostnaden för allt nödvändigt underhåll, alla reparation eller korrigeringar. I vissa juridiska zoner medges inte exkludering eller begränsning i varaktighet av underförstådda garantier eller begränsningar i tillämpliga lagstadgade rättigheter för en kund, så ovanstående exkluderingar och begränsningar kanske inte gäller dig.


MOTOROLA MOBILE SERVICES och MOTOROLA MOBILES SERVICES-Uppdateringar kan möjliggöra åtkomst till andra webbtjänster från Motorola och tredje part och till webbplatser och information från Motorola och tredje part från hela världen och hela internet, användning som kräver att du accepterar ytterligare tjänstevillkor. Motorola gör inga utfästelser avseende sådana webbtjänster, webbplatser eller information, inklusive men inte begränsat till (a) korrekthet, tillgänglighet, ordningsföljd, fullständighet, aktualitet, innehåll, giltighet eller kvalitet på sådana webbtjänster, webbplatser och information, eller (b) om en sökning som utförs via Programvaran eller Tjänsterna i MOTOROLA MOBILE SERVICES råkar hitta oavsiktligt eller anstötligt innehåll. Eftersom en del av innehållet på internet består av material som riktar sig till vuxna eller på annat sätt är anstötligt för vissa personer eller användare under 18 års ålder eller annan ålder enligt gällande lag, kan resultatet av en sökning eller angivandet av en viss webbadress i Programvaran eller Tjänsterna för MOTOROLA MOBILE SERVICES automatiskt och oavsiktligt generera länkar eller hänvisningar till anstötligt material. Du är införstådd med att Motorola inte är ansvarigt för resultatet av sådana sökningar.


Du är införstådd med och samtycker till att Motorola inte är ansvarigt för att undersöka eller utvärdera innehållet i material från tredje part avseende korrekthet, fullständighet, aktualitet, giltighet eller kvalitet. Motorola garanterar inte, stödjer inte, påtar sig inget ansvar för och har ingen skyldighet eller ansvar för något material från tredje part eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Du samtycker till att inte använda något material från tredje part på ett sätt som kan utgöra intrång på eller var i strid med rättigheter som tillhör någon annan part, och att Motorola inte på något sätt är ansvarig för någon sådan användning från din sida.


Genom att använda MOTOROLA MOBILE SERVICES och MOTOROLA MOBILE SERVICES -Uppdateringar bekräftar du att du är införstådd med att Motorola inte gör några utfästelser om och inte lämnar några som garantier med avseende på några webbplatser eller information som visas av eller görs tillgänglig via MOTOROLA MOBILE SERVICES eller MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar, eller några Tjänster som utförs, tillhandahålls eller möjliggörs av eller via MOTOROLA MOBILE SERVICES eller MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar relaterat till sådan webbplats eller information. Motorola, dess ledning, samarbetsföretag och dotterbolag skall inte, direkt eller indirekt, hållas ansvariga, på något sätt, inför dig eller någon annan person för det innehåll du tar emot eller visar med hjälp av MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILES SERVICES-Uppdateringar eller -Tjänster för några felaktigheter, fel eller ofullständigheter i innehållet. Motorola och dess licensgivare förbehåller sig rätten att, när som helst och utan föregående meddelande, ändra, stoppa, avlägsna och inaktivera åtkomst till Tjänsterna. Inte i något fall kan Motorola hållas ansvarig för avlägsnande eller inaktivering av åtkomst till några sådana Tjänster. Motorola kan också, när som helst och utan föregående meddelande eller ansvarsskyldighet, sätta gränser för användning av och åtkomst till vissa Tjänster.MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar, -Tjänster och -Innehåll kontrolleras och drivs helt eller delvis av Motorola från företagets kontor i USA. Motorola gör inga utfästelser om att MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar, -Tjänster eller -Innehåll är lämpliga eller tillgängliga för användning på vissa platser.7. ANSVARSBEGRÄNSNINGI DEN UTSTRÄCKNING DET INTE HINDRAS AV LAG, SKALL MOTOROLA I INGET FALL HÅLLAS ANSVARIGT FÖR (1) SKADA AV NÅGOT SLAG SOM HÄRRÖR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILES SERVICES-UPPDATERINGAR, -TJÄNSTER ELLER -INNEHÅLL OAVSETT HUR DEN HAR UPPKOMMIT; (2) PERSONSKADA; ELLER (3) NÅGON OAVSIKTLIG, SÄRSKILD, INDIREKT ELLER FÖLJDRELATERAD SKADA AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADA FRÅN UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER ANNAN KOMMERSIELL SKADA ELLER FÖRLUST, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERAD TILL DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-UPPDATERINGAR, -TJÄNSTER ELLER -INNEHÅLL, OAVSETT HUR DE HAR UPPKOMMIT, OAVSETT TEORETISK ANSVARSSKYLDIGHET (AVTAL, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER ANNAT) OCH ÄVEN OM MOTOROLA HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA. I VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM ANSVAR FÖR PERSONSKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING EVENTUELLT INTE GÄLLER I DITT FALL. Inte under några omständigheter skall Motorolas totala skadeståndsansvar gentemot dig för alla skador (utöver vad som kan krävas enligt tillämplig lag i fall som innefattar personskada) överstiga ett belopp som motsvarar ett (1) års användning MOTOROLA MOBILE SERVICES. Ovanstående begränsningar gäller även om den ovan angivna gottgörelsen misslyckas i sitt grundläggande syfte.8. UPPSÄGNING, AVSLUTANDE OCH REVIDERINGAvtalet gäller tills det upphävs. Avtalet, och alla de rättigheter som du beviljas i det, upphävs omedelbart utan föregående meddelande om du bryter mot något eller några av villkoren i Avtalet. När Avtalet upphör att gälla måste du upphöra med all användning av MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar och -Tjänster. Du kan när som helst och av vilket skäl som helst avsluta ditt MOTOROLA MOBILES SERVICES-konto. Du samtycker också till att Motorola, efter eget gottfinnande, får ändra, upphäva, avsluta eller begränsa din användning av eller åtkomst till MOTOROLA MOBILE SERVICES och alla Tjänster, oavsett skäl, inklusive men inte begränsat till att Motorola anser att du har brutit mot Avtalets lydelse eller principerna i avtalet, eller reglerna i en aktivitet som sponsras av Motorola.. Motorola äger rätt att ändra, stoppa, dra tillbaka eller upphöra med, tillfälligt eller permanent, MOTOROLA MOBILE SERVICES och alla de Tjänster och det Innehåll som tillhandahålls åt dig, helt eller delvis, när som helst och utan föregående meddelande. Ditt fortsatta användande av de modifierade Tjänsterna eller Innehållet, eller användande av Tjänsterna eller innehållet efter modifiering av Motorola, innebär att du godtar modifieringarna. Motorola kan inte hållas ansvarigt för någon förlust som du eller någon annan lider som ett resultat av Motorola modifierar, upphäver eller upphör med att leverera tjänster eller innehåll. I den utsträckning lagstiftningen tillåter kan Motorola komma att ändra, modifiera, revidera eller på annat sätt göra ändringar i Avtalet, helt eller delvis, och när som helst. Du kan läsa den senaste versionen av Avtalet på http://www.motorola.com/myMOTOROLA MOBILE SERVICES. Det är ditt ansvar att se till att du har läst igenom den mest aktuella versionen av Avtalet. Ditt fortsatta användande av Tjänsterna eller Innehållet, eller användande av Tjänsterna sådana ändringar, utgör ditt accepterande av sådana ändringar.9. AVGIFTER FÖR MOBILTJÄNST, INTERNET OCH ANDRA TJÄNSTERVi inte tar ut någon avgift av dig för MOTOROLA MOBILE SERVICES, men du kan få betala vissa avgifter för att använda den. Du måste ha internetåtkomst, exempelvis en anslutning till ett trådlöst nätverk eller ett dataabonnemang som köps från en internetoperatör, för att kunna använda MOTOROLA MOBILE SERVICES. Du ansvarar för alla kostnader som hör samman med anskaffandet av den internetåtkomst som krävs, vilket kan omfatta kostnader för utrustning, abonnemangsavgifter för internet i hemmet, abonnemangskostnader samt avgifter för att köpa tillgång till offentliga trådlösa nätverk. Du bär hela kostnaden för att skicka och ta emot elektronisk kommunikation som har samband med MOTOROLA MOBILE SERVICES, inklusive och utan begränsning till administrativa meddelanden, tjänstemeddelanden, diagnostiska datarapporter och MOTOROLA MOBILE SERVICES-Uppdateringar från Motorola, din mobiloperatör eller leverantörer av tredjepartstjänster.


Vare sig MOTOROLA MOBILE SERVICES eller samtliga Tjänster fungerar tillsammans med alla mobiloperatörer. Motorola gör inga utfästelser om att MOTOROLA MOBILE SERVICES eller samtliga Tjänster är kompatibla med eller tillhandahålls av all mobiloperatörer. Om Motorola tar ut en användningsavgift för MOTOROLA MOBILE SERVICES eller Tjänsterna, eller om andra leverantörer av tredjepartstjänster tar ut en användningsavgift för de tjänster som de tillhandahåller, samtycker du till att betala sådana avgifter till respektive part i utbyte mot fortsatt användning av sådana tjänster. Vissa tjänster kan vara underställda andra eller ytterligare villkor (inklusive avgifter) som du måste ge ditt samtycke till innan du kan använda tjänsterna.10. ANVÄNDARINNEHÅLLDu komma eventuellt att kunna använda MOTOROLA MOBILE SERVICES för att (1) säkerhetskopiera information från din Enhet till en MOTOROLA MOBILE SERVICES-server; (2) dela information med tredje part samt (3) överföra information från en dator eller internet till din Enhet. Den här informationen (”Användarinnehåll”) omfattar men är eventuellt inte begränsat till (1) inloggningsuppgifterna till ditt personliga e-postkonto och sociala mediekonton; (2) fotografier och andra bilder, videor, ljudinspelningar och text som du har fått åtkomst till via din Enhet samt (3) personliga kontakter. Att överföra användarinnehåll till din enhet, säkerhetskopiera den eller dela den med tredje part skapar en digital kopia som kan inkräkta på upphovsrättslagar eller annan lagstiftning om du gör detta utan de rättigheter som krävs. Du får enbart använda MOTOROLA MOBILE SERVICES för att återge, distribuera eller uppföra Användarinnehåll som (1) är i allmän ägo; (2) du har skapat eller på annat sätt äger; eller (3) du har laglig rätt att reproducera.Enligt avtalet mellan dig och Motorola tillhör Användarinnehållet dig. Motorola stödjer inte Användarinnehållet, frånsäger sig alla rättigheter till det och utövar ingen kontroll över vilket Användarinnehåll du väljer att reproducera, distribuera eller uppföra. För att MOTOROLA MOBILE SERVICES skall fungera på rätt sätt beviljar du Motorola, och de medlemmar av allmänheten som har tillgång till sådant Användarinnehåll, obegränsad, fri, internationell, icke-exklusiv, oåterkallelig och permanent tillåtelse att använda, modifiera, kopiera, distribuera och visa Användarinnehåll, samt att koppla Användarinnehåll till ditt namn och andra personligt identifierbara uppgifter i syfte att göra det möjligt för MOTOROLA MOBILE SERVICES att lagra, reproducera och distribuera Användarinnehåll å dina vägnar. Du är införstådd med och samtycker till att MOTOROLA MOBILE SERVICES får göra kopior, ändra formatet, omkoda, bearbeta eller på annat sätt modifiera eller ändra Användarinnehållet för att lagra och hämta Användarinnehållet, göra Användarinnehållet tillgängligt för dig och andra medlemmar av allmänheten; anpassa det till anslutna nätverks tekniska krav; anpassa det till tillämpliga begränsningar och villkor för tjänsten, och av varje annat skäl som kan hänföras till driften av Tjänsterna.


Förutom enligt vad som anges i Avtalet garanterar Motorola inte säkerheten för Användarinnehåll som överförs till eller via Tjänsterna, och gör inga utfästelser om att man kommer att övervaka åtkomst till eller användning av Tjänsterna, men förbehåller sig rätten att göra detta för att säkerställa efterlevnad av Tjänstevillkoren, MOTOROLA MOBILE SERVICES-Avtalet, Sekretessavtalet, tillämpliga lagar, regler eller riktlinjer, eller krav som ställs i ett beslut av en domstol eller annan myndighet eller företrädare för en myndighet. Motorola kan enligt eget gottfinnande lägga till, modifiera, ändra, ta bort eller neka, helt eller delvis, allt användarinnehåll som man finner anstötligt. Motorola kan uppvisa allt Användarinnehåll för rättsvårdande myndigheter vid beivrande av överträdelser av Tjänstevillkoren, MOTOROLA MOBILE SERVICES-Avtalet eller Sekretessavtalet.. Du är införstådd med och samtycker till att påta dig ansvar för säkerhetsrisken för allt Användarinnehåll som du tillhandhåller med hjälp av Tjänsterna. Du bekräftar och garanterar dessutom att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla nödvändiga rättigheter som krävs för att anslå eller på annat sätt använda Användarinnehållet i anslutning till Tjänsterna, och att användning av Användarinnehållet av Motorola inte inkräktar på eller bryter mot någon tredje parts rättigheter.


Motorola respekterar andras immateriella egendom och andra äganderätter som tillhör andra. Om du eller någon som handlar på uppdrag av dig inkräktar på dessa rättigheter, förbehåller sig Motorola rätten att, under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande, (1) ta bort eller inaktivera åtkomst till Användarinnehåll som Motorola har rimlig anledning att tro inkräktar på rättigheter som tillhör en tredje part; eller (2) inaktivera eller avsluta ditt MOTOROLA MOBILE SERVICES-konto, eventuellt Associerat konto eller din åtkomst till samtliga Tjänster. Motorolas policy för klagomål rörande upphovsrätt, som finns tillgänglig här, anger hur Motorola agerar vid anförda klagomål mot intrång.11. LÄNKAR TILL PROGRAM OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PARTMOTOROLA MOBILE SERVICES kan komma att tillhandahålla anslutbarhet eller länkar till andra tjänster, webbplatser, program, programvara och annat innehåll från tredjepartsleverantörer åt dig exempelvis företags e-postkonton, operatörer av sociala medienätverk, mobiloperatörer och utvecklare av tredjepartsprogramvara (”Tredjepartstjänster”). MOTOROLA MOBILE SERVICES kan eventuellt tillåta att du lägger till/konfigurerar vissa Tredjepartstjänster i Enheten. Motorola har ingen kontroll över, gör inga utfästelser om och lämnar inga som helst garantier avseende några Tredjepartstjänster som du kan få åtkomst till, ansvarar inte för tillgängligheten för sådana Tredjepartstjänster och stödjer inte, ansvarar inte för och är inte juridiskt ansvarig för något material som görs tillgängligt via sådana Tredjepartstjänster. Din användning av Tredjepartstjänster omfattas av eventuella ytterligare villkor, inklusive men inte begränsat till programvarulicenser, principer och användningsvillkor, som tillhandahålls av leverantören av Tredjepartstjänster.


Motorola kan komma åt kontoinformation och annan personlig information som innehas av leverantörerna till Tredjepartstjänsterna för att göra det möjligt för dig att komma åt Tredjepartstjänster på Enheten och MOTOROLA MOBILE SERVICES kan komma att lagra den här informationen på Motorolas servrar i USA och i andra länder. Du är införstådd med och samtycker till att företag som tillhandahåller Tredjepartstjänster använder och delar viss information om dig om du använder Tredjepartstjänsterna. Du är införstådd med och samtycker till att Motorola inte ansvarar för dessa företag eller hur de använder din information. Du använder Tredjepartstjänster på egen risk.12. SKADESLÖSHETDu samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Motorola, dess samarbetsföretag, dotterbolag, ledning, chefer, anställda, agenter, samarbetspartner och licensgivare skadefria från vara anspråk och krav, inklusive rimliga juridiska arvoden, resta av en tredje part, i anslutning till eller på grund av (a) något Innehåll som du överför, anslår eller på annat sätt tillgängliggör via Tjänsterna; (b) din användning av Tjänsterna; (c) en överträdelse från din sida av Tjänstevillkoren, MOTOROLA MOBILES SERVICES-Licensavtalet eller Sekretessavtalet; eller (d) ett intrång från din sida i rättigheter som tillhör en annan MOTOROLA MOBILES SERVICES-användare eller annan tredje part. Du tillkännager att du är ansvarig för all användning av Tjänsterna från ditt konto, inklusive användning av Associerade konton. "Du" och "din" skall i ovanstående skadeslöshetssammanhang avse dig och alla dina Associerade konton, oavsett sådan användning är uttryckligen godkänd av dig eller inte. Denna förpliktelse skall överleva avslutandet eller upphörandet av Tjänstvillkoren och/eller din användning av Tjänsterna.13. ÖVERLÅTELSEMotorola får när som helst överlåta detta Avtal, helt eller delvis, med eller utan att meddela dig. Du får inte överlåta detta Avtal eller någon del av det till någon annan person. Varje försöka att göra detta annulleras.14. ALLMÄN INFORMATIONAvtalet utgör hela det kontrakt mellan dig och Motorola som styr din användning av MOTOROLA MOBILE SERVICES och Motorola Services, det äger företräde framför eventuella andra tidigare avtal mellan dig och Motorola avseende din användning av MOTOROLA MOBILE SERVICES och Motorola Services. Om något som stadgas i Tjänstvillkoren är ogiltigt enligt gällande lag, domstolsföreläggande, uppmaning eller föreskrift från myndighet eller slutgiltigt domstolsutslag, skall sådan ogiltighet inte påverka verkställbarheten för vad som i övrigt stadgas i Tjänstvillkoren. Underlåtenhet från Motorola att utöva eller yrka efterlevelse av rättigheter eller vad som stadgas i Tjänstvillkoren skall inte anses utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller anspråk.


Genom att använda MOTOROLA MOBILE SERVICES och Tjänsterna, samtycker du till att författningar och lagar i USA och delstaten Illinois skall tillämpas på alla ärenden som rör användningen av MOTOROLA MOBILE SERVICES och Tjänsterna utan hänsyn till konflikter mellan lagprinciper, och du samtycker till att varje tvist exklusivt skall vara underställd lokal eller federal domstol i Illinois, USA. FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor (1980) exkluderas härmed i sin helhet från tillämplighet på Tjänstavtalen. Du samtycker till att, oavsett författning eller lag som hävdar motsatsen, varje anspråk eller åtgärd som härrör av eller är relaterad till användning av Tjänsterna eller Tjänstvillkoren måste vidtas inom ett (1) år efter att sådant anspråk eller skäl för åtgärd uppstod eller vara för alltid blockerat. Avsnittsrubrikerna i Tjänstvillkoren finns där endast för att underlätta läsandet och har ingen juridisk eller avtalsrelaterad innebörd.


MOTOROLA MOBILE SERVICES och de Tjänster som tillhandahålls i enlighet med Avtalet levereras av Motorola Mobility, Inc. I händelse av ett klagomål eller frågor rörande dessa Tjänstevillkor eller MOTOROLA MOBILE SERVICES, eller för mer information, kontakta Motorola på följande adress: Attn Consumer Advocacy Office, 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048. Enligt California Civil Code Section 1789.3 gäller följande: Som invånare i Kalifornien kan du även kontakta Complaint Assistance Unit inom Division of Consumer Services vid California Department of Consumer Affairs via brev till 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, eller via telefon på (800) 952-5210.